Toimintajärjestelmä

Konsernin yhteiskuntavastuu, joka kattaa taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä vastuun ympäristöstä, otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Vastuullisen toiminnan tavoitteena on korkea asiakasuskollisuus, kannattava kasvu sekä kilpailukykyä tukeva vakavaraisuus. Haluamme olla vahva osa paikallista yritystoimintaa, vuorovaikutusta ja hyvinvointia ja näin edistää koko seutukunnan taloutta ja kehitystä.

Toimintaamme ohjaa jatkuvan parantamisen periaate laadun, ympäristöasioiden ja turvallisuuden kehittämisessä. Energiayhtiön organisaation ilmapiiri ja palaute sekä johdon sitoutuminen tukevat toimintaa, joka mahdollistaa jokaisen henkilön osallistumisen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tehokkaan toiminnan turvaamiseksi henkilöstön osaaminen varmistetaan jatkuvalla ja systemaattisella koulutuksella.

Leppäkosken Sähköllä on käytössään Kiwa Inspectan sertifioitu toimintajärjestelmä, joka perustuu ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö), ISO 50001 (energiatehokkuus) ja OHSAS 18001 (työterveys- ja turvallisuus) standardeihin. Toimintajärjestelmän toimivuutta seurataan säännöllisesti ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla.

Viranomaisten, toimialan yhteistyötahojen, toimittajien yms. sidosryhmien suhteen toimitaan edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti sekä lakia, asetuksia ja muita alaa koskevia ohjeita noudattaen ja kehittyneimpiä tekniikoita käyttäen.

 

Lue lisää

 

Kiwa Inspectan toimintajärjestelmä