Pörssisähkösanasto ja sähkömarkkinan toiminta

Spot-hinta
Spot-sähkö on pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan tunneittain määräytyvä seuraavan päivän sähkön hinta. Spot-markkinoilla toimijat lähettävät päivittäin tarjouksena Nord Pooliin, jossa he kertovat, millä hinnalla ja kuinka suuren määrän he ovat valmiita ostamaan tai myymään sähköä kullakin tunnilla. Näiden tarjousten perusteella Nord Pool laskee spot-sähkön hinnan kullekin tunnille.

Sähköpörssi
Sähkön markkinapaikka, jossa muodostuu sähkön tukkuhinta.

Pohjoismaiset sähkömarkkinat
Suomi on osa pohjoismaisia sähkömarkkinoita, joihin kuuluvat Pohjoismaat Islantia lukuunottamatta sekä Baltian maat.

Päästökauppa ja päästöoikeus
Päästökaupan avulla voidaan säädellä Euroopan talousalueen päästöjen syntymistä. Päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset voivat myydä ja ostaa keskenään päästöoikeuksia, jotka oikeuttavat tietyn päästömäärän tuottamiseen. Päästöoikeudet hinnoitellaan euroa / päästötonni. EU:n päästökauppa on toiminut vuodesta 2005 saakka.

Systeemihinta
Laskennallinen yhteispohjoismainen hinta, jossa ei huomioida siirtoyhteyksien aiheuttamia rajoituksia. Systeemihinta syntyy sähköpörssin kaikista pohjoismaisista osto- ja myyntitarjouksista, riippumatta siitä missä kulutus ja tuotanto sijaitsevat. 

Aluehinta ja Suomen aluehinta
Ilmoitusalueen hinta, joka poikkeaa yllä selitetystä systeemihinnasta, jos sähkön siirtokapasiteettia ei ole riittävästi. Ruotsissa ja Norjassa on useita hinta-alueita, mutta Suomessa ja Baltian maissa vain yksi. Ylen artikkelissa taustoitetaan erinomaisesti aluehintaerojen vaikutusta sähkön hintaan suomalaisten kuluttajien kannalta.

Priima-sopimukseen liittyvä termistö

Toimituskulut
Toimituskulut eli sähkön toimittamisesta aiheutuvat kulut.

Kiinnityshinta
Tekemiesi hintakiinnitysten keskimääräinen hinta.

Kiinnitetty osuus
Kiinnitetty osuus on tekemiesi kiinnitysten summa.

Sähkön alkuperä -kustannukset
Sähkön alkuperän valinnasta aiheutuvat lisäkustannukset ko. kuukauden ajalta.

Sähkön alkuperähinta
Sähkön alkuperän (tavallinen sekasähkö, tuulivoima, vesivoima) keskihinta kuluvalta kuukaudelta.

Priima-sopimuksen hintakiinnitys
Hintakiinnitys tarkoittaa tekemääsi sähkön hinnan kiinnittämistä sen hetken tarjoushintaan. Kiinnitetty sähkön hinta ei muutu valitun aikajakson aikana. Tehtyä hintakiinnitystä ei voi peruuttaa ja kiinnityksen ajaksi sähkösopimus muuttuu määräaikaiseksi.

Spot-hinta Live-palvelussa
Toteutunut spot-sähkön aritmeettinen keskihinta.

Profiilivaikutus
Sähkön käyttösi mukaisesti laskettu profiilivaikutus. Priima-sopimuksen profiilivaikutuksen tarkemmasta laskennasta lisätiedot täällä.

 

Katso spot-sähkön kuukausihinnat tästä


Priima-sopimuksen laskutushinnan muodostuminen

Priima-sähkösopimuksen sähkön hinta muodostuu sähkön pörssihinnasta, kuukausimaksusta ja toimitusmaksusta sekä profiilivaikutuksesta. Kun teet hintakiinnityksen, pörssihinnan muutokset eivät siltä osin vaikuta sähkösi hintaan kiinnitysjakson aikana. Myöskään kuukausimaksu ja toimitusmaksu eivät tällöin muutu. Jos kiinnität hinnan osittain tai kokonaan jollekin jaksolle, sopimus on voimassa kiinnityshetkestä kyseisen jakson päättymiseen asti eikä kumpikaan osapuoli voi sitä irtisanoa.

  • Sähkön hinta perustuu Pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin Suomen aluehintaan.
  • Asiakkaan käyttämästä sähköenergiasta veloitetaan kilowattituntikohtainen toimitusmaksu.
  • Kiinteä kuukausimaksu veloitetaan jokaiselta mittauspaikalta.
  • Kun olet kiinnittänyt sähkön hinnan jollekin aikavälille, voit vielä vaikuttaa toteutuvaan laskutushintaan sen mukaan, kuinka sähkönkäyttösi on jakaantunut halvimpien ja kalliimpien tuntihintojen kesken. Jos sähkön käyttö painottuu niille tunneille, jolloin spot-hinnat ovat matalia, profiilivaikutus alentaa sähkön hintaa. Käytön painottuminen kalliiden spot-tuntien ajalle vastaavasti nostaa hintaa.

Priiman ennuste kiinnitettävästä energiamäärästä

Ennuste perustuu viimeisimpään mitattuun sähkönkäyttöösi vastaavalla ajanjaksolla. Jos mittaustietoa ei ole käytettävissä, kiinnitysjakson ennuste on arvioitu laskennallisesti vuosikulutusarviosta. Ennuste ei ole sitova ja sen tarkoituksena on vain auttaa sinua hahmottamaan kustannuksia. Euromäärä sisältää vain kiinnityshinnan, ei kuukausimaksua, toimitusmaksua eikä profiilivaikutusta.

Profiilivaikutus Priima-sopimuksella

Kun olet kiinnittänyt sähkön hinnan jollekin aikavälille, voit vielä vaikuttaa toteutuvaan laskutushintaan sen mukaan, kuinka sähkönkäyttösi on jakaantunut halvimpien ja kalliimpien tuntihintojen kesken. Jos sähkön käyttö painottuu niille tunneille, jolloin spot-hinnat ovat matalia, profiilivaikutus alentaa sähkön hintaa. Käytön painottuminen kalliiden spot-tuntien ajalle vastaavasti nostaa hintaa.

Profiilivaikutuksen laskenta:
Profiilivaikutus lasketaan seuraavasti: Kun asiakkaan tuntikohtainen sähkönkäyttö kerrotaan tuntikohtaisella spot-hinnalla koko laskutuskauden ajalta, saadaan sähkönkäytön kulutuksella painotetut spot-sähkökustannukset. Kun nämä kustannukset jaetaan laskutuskaudella käytetyn energian määrällä, saadaan laskutuskauden käyttöprofiililla painotetun sähkönkäytön keskihinta. Profiilivaikutus saadaan vähentämällä profiililla painotetun sähkönkäytön keskihinnasta laskutuskauden spot-hintojen aritmeettinen keskiarvo. (Aritmeettinen keskiarvo vastaa sitä että sähkönkäyttö olisi täysin tasaista koko laskutuskauden. Tällöin profiilivaikutus olisi nolla.)


Älysähköä minulle, kyllä kiitos!

Priima-pörssisähkössä yhdistyvät määräaikaisista sopimuksista tuttu hintavakaus ja pörssisähkön tutkitusti halpa hinta. Priima-sopimus on voimassa toistaiseksi, joten voit testata riskittä. Tehtyjen hintakiinnitysten ajaksi sähkösopimus muuttuu määräaikaiseksi. Priiman voit tilata helposti verkkosivujen lomakkeen täyttämällä.
Tee Priima-sopimus tästä!

Oletko kiinnostunut sähkömarkkinoista?

Ilmoittautumalla kuukausikatsauksemme tilaajaksi, saat sähköpostiisi viestin, kun uusi sähkömarkkinakatsauksemme on ilmestynyt. Katsauksessa käsittelemme edellisen kuukauden tapahtumia sähkömarkkinalla ja ennakoimme mahdollisuuksien mukaan tulevaa.
Lue lisää!