Kuinka kaukolämpöverkkoon liitytään?

Kaukolämpösopimus kuntoon

Ennen liittymistä tulee tehdä kaukolämpösopimus, jossa sovitaan kaukolämmön käyttöönottoon liittyvistä asioista. Kaukolämpöliittymän rakentaa Leppäkosken Lämpö Oy.

Tarvittava kaukolämpölaitteisto

Liittymismaksuun sisältyy kaukolämpöön liittyvän kiinteistön tarvitsema liittymisputki ja energianmittauslaitteet. Taloissa oleviin kaukolämpöyrityksen omistamiin kaukolämpölaitteisiin kuuluvat kaukolämpöputket, lämmönmyyjän sulkuventtiilit, lianerotin ja lämpöenergiamittari.

Kaukolämpö lämmönjakokeskukseen

Kaukolämpö johdetaan asiakkaan lämmönjakokeskukseen. Lämmönjakokeskukset ovat tehdasvalmisteisia kokonaisuuksia, jotka sisältävät lämmityksen ja käyttöveden lämmönsiirtimet sekä mahdollisen ilmanvaihtosiirtimen, säätölaitteet, pumput, paisunta- ja painemittarit sekä sulkuventtiilit.

Suunnitelma valmiiksi

Asiakkaan LVI-suunnittelija laatii kaukolämmityssuunnitelman, jonka mukaan asiakas pyytää tarjoukset urakoitsijoilta ja lämmönjakokeskuksen toimittajalta. Jos kiinteistössä on erillinen kaukolämpölaitteita varten tarkoitettu lämmönjakohuone, pidetään sen ovi lukittuna. Lämmönmyyjälle järjestetään esteetön pääsy lämmönjakohuoneeseen.

Liittymismaksut

Kaukolämmön liittymismaksu maksetaan vain kerran. Liittymismaksu muodostuu perusosasta, joka määräytyy kiinteistön sopimustehon mukaan sekä lisähinnasta, joka riippuu rakennettavan kaukolämpölinjan pituudesta. Liittymismaksu sisältää myös linjanrakennus- ja mittarointikulut työkustannuksineen.

Liittymismaksun perushinnassa ei ole huomioitu mahdollisia kallioisen maaston vuoksi tehtäviä räjäytystöitä tai tiealituksia. Näiden kustannukset lasketaan tapauskohtaisesti. Liittymismaksu ei myöskään sisällä asiakkaan omia laitteita. Liittymismaksu on arvonlisäveroton ja liittymis- ja myyntiehtojen mukaisesti palautuskelpoinen maksu.