Vinkit | Sähkönmyynti 21.12.2018

Sähkölaskun muodostuminen ja pörssisähkön hinta

Artikkelia päivitetty marraskuussa 2020.

Sähkösopimusten hinnoittelurakenne ja sähkön hinta kokonaisuutena voi tuntua monimutkaiselta asialta. Tiivistettynä sähkön hinta koostuu kolmesta eri osasta: sähkönsiirrosta ja sähköenergiasta eli myynnistä sekä sähköverosta ja arvonlisäverosta. Sähkön siirtoyhtiö määräytyy automaattisesti asuinpaikkasi mukaan, mutta sähkösopimuksen myyntiosuuden voit ostaa haluamaltasi sähkönmyyjältä.

Mitä sähkönsiirtolasku sisältää?

Sähkönsiirtolasku muodostuu kiinteästä perusmaksusta, kulutukseen perustuvasta osasta sekä sähköverosta. Paikallinen sähköverkkoyhtiö (kuten esimerkiksi Caruna, Elenia, Tampereen Sähköverkko tai Leppäkosken Sähkö) laskuttaa sähköveron osana sähkönsiirtolaskua ja välittää tämän edelleen valtiolle.

Mikä on sähkönmyyntisopimus?

Sähkönmyyntisopimuksen voit tehdä haluamasi sähköyhtiön kanssa. Voit esimerkiksi ostaa Leppäkosken Priima-pörssisähkösopimuksen. Sähkönmyynnissä ei ole aluerajoituksia eli kaikki sähkönmyyjät voivat myydä sähköä valtakunnallisesti ympäri Suomen. Sähkönmyyntisopimuksella sovitaan sähköenergian hinnasta, joka koostuu sähkön hankinta- ja myyntikustannuksista. Sähkönmyyjä voi hankkia myymänsä sähkön muun muassa omilta tai toisten omistamilta voimalaitoksilta tai pohjoismaisesta sähköpörssistä, Nordpoolista.

Myyntikustannuksilla tarkoitetaan laskutuksesta ja muusta asiakaspalvelusta sekä hallinnosta aiheutuvia kustannuksia.  Sähköenergian hinta koostuu energiamaksusta ja perusmaksusta. Kuukausittain maksettava perusmaksu on aina sama sähkönkulutuksesta riippumatta. Energiamaksu ilmoitetaan sentteinä per kilowattitunti (snt/kWh) ja loppulaskun summa riippuu suoraan kulutetun sähkön määrästä.

Entäs verot: sähkövero sekä arvonlisävero?

Sähköstä maksetaan sähköveroa ja arvonlisäveroa. Sähkövero maksetaan valtiolle paikallisen sähköverkkoyhtiön eli siirtoyhtiön välittämänä. Sähkönkäyttäjät jaetaan sähköverotuksen suhteen kahteen luokkaan. Suurin osa sähkönkäyttäjistä kuuluu 1 sähköveroluokkaan (2,79372 snt/ kWh). Sähköveroluokkaan 2 (0,87172 snt/kWh) kuuluvat esimerkiksi teollisuus ja kasvihuoneviljelmät. Sähköveron lisäksi sähkön hintaan vaikuttaa arvonlisävero, jota peritään sähköenergiasta, sähkön siirrosta ja sähköverosta.

Mitä on pörssisähkö?

Pörssisähköstä puhuttaessa tarkoitetaan usein sopimusta, jonka energiamaksu seuraa tunneittain sähkön pörssihintaa eli SPOT-hinnoittelua. Tällöin sopimuksen energiamaksu muuttuu tunti tunnilta suoraan pohjoismaisten sähkömarkkinoiden SPOT-hinnan mukaisesti, ja spot-hintaan lisätään sähkönmyyjän marginaali. Esimerkiksi lokakuussa 2020 spot-sähkön kuukauden verollinen keskihinta oli 3,86 snt / kWh, johon lisättäisiin Leppäkosken Energian TUNTI-sähkösopimuksella 0,29 snt / kWh marginaalia. Pörssisähkön hintaa voit seurata vaikkapa Fingridin  tarjoamasta Tuntihinta-sovelluksesta, johon saa asetettua hälytyksiä tietyn hintarajan ylittyessä tai alittuessa. Leppäkosken sivuilta löydät kuukausikohtaisen spot-sähkön hintahistorian, näin pörssisähkön hintoihin kahdelta edelliseltä vuodelta on helppo päästä kiinni.

Pörssisähkön ostaja siis maksaa sähköstään aina ajantasaista markkinahintaa. Pörssisähkön hinnoittelu on muita sopimustyyppejä läpinäkyvämpi, koska asiakkaan maksama marginaali on aina tiedossa ja pörssihinnasta eriteltynä, toisin kuin esimerkiksi perinteisissä määräaikaisissa tai toistaiseksi voimassa olevissa sähkösopimuksissa. Olemme vertailleet tarkemmin pörssisähköä ja määräaikaista sopimusta blogitekstissämme: Kannattaako pörssisähkö?