Vinkit | Sähkönmyynti 11.02.2020

Sähkömarkkinakatsaus helmikuu 2020

Huomattavan leuto ja sateinen sää painoi sähkönhinnan erittäin alhaiseksi

Joulukuun 2019 lopussa sääkuva muuttui dramaattisesti ja koko tammikuu oli normaalia leudompi, sateisempi ja tuulisempi Pohjoismaissa. Tästä syystä vettä ja lunta on kertynyt
varastoihin poikkeuksellisen paljon ja hydrologinen balanssi on vahvimmillaan suhteessa normaaliin sitten vuoden 2015. Hydrologinen balanssi vahvistui viikosta 52 viikolle 4 lähes 20 TWh, mikä on hyvin poikkeuksellista. Hydrologinen balanssi on historiallisesti käynyt korkeimmillaan n. +30-40 TWh tasolla.

Pohjoismaisten sähkönjohdannaisten systeemihinnat ovat laskeneet lähiajan tuotteiden johdolla. Hinnanlasku on ollut voimakkainta lähituotteilla, mutta myös vuosituotteet laskivat tammikuun aikana noin 4-6 €/MWh.

Suomen aluehintaerotuotteiden (EPAD) hinnat ovat vastaavasti nousseet, koska Suomen aluehinta riippuu muita Pohjoismaita vahvemmin Baltian ja Puolan tasoista. Baltian ja Puolan aluehinnat riippuvat enemmän fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten tuotantokustannuksista. Aluehintaerotuotteet ovat olleet nousupaineessa myös parantuneen vesitilanteen vuoksi, sillä siirtokapasiteetti ei riitä siirtämään Norjan edullista vesivoimaa Suomeen.

Olkiluoto 3:n kaupallisen käytön aloitusta on jälleen lykätty ja 2021 aluehinnat ovat nousseet. Uusi päivämäärä Olkiluoto 3 kaupallisen käytön aloitukselle on 2021 maaliskuussa.

Tarkasteltaessa johdannaisten hintoja Suomen aluehintaisina, voidaan todeta hintojen laskeneen myös näillä tuotteilla. Hintojen painuminen ei kuitenkaan ole ollut yhtä voimakasta kuin systeemihintaisilla tuotteilla, mikä taas johtuu EPAD tuotteiden hinnannoususta.

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Päästöoikeuden hinta liikkui tammikuun aikana suhteellisen kapeassa vaihteluvälissä. Myös Euroopassa vallitsi normaalia leudompi ja tuulisempi säätila, joka piti päästöoikeuden hinnan pikemminkin vaihteluvälin alalaidassa.

Saksa pyrkii hiili-exitiin 2035 mennessä. Suljettavilta hiilivoimalaitoksilta käyttämättä jäävät päästöoikeudet tullaan todennäköisesti mitätöimään ja poistamaan markkinoilta, eikä niiden pitäisi aiheuttaa lyhytaikaista tarjontapiikkiä ja päästöoikeuden hinnan laskua.

Saksan talous- ja ympäristöministeriöt kertoivat 2019 syyskuussa tukevansa ideaa siitä, että Euroopan päästöoikeusmarkkinalle asetettaisiin hintalattia. Todennäköisesti MSR (markkinavakausvaranto, Market Stability Reserve) ja päästöhintalattia pitävät päästöoikeuden hinnan yli 20 €/tCO2 tasoilla. Keskipitkällä aikavälillä poliittisen tahtotilan myötä on hinnan mahdollista nousta kohti 35 €/tCO2.

Kivihiilen API2-hinnat ja maakaasun hinnat ovat olleet laskussa Euroopan ja Kiinan leutojen säiden jatkuessa. Myös öljyn hinta on ollut laskussa. Lisäksi yleinen markkinatunnelma on hermostunut ja osakeindeksit ovat olleet selvässä laskussa koronavirusepidemian leviämisestä johtuen.

Erityisesti maakaasun johdannaiskäyrä on laskenut kuluvan vuoden osalta. Korkeat varastotasot sekä LNG-laivojen saapuminen Eurooppaan ovat aiheuttaneet hinnoissa kovaa painetta alaspäin.

SPOT-hinta kehitys

Tammikuussa sähkön spot-hinta toteutui erittäin alhaisena. Suomen hinta-alueen tammikuun keskihinnaksi muodostui 27,16 €/MWh. Näin alhaisella tasolla spot-hinta on toteutunut tammikuussa viimeksi vuonna 2007. Edullisia spot-hintoja on koettu aiempinakina talvina, mutta nykyinen tilanne poikkeaa historiasta siinä, että pohjoismainen vesitilanne on ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuoteen selvästi yli normaalitason ja samanaikaisesti tuulivoimakapasiteettia on käytettävissä huomattavasti aiempia vuosia enemmän.

Spot-hinnat ovat laskeneet vuodenvaihteen jälkeen erittäin runsaiden sateiden ja tuulivoimatuotannon sekä alhaisen kulutuksen vuoksi. Alkuvuoden sateet ovat olleet Norjassa yli historiallisten maksimiarvojen ja kulutus lähellä alimpia tasojaan 20 vuoteen. Sähkön tarjonta oli suurta ja toisaalta sähkön kysyntä oli normaalia vähäisempää johtuen leudosta säästä. Tammikuun alkupuolella sähköntuonti Venäjältä oli normaalitasoa suurempaa Venäjän uudenvuoden lomakauden vuoksi. Tämä painoi osaltaan Suomen spot-hintaa alas.

Lämpötilat alkoivat vähitellen laskea 22.1. jälkeen ja myös tuulituotanto väheni alkukuuhun verrattuna. Suomen tuulituotanto oli huomattavan vähäistä torstaiaamuna 23.1., jolloin spot-hinnassa nähtiin korkea piikki (121,03 €/MWh). Kyseisenä päivänä myös Venäjän tuonti oli laskenut aiemmalta korkeammalta tasoltaan. Nämä tekijät saivat spot-hinnan nousuun. Tammikuun viimeisellä viikolla sähkön kysyntää ja tarjontaa vähensi merkittävästi paperiteollisuuden lakko.

Suomen hinta-alueen tuntihinnat vaihtelivat tammikuussa välillä 0,10 – 121,03 €/MWh. Voimakkaiden tuulten aiheuttamia matalia tuntihintoja nähtiin 3.1., 4.1. ja 8.1. aamuöisin, jolloin kulutus on vuorokauden sisällä tyypillisesti alhaisimmillaan.

Alla olevasta kuvaajasta löytyy spot-hinnan päiväkeskiarvoista muodostettu kuvaaja viimeisimmän vuoden ajalta.

Parhaat hyödyt pörssisähköstä irti Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista ja esimerkiksi negatiivisista sähkön tuntihinnoista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö