Asiakaskeskeisyys

 • Toimimme asiakastarpeiden mukaisesti
 • Tunnemme toimialueemme
 • Olemme lähellä asiakasta
 • Olemme helposti tavoitettavissa

Vastuullisuus

 • Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista
 • Kannamme vastuuta ympäristöstä ja turvallisuudesta
 • Pidämme lupauksemme
 • Parannamme alueemme elinvoimaisuutta

 

Uudistumiskykyisyys

 • Kehitämme itseämme ja olemme uudistumiskykyisiä
 • Edelläkävijänä luomme energiatehokkaita ratkaisuja
 • Räätälöimme yksilöllisiä ratkaisuja kumppaniemme tarpeisiin
 • Toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa

Tuloksellisuus

 • Toimimme ketterästi
 • Toimintamme on tuloksellista
 • Tunnistamme ja hallitsemme riskit
 • Menestymme yhdessä asiakkaidemme kanssa