Sähkönmyynti 12.08.2020

Määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen

Annamme täällä blogissa vinkkejä siitä, mihin asioihin tavallisen kotitalousasiakkaan tai yrittäjän kannattaa kiinnittää erityistä huomiota silloin kun sähkösopimuksen solmiminen on ajankohtaista.

Blogitekstien ei ole tarkoitus syyttää ketään yksittäistä sähkönmyyjää tai toimijaa. Haluamme saada asiakkaat kiinnittämään huomionsa oikeisiin asioihin sähkösopimusta solmittaessa, jotta pettymyksiltä vältyttäisiin. Antamamme vinkit ja esimerkit perustuvat joko omakohtaisiin kokemuksiimme, asiakkaiden meille toimittamiin materiaaleihin tai julkisessa internetissä jaossa olleeseen aineistoon.

Voiko määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanoa?

Suomessa solmitaan usein kahden vuoden määräaikaisia sähkösopimuksia, joissa irtisanomismahdollisuutta ei ole. Muuttotilanteessa määräaikainen sähkösopimus voi kuitenkin päättyä ennen sopimuskauden loppumista.

Määräaikaisen sopimustyypin tunnuspiirteisiin kuuluu se, että sopimuskausi päättyy vasta sovitun määräajan umpeuduttua. Näin ollen jos sopimus irtisanotaan ennen määräajan umpeutumista, voi siitä seurata sopimusrikkomus eli esimerkiksi sopimussakko. Sopimussakosta huolimatta kuluttajalla säilyy oikeus irtisanoa myös määräaikainen sopimus.

Yli kahden vuoden määräaikaisten sopimusten kohdalla kuluttajalla on oikeus irtisanoa sähkösopimus kahden vuoden sopimusajan jälkeen. Toisin sanoen: kuluttajasuojan vuoksi tavallisen kotitalousasiakkaan sähkösopimus voi olla sitova enintään kaksi vuotta. On myös hyvä huomata, ettei määräaikaisen sopimuksen jatkaminen uudella määräaikaisella sopimuksella ole sallittua ilman kuluttajan nimenomaista suostumusta.

Sähkönmyyntiä sekä sitä kautta myös sähkösopimusten irtisanomista säädellään sähkömarkkinalaissa. Näin laki määrittää esimerkiksi erilaisten sähkösopimusten voimassaolon ehdot (Finlex, sähkömarkkinalaki pykälä 89):

“Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy purkamisen tai irtisanomisen johdosta. Määräaikainen sopimus päättyy määräajan umpeuduttua. Jos liittyjä tai loppukäyttäjä on kuluttaja, hän saa kuitenkin irtisanoa myös määräaikaisen liittymis- ja sähköverkkosopimuksen samalla tavalla kuin toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Toistaiseksi voimassa olevat sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntisopimus päättyvät ilman eri toimenpiteitä, kun kyseistä sähkönkäyttöpaikkaa koskeva liittymissopimus päättyy.”

Sähkömarkkinalaista huolimatta, muistathan aina tarkastaa ja lukea huolella kaikki sopimusehdot, ennen yhdenkään sopimuksen solmimista. Jos määräaikaisella sopimuksella on sovittu sopimussakosta, voi sen maksaminen tulla kyseeseen, jos sopimus irtisanotaan ennen määräajan umpeutumista.

Määräaikainen yrityssähkösopimus – irtisanominen?

Suomessa kotitalousasiakkaan kanssa voidaan solmia sitovasti enintään kahden vuoden määräaikaisia sähkösopimuksia. Kahden vuoden sopimusajan jälkeen kuluttaja voi irtisanoa myös määräaikaisen sopimuksen  14 vrk irtisanomisajalla aivan kuten toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Yritysasiakkaan kohdalla tilanne on valitettavasti toinen, yritysten välistä kauppaa kun ei kuluttajansuoja koske.

Yrityssähkösopimusta solmittaessa on äärimmäisen tärkeää lukea sopimuskohtaiset ehdot tarkasti läpi. Koska yrityssähkösopimukseen eivät päde kuluttajasäädökset, sitovat sähkösopimukselle kirjatut sopimusehdot molempia osapuolia. Tämän vuoksi yrityssopimuksilla sopimusehtojen läpikäynti rivi riviltä ja yhdessä myyjän kanssa on usein järkevää, jotta molemmat osapuolet ovat varmasti ymmärtäneet mistä on sovittu ja miten sähkösopimus hinnoitellaan.

Elokuussa 2020 uutisoitiin yrittäjästä, joka oli saanut maksettavakseen vajaan kahden tuhannen euron sopimussakon irtisanottuaan määräaikaisen sähkösopimuksen kesken sopimuskauden.  Tärkeintä on siis aina lukea sopimusehdot ja kysyä mahdolliset tarkennukset ennen sopimuksen lopullista hyväksymistä.

Yrittäjä – lue sähkösopimusoppaamme