Vinkit | Sähkönmyynti 08.04.2021

Sähkömarkkinakatsaus huhtikuu 2021

Päästöoikeuden hinta jälleen uusiin huippuihin

Maaliskuun alussa systeemihintaiset lähiajan tuotteet lähtivät nousuun kuivemman ja kylmemmän sään myötä. Vuosituotteiden osalta nousua tukivat päästöoikeuden ja maakaasun hintojen nousu. Myös hiilen hinta lähti nousuun maaliskuun toisella viikolla. Lisäksi yleinen markkinatunnelma oli positiivinen, kun Yhdysvaltojen mittava elvytyspaketti sai hyväksynnän.

Maaliskuun kolmannella viikolla systeemihintaisen tuotteiden hinnannousu pysähtyi ja hinnoissa nähtiin käänne alaspäin. Sääennusteet lupasivat leudompaa ja sateisempaa säätä ja samaan aikaan päästöoikeuden hinnannousu päättyi. Myös kaasunhinta kääntyi laskuun. Loppukuun aikana nähtiin jälleen nousua polttoaineiden hintojen nousun perässä. Suezin kanavan tukkiutuminen toi epävarmuutta markkinoille. Aivan kuukauden lopulla hinnat jälleen laskivat, kun sääennusteet kertoivat sateiden jatkuvan ja Suezin kanavaan juuttunut rahtilaiva saatiin irrotettua.
Lähiajan tuotteiden osalta maaliskuun kokonaishintamuutos oli selvästi ylöspäin kun taas pidempien vuosituotteiden kokonaishintamuutos oli laskeva.

Suomen aluehintaerotuotteiden (EPAD) hinnat laskivat maaliskuun aikana. Laskua tuli varsinkin lähimmälle vuosituotteelle. Osaltaan tämä johtuu Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksen maaliskuussa annetusta polttoaineen latausluvasta. Laitoksen käynnistyminen on jälleen askeleen lähempänä.

Suomen aluehintaisten johdannaisten hinnat (SYS+EPAD) laskivat maaliskuussa. Lasku oli selvempää vuosituotteiden osalta johtuen sekä systeemihintaisten että aluehintaerotuotteiden hintojen laskusta.

Vesitilanteen kehitys

Sademäärät toteutuivat maaliskuussa lähellä vuodenajan normaalimäärää. Näin ollen vesitilanne säilyi ennallaan, asettuen pitkän ajan normaalitason tuntumaan.

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Päästöoikeuden hinta saavutti uuden huipputason maaliskuussa. Hintaa tuki öljyn hinnan nousu, Bidenin elvytyspaketin hyväksyminen ja positiivinen markkinasentimentti osakemarkkinoilla. Lisäksi EU:n parlamentti äänesti hiilitulliesityksen puolesta, joka toi oman tukensa markkinalle.

EU:n komissio tekee kevään aikana esityksen EU:n ilmastolaiksi. Osana ilmastolakia vuoden 2030 päästövähennystavoitetta tullaan kiristämään ja tämä tukee pitkällä aikavälillä päästöoikeuden hintaa.

Kivihiilen hinta lähti nousuun maaliskuun toisella viikolla nousten selvästi koko loppukuukauden. Kiinan kysyntä on vahvaa ja se antaa tukea myös hiilen globaaleille hinnoille. Osaltaan hintoja nostivat myös Australian tulvat, jotka heikensivät tarjontaa maaliskuussa.

Myös maakaasun hinta nousi maaliskuussa. Maakaasuvarastot ovat Euroopassa laskeneet kylmän talven seurauksena alle normaalitason. Nousua rajoittaa se, että LNG:n tuonti Yhdysvalloista on kannattavaa nykyisillä hinnoilla.

SPOT-hinta kehitys

Maaliskuun keskihinta oli systeemihinnan osalta 34,21 €/MWh ja Suomen hinta-alueella 38,35 €/MWh. Systeemihinta laski helmikuusta yli 10 €/MWh ja Suomen hinta-alueen hinta oli lähes 20 €/MWh helmikuuta alhaisempi. Kuukausi toteutui sekä sateiden että lämpötilojen osalta lähellä vuodenajan normaalitasoa.

Maaliskuussa nähtiin Suomen hinta-alueella ainoastaan yksi korkea piikkitunti keskiviikkona 10.3.2021. Tuolloin lämpötila laski selvästi normaalitasoa alhaisemmaksi ja spot-hinta nousi yhden tunnin ajaksi 150 €/MWh tasolle.

Tuulivoiman tuotanto oli maaliskuussa kokonaisuutena runsasta. Ajanjaksolla 13.-16.3.2021 tuotanto laski huomattavan alhaiselle tasolle. Tuolloin sademäärät olivat kuitenkin normaalitasolla ja lämpötilat hieman yli normaalin, joten tuulivoiman vähäisyys ei nostanut spot-hintaa. Edellämainittujen lisäksi ajanjaksoon osui viikonloppu, jolloin sähkönkulutus on selvästi arkipäiviä vähäisempää.

Parhaat hyödyt pörssisähköstä irti Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin verollisina ja verottomina voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö