Asiakaspalvelumme on ruuhkautunut Lue lisää

Vinkit | Sähkönmyynti 10.08.2020

Sähkömarkkinakatsaus elokuu 2020

Kesäajan sähkömarkkinakuulumiset

Kesä-heinäkuun hintakehitys oli systeemihintaisten sähköjohdannaisten osalta kaksijakoinen. Kesäkuussa hinnat liikkuivat muutaman euron vaihteluvälissä tai laskivat hieman, mutta heinäkuussa hinnat kääntyivät selvään laskuun. Hintamuutokset olivat tyypilliseen tapaan suurempia lähiajan tuotteiden osalta. Päästöoikeuden hinta nousi heinäkuun alkuun saakka, mikä tuki edelleen sähköjohdannaisten hintoja. Kesäkuussa hintoja tuki myös normaalia kuivempi ja lämpimämpi sää. Normaalia vähäisemmistä sateista johtuen pohjoismainen hydrobalanssi eli vesitilanne painui kesäkuun aikana lähes 10 TWh alaspäin. Systeemispot-hinta sen sijaan toteutui erittäin alhaisena kesäkuussa ja se painoi sähköjohdannaisten hintoja.

Heinäkuussa päästöoikeus kääntyi laskuun ja myös sateita saatiin normaalia runsaammin. Hydrobalanssi nousi heinäkuun aikana noin 10 TWh ylöspäin ollen heinä-elokuun vaihteessa noin 20 TWh yli normaalitason. Myös systeemispot laski edelleen kesäkuuhun verrattuna. Hinnat laskivat voimakkaasti ja osalla tuotteista hinta painui lähelle huhtikuun alun edellisiä pohjahintoja.

Suomen aluehintaerotuotteiden (EPAD) hinnat nousivat sekä kesä- että heinäkuussa. Taustalla vaikutti korkea toteuma aluehintaerossa.

Tarkasteltaessa sähköjohdannaisten hintoja Suomen aluehintaisina (sys+EPAD), voidaan todeta hintojen nousseen kesäkuussa. Heinäkuussa lähikvartaalin hinta nousi, koska aluehintakomponentit nousivat voimakkaasti. Vuosituotteiden osalta nähtiin sen sijaan pientä laskua, koska systeemikomponentit laskivat voimakkaammin kuin mitä aluehintakomponentit nousivat.

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Päästöoikeuden hinta nousi heinäkuun puoliväliin saakka. Taustalla vaikutti yleinen positiivinen vire osake- ja energiamarkkinoilla. Heinäkuun puolivälissä suunta kuitenkin kääntyi. Päästöoikeuden hintakehityksen suunnanmuutos oli seurausta suurten talouksien koronatilanteen heikkenemisestä ja talouskehityksen epävarmuuden lisääntymisestä.

Jatkossa poliittiset suuntaviivat tukevat päästöoikeuden hintaa. Eurooppa-neuvosto vahvisti Euroopan talouden jälleenrakennusohjelman kokonaissuuruudeksi 750 mrd € huippukokouksessaan 17.-21.7.2020. EU-komissio aikoo rahoittaa osan koronaviruksen jälkeisestä tukipaketista päästökauppatuloilla.

Kivihiilen hinta on vähitellen noussut kesä- ja heinäkuun aikana. Kysyntä Aasiassa on palautunut talouden aukeamisen seurauksena. Hiilen tarjontapuolella on alkanut viimeisten viikkojen aikana tapahtua muutoksia markkinahintaa nostavaan suuntaan. Tarjonnan leikkaukset tukevat hintoja, kun ylitarjontatilanne alkaa helpottua. Maakaasun vahva tarjonta ja korkea päästöoikeuden hinta vähentävät kuitenkin kivihiilen kysyntää EU-alueella.

Kaasun hinta pysyi matalalla ja suhteellisen pienessä vaihteluvälissä kesä- ja heinäkuun. Euroopan maakaasuvarastot ovat edelleen erittäin korkealla tasolla, mutta varastotasot ovat viimeisen kuukauden aikana lähestyneet hieman keskimääräisiä tasoja. Taustalla vaikuttaa mm. LNG-tuonnin väheneminen ja Ranskan ydinvoimaloiden huoltojen tuoma kaasun kysynnän kasvu. Noin 20 USA:n maakaasun- ja öljytuotantoyhtiötä on mennyt konkurssiin tänä vuonna, mikä alkaa pikkuhiljaa poistamaan ylijäämää LNG-markkinoilla.

SPOT-hinta kehitys

Kesäkuussa sähkön spot-hinta kääntyi nousuun, mutta toteutui edelleen historiaan nähden edullisena. Suomen hinta-alueen kesäkuun keskihinnaksi muodostui 28,26 €/MWh, joka on 8,80 €/MWh korkeampi kuin toukokuun toteuma. Kesäkuu oli huomattavan kuiva ja sademäärät jäivät selvästi alle normaalitason. Kesäkuu oli myös huomattavasti normaalia lämpimämpi ja tuulivoiman tuotanto vähäistä. Suomen spot-hintaan vaikutti alkukuusta myös Olkiluodon 1 -yksikön huolto, joka päättyi kesäkuun toisella viikolla.

Aiempiin kuukausiin verrattuna kesäkuun tuulivoiman tuotanto oli vähäistä ja samalla myös tasaista. Ainoastaan 6.-7.6. viikonloppuna tuulivoiman tuotanto oli erittäin runsasta. Tasaisen tuulivoimatuotannon myötä myös spot-hinta toteutui suhteellisen tasaisena kesäkuun kolme ensimmäistä viikkoa. Arkipäivisin hinta kohosi välille 30 – 60 €/MWh ja yö-/viikonloppuhinnat painuivat pääosin alle 10 €/MWh tason. Juhannuksen jälkeen Suomen hinta nousi alkukuuta korkeammalle tasolle johtuen Norjan runsaista sulamisvirtaamista sekä siirtoyhteysrajoituksista Ruotsin pohjois- ja eteläosien sekä Norjan ja Ruotsin välillä. Lisäksi Ruotsin ydinvoimatuotanto laski huomattavan alhaiseksi juhannuksen jälkeen. Torstaina 25.6. spot-hinta kohosi muutamien tuntien aikana lähes 200 €/MWh tasolle. Tilanne normalisoitui loppukuuta kohden ydinvoimatuotannon lisääntyessä.

Suomen hinta-alueen tuntihinnat vaihtelivat kesäkuussa välillä 0,45-199,95 €/MWh.

Heinäkuussa sähkön spot-hinta laski selvästi kesäkuun tasosta. Heinäkuun Suomen hinta-alueen keskihinnaksi muodostui 20,21 €/MWh. Ruotsin ydinvoimatuotanto nousi kesäkuun matalalta tasolta. Heinäkuussa myös saatiin jälleen normaalia runsaammat sateet, mikä painoi spot-hintaa. Lisäksi päättynyt kuukausi oli normaalia viileämpi, joten jäähdytyksen tuomaa kulutuksen nousua ei koettu.

Aiempiin kuukausiin verrattuna heinäkuun tuulivoiman tuotanto oli vähäistä. Erityisen matalalle tuulituotanto laski 8.-17.7. välisenä aikana. Tuolloin spot-hinta toteutui korkeampana kuin alku- ja loppukuusta ja erityisesti yö- ja viikonloppuhinnat nousivat. Runsasta tuulituotanto oli puolestaan 3.-7.7., jolloin spot-hinta toteutui huomattavan matalana. Maanantaiaamuna 6.7. hinta painui yhden tunnin aikana negatiiviseksi. Myös 23.-25.7. koettiin tuulinen jakso ja spot-hinta painui tällöin matalalle.

Korkeita piikkihintoja ei heinäkuussa ollut. Suomen hinta-alueen tuntihinnat vaihtelivat heinäkuussa välillä -0,09-52,86 €/MWh.

Alla olevassa kuvaajassa ovat spot-hinnan päiväkeskiarvot viimeisimmän vuoden ajalta.

Parhaat hyödyt pörssisähköstä irti Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista ja esimerkiksi negatiivisista sähkön tuntihinnoista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö