Vinkit | Sähkönmyynti 11.02.2021

Sähkömarkkinakatsaus helmikuu 2021

Normaalia kylmempi sää pitää hinnat korkealla

Tammikuu alkoi kuivana sekä kylmänä ja joulukuussa alkanut systeemihintaisten johdannaisten hintojen nousu jatkui. Nousua tukivat myös vahvat päästöoikeus- ja polttoainemarkkinat. Nousu katkesi tammikuun 2021 toisella viikolla, kun sääennusteissa oli viitteitä sateisemmasta ja lämpimämmästä säästä. Lisäksi polttoaineiden ja päästöoikeuden hintojen nousu päättyi. Systeemihintaisten johdannaisten hinnat laskivatkin kuukauden loppupuolelle saakka, jonka jälkeen ne kääntyivät jälleen nousuun. Hintavaihtelu oli tyypilliseen tapaan voimakkaampaa lähikvartaalien osalta vuosituotteisiin verrattuna.

systeemihintakäyrä

Suomen aluehintaerotuotteiden (EPAD) hinnat kehittyivät tammikuussa pääosin päinvastaisesti systeemihintaisiin johdannaisiin verrattuna. Lähikvartaalin hinta laski koko tammikuun ja lasku on jatkunut myös helmikuussa. Lähivuosituotteen osalta hinta kävi kuukauden alussa huomattavan alhaisella tasolla, mutta nousi systeemihinnan laskiessa uudelleen korkeammalle tasolle. Kuukauden lopussa ja myös helmikuun alussa hinnat ovat painuneet uudelleen alaspäin. Taustalla vaikuttaa systeemihinnan nousu ja sitä kautta kaventunut aluehintaerototeuma.

epad_helsinki

Suomen aluehintaisten johdannaisten hinnat (SYS+EPAD) liikkuivat suhteellisen pienessä vaihteluvälissä tammikuussa.

Hel-hinta

Vesitilanteen kehitys

Sademäärät jäivät tammikuussa selvästi alle normaalitason. Ainoastaan viikolla 3 saatiin sadetta normaalitasoa runsaammin, muuten sademäärät olivat hyvin vähäiset. Hydrologinen tilanne on jatkanut heikentymistään, mutta se on edelleen normaalitason yläpuolella. Tämän hetken (11.2.2021) sääennusteiden mukaan säätyyppi jatkuu normaalia vähäsateisempana ja ennusteiden mukaan hydrobalanssi painuisi normaalitason (0) alapuolelle tulevina viikkoina.

hydrologinen_balanssi

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Päästöoikeuden hinnassa marras- ja joulukuussa nähty selvä nousutrendi päättyi tammikuun ensimmäisen viikon jälkeen. Päästöoikeuden hinnan käänsivät laskuun samat tekijät, jotka laskivat myös systeemihintaisten johdannaisten hintaa: sateisempi ja lauhempi sää sekä laskevat polttoaineiden hinnat, erityisesti laskeva kaasun hinta. Kuukauden loppupuoliskolla hintataso elpyi hieman.

Helmikuun ensimmäisellä viikolla päästöoikeuden hinta lähti voimakkaaseen nousuun ja on nyt saavuttanut uuden huipputason, lähes 40 €/t. Hinnannousun taustalla vaikuttavat korkeat päästöhuutokauppahinnat sekä velvoitemarkkinan ulkopuolisten sijoittajien aktivoituminen markkinalla. Nousua vauhdittivat myös nousevat polttoaineiden hinnat sekä Euroopan kylmä ja vähätuulinen sää.

Kivihiilen hinnannousu pysähtyi tammikuussa, kun sää lauhtui Kiinassa vaikuttaen myös globaaliin markkinaan. Euroopan hintaa on tukenut vähätuulinen ja kylmä sää.

Euroopan maakaasuvarastot ovat laskeneet alle normaalitason kylmän sään nostaessa kysyntää. LNG-toimitukset Pohjois-Amerikasta ovat suuntautuneet Aasian markkinoille. Euroopan maakaasun hinnan nousua rajoittaa perinteisten kaasuntuottajamaiden Venäjän ja Norjan maantieteellinen läheisyys. Venäjän ja Norjan on mahdollista nostaa tuotantoaan, mikä on nykyisillä hinnoilla kannattavaa.

SPOT-hinta kehitys

Tammikuun systeemihinnan keskiarvo oli 45,81 €/MWh ja Suomen hinta-alueen 51,22 €/MWh. Systeemihinta nousi joulukuusta yli 25 €/MWh ja Suomen hinta lähes 12 €/MWh. Aluehintaero toteutui pitkästä aikaa maltillisena. Tammikuun spot-hinta toteutui aiempia kuukausia tasaisempana eikä erittäin korkeita piikkihintoja nähty.

Tammikuun alun pyhäpäivät (1.1. ja 6.1.) laskivat kulutusta, jolloin spot-hinta toteutui maltillisena. Tuulivoiman tuotanto oli tammikuussa kokonaisuutena selvästi aiempia kuukausia vähäisempää, mutta 10.-13.1.2021 ja 21.-23.1.2021 tuotanto nousi huomattavan korkealle. Näinä ajanjaksoina myös sademäärät ja lämpötilat nousivat normaalia tasoa korkeammalle ja spot-hinta laski muuta kuukautta selvästi alhaisemmalle tasolle. Jaksolla 10.-13.1. Suomen hinta-alueen keskihinta oli noin 45 €/MWh ja 21.-23.1. noin 35 €/MWh.

Erittäin kylmät ja tuulettomat arkipäiviin osuneet jaksot koettiin 7.-8.1. ja 14.-15.1. Kyseisinä päivinä spot-hinta nousi huomattavan korkeaksi yöhintojen ollessa alimmillaan noin 40 €/MWh ja päivähinnat kipusivat korkeimmillaan tasolle 120 €/MWh.

Suomen hinta-alueen tuntihinnat vaihtelivat tammikuussa välillä 11,08 – 121,63 €/MWh. Nyt toteutuneen hinnan tasolle on noustu Suomen hinta-alueella kuukausitasolla viimeksi tammikuussa 2019. Alla olevassa kuvaajassa näkyvät spot-hinnan päiväkeskiarvot viimeisimmän vuoden ajalta.

spot-hintakehitys

 

Lue muut sähkömarkkinakatsaukset

Parhaat hyödyt pörssisähköstä irti Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin verollisina ja verottomina voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö