Yrityskohtaiset tietosuojaselosteet löydät täältä

Henkilötietolain (523 /1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Leppäkosken Sähkö Oy
Y-tunnus: 0133023-9
Osoite: Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
Puhelin: 03 450 31
www.leppakoski.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niina Kulmala, viestintäkoordinaattori
niina.kulmala(at)leppakoski.fi

3. Rekisterin nimi

Leppäkosken Sähkö -konsernin asiakaspalvelun, laskutuksen, perinnän ja asiakkuusviestinnän asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää Leppäkosken Sähkön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön palvelun tuottamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen, palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoitteet ja muut yhteystiedot, henkilötunnus, kieli ja kotimaa
  • Yrityksen yhteyshenkilöiden sekä taloyhtiön isännöitsijän perustiedot
  • Asiakasryhmittely-, ja asiakastyyppitiedot, kuten asumismuoto, asiakasryhmä
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tarjoukset, sopimukset, tuotteet ja palvelut, niiden kytkentä- ja irtisanomispäivä, käyttöpaikan perustiedot, laskutus ja perintätiedot, sekä internet-sivujen käyttöön liittyvät tunnistautumis- ja lokitiedot
  • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
  • Ensisijainen yhteydenottotapa ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Tapahtuma- ja asiakasanalyysitiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään sopimusten teon yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

 

 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Leppäkosken Sähkö voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Leppäkosken alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Leppäkosken Sähkö voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Leppäkosken Sähkö voi luovuttaa henkilötietoja alihankkijalleen asiakastutkimuksen tai markkinointikampanjan tai siihen liittyvän postituksen toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Leppäkosken Sähkö huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille ja käyttö edellyttää erikseen myönnettyä käyttäjätunnusta sekä henkilökohtaista salasanaa. Koneet pidetään riittävästi vartioituina.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Leppäkosken Sähkö Oy / Kulmala
PL 1
39500 Ikaalinen

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää Leppäkosken Sähkö -konsernin toimipaikoilla.