Sähkönmyynti 09.04.2020

Sähkömarkkinakatsaus huhtikuu 2020

Virusepidemia painoi myös sähkönhintaa

Maaliskuussa merkittävin sähkömarkkinaan vaikuttanut tekijä oli Covid-19 pandemian voimakas leviäminen ympäri maailmaa. Pandemian negatiiviset vaikutukset talouteen saivat pörssikurssit laskuun. Raaka-aineiden hinnat laskivat vaimentuneen kysynnän myötä. Maailmantalouden tilanne vaikuttaa välillisesti sähkömarkkinaan ja suoria vaikutuksia nähdään päästöoikeuden, kaasun ja hiilen hintojen kautta. Maaliskuun lopulla oli merkkejä siitä, että pandemia saataisiin hallintaan. Tällöin osakeindeksit ja päästöoikeuden hinta kääntyivät nousuun. Raaka-ainepuolella öljymarkkina sai maaliskuun lopulla tukea myös spekulaatioista, joiden mukaan OPEC ja Venäjä olisivat pääsemässä sopuun öljyn tuotannonleikkauksista.

Systeemihintaisten kvartaali- ja vuosituotteiden hinnat laskivat maaliskuun aikana tuotteesta riippuen noin 5-7 €/MWh. Tyypilliseen tapaan hintamuutokset olivat voimakkaampia lähikvartaaleilla ja -vuosilla. Pidempien vuosituotteiden hintaliikkeet olivat maltillisempia.

Suomen aluehintaerotuotteiden (EPAD) hintojen kehitys oli maaliskuussa lähijaksojen osalta laskeva. Vuosituotteiden hinnoissa ei nähty oleellisia muutoksia.

Tarkasteltaessa sähköjohdannaisten hintoja Suomen aluehintaisina (sys+EPAD), voidaan todeta hintojen laskeneen voimakkaasti maaliskuun aikana. Lähikvartaalien osalta lasku johtui sekä systeemihintaisten tuotteiden että EPAD-tuotteiden laskusta. Vuosituotteiden osalta lasku saavutettiin käytännössä kokonaan systeemihintaisten tuotteiden hinnanlaskun vuoksi.

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Sekä päästöoikeuden että polttoaineiden hinnat olivat laskussa maaliskuussa. Pääsyy raaka-aineiden hintojen laskulle oli Covid-19 pandemian voimakas leviäminen ympäri maailman. Viruksen negatiivinen vaikutus maailmantalouteen ja raaka-aineiden kysyntään voimistui maaliskuun aikana.

Päästöoikeuden hinta (DEC-20) oli kuukauden alussa tasolla 23,50 €/t ja kuukauden päättyessä hinta oli noin 17,50 €/t. Matalimmillaan hinta kävi alle 15,50 €/t tasolla. Päästöoikeuksien kysyntää painoi Saksan heikko sähkömarkkina sekä Keski- ja Etelä-Euroopan maiden lockdown-toimet. Päästöoikeuksia käyttäviä tehtaita on suljettu, joten kysyntä on laskenut. Päästöoikeus reagoi herkästi myös yleiseen taloustilanteeseen, joten laskevat osakeindeksit ja heikot talousnäkymät painoivat muiden tekijöiden ohella päästöoikeuden hintaa. Loppukuusta osakeindeksien käänne ylöspäin ja positiivisempi markkinatunnelma saivat myös päästöoikeuden hinnan nousemaan. Pidemmän aikavälin näkymä päästöoikeuden hintaan on nouseva. Suunniteltu päästöoikeuden lattiahinta ja markkinavakausvaranto tukevat pitkällä aikavälillä markkinaa. Lähiajan liikkeet määrittyvät ennenkaikkea virusepidemian kehittymisen ja talouden liikkeiden kautta.

Kivihiilen ja maakaasun hinnat laskivat myös maaliskuun aikana. Hintamuutokset olivat kuitenkin maltillisempia kuin esimerkiksi öljyssä tai päästöoikeudessa. Hiilen kysyntä pysyi heikkona. Kaasun osalta laskuvaraa ei nähdä enää juurikaan olevan vaan näkymät ovat lähiajalle vaakasuuntaisia.

SPOT-hinta kehitys

Maaliskuussa Suomen alueen spot-hinta jatkoi laskuaan ja toteutui jälleen helmikuuta edullisempana. Maaliskuun keskihinnaksi muodostui 20,38 €/MWh. Maaliskuussa sademäärät olivat kokonaisuutena lähellä normaalitasoa ja pohjoismainen vesitilanne ei enää alkuvuoden tavoin muuttunut merkittävästi. Hydrobalanssi eli vesitilanne on kuitenkin huomattavan korkealla pitäen spot-hinnan matalana. Tuulinen sää jatkui, mikä vaikutti osaltaan alhaiseen hintaan. Alkuvuoden tavoin lämpötilat olivat normaalia korkeammat. Sähkön kysyntänäkymät ja futuurihinnat laskivat maaliskuun puolivälin jälkeen voimakkaasti Covid-19 pandemian myötä. Tämä osaltaan painoi myös spot-hintoja.

Tuulivoiman tuotanto oli Suomessa maaliskuussa runsasta, mutta hetkittäin tuulet heikkenivät. Tiistai-iltana 10. päivä tuulet heikkenivät ja pysyivät matalalla tasolla 13. päivän aamuyöhön saakka. Tuolla aikavälillä spot-hinta nousi hetkittäin tason 60 €/MWh yli. Myös 16.3. illalla tuulet olivat hetkellisesti heikompia ja saivat spot-hinnan nousemaan tasolle 60 €/MWh. Huomattavan tuulinen jakso nähtiin puolestaan 23.-25.3. Tuolla jaksolla spot-hinta painui arkipäivisinkin alle 40 €/MWh, jopa alle 20 €/MWh. Viikonloppuna 28.-29.3. kysynnän ollessa arkipäiviä matalampaa ja tuulten ollessa voimakkaita, spot-hinta painui useilla tunneilla 5 €/MWh tuntumaan.

Suomen hinta-alueen tuntihinnat vaihtelivat maaliskuussa välillä 3,97-65,00 €/MWh. Huhtikuussa spot-hinta pysynee matalana vesitilanteen ollessa huomattavasti normaalitasoa korkeammalla. Covid-19 pandemian vaikutus lyhyellä aikavälillä on myös spot-hintaa laskeva, sillä sähkönkysyntä todennäköisesti laskee.

Alla olevassa kuvaajassa näkyvät spot-hinnan päiväkeskiarvot viimeisimmän vuoden ajalta. Kuten kuvaajasta on nähtävissä, Suomen hinta toteutui maaliskuussa huomattavasti systeemihintaa korkeampana. Systeemihinnan on painanut alas korkea hydrobalanssi yhdistettynä Norjasta ulospäin suuntautuviin siirtorajoituksiin. Lisäksi kulutus on hieman laskenut viruksen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävien poikkeustoimien myötä. Pohjoismaissa kriisi on kuitenkin toistaiseksi kohdistunut enemmän palvelualoihin, joiden sähkönkulutus ei ole merkittävä. Pohjoismaissa kulutus on laskenut selkeimmin Tanskassa. Alhaisen spot-hinnan takia ydinvoimatuotantoa on Ruotsissa rajoitettu.

Priima- ja Priimaplus – läpinäkyvyyttä sähkönhankintaan ja hinnankiinnityspalvelu

Priima-sähkösopimus yhdistää eri sähkösopimustyyppien parhaat palat ja mahdollistaa sähkönhankinnan suuryritysten tapaan myös pienyrittäjille ja kuluttajille. Yritysasiakkaiden Priimaplus-sopimuksella sähköä voi ostaa edullisesti SPOT-hinnoiteltuna ja maksuttomalla hintakiinnityspalvelulla saa vakaamman sähkönhinnan ilman, että itse tarvitsee seurata sähkömarkkinan liikkeitä.

Parhaat hyödyt pörssisähköstä irti Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista ja esimerkiksi negatiivisista sähkön tuntihinnoista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö