Vinkit | Sähkönmyynti 09.12.2020

Sähkömarkkinakatsaus joulukuu 2020

Voimakasta hintavaihtelua marraskuussa

Systeemihintaisten sähköjohdannaisten hinnat jatkoivat lokakuussa alkanutta laskua aina marraskuun puolen välin yli. Taustalla vaikuttivat normaalia runsaammat sateet ja heikkona pysytelleet kaasun ja hiilen hinnat. Kuukauden lopulla suunta kääntyi ja hinnat lähtivät voimakkaaseen nousuun. Sääennusteet kääntyivät vuodenaikaan nähden normaaleiksi eli sademäärä pieneni ja lämpötilat laskivat. Samaan aikaan myös polttoaineiden hinnat lähtivät nousuun. Nousua tuki koko marraskuun ajan jatkunut päästöoikeuden hinnannousu.

Suomen aluehintaerotuotteiden (EPAD) hinnat kehittyivät päinvastaisesti verrattuna systeemihintaisiin johdannaisiin. Hinnat nousivat erittäin voimakkaasti aina marraskuun 20. päivään saakka. Tämän jälkeen suunta kääntyi ja hinnat palautuivat nopeasti lähiajan tuotteilla noin 5 euroa alaspäin. Marraskuun lopussa hintataso jäi kuitenkin selvästi marraskuun alun tasoa korkeammalle.

Suomen aluehintaisten johdannaisten hinnat (SYS+EPAD) nousivat marraskuussa. Alkukuusta nousu oli maltillisempaa systeemihintaisten tuotteiden laskun vuoksi.  Loppukuusta nousu kiihtyi.

Vesitilanteen kehitys

Sademäärät olivat marraskuussa kokonaisuutena normaalia runsaammat ja hydrobalanssi nousi hieman. Viikkotason sademäärät kuitenkin vaihtelivat voimakkaasti kuukauden sisällä. Viikon 47 sademäärä oli suurin koko kuluvan vuoden aikana.

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Päästöoikeuden hinta oli nousussa koko marraskuun. Päästöoikeus reagoi yleiseen markkinatunnelmaan, joka oli marraskuussa toiveikas koronarokotteen kehitykseen liittyen. Nousua tuki myös se, että Eurooppa-neuvoston odotetaan lähipäivinä hyväksyvän 55 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030. Lisäksi Manner-Euroopan sää on ollut normaalia kylmempi ja vähätuulinen, mikä on lisännyt päästöoikeuksien kysyntää. Lyhyellä aikavälillä  päästöoikeusmarkkinan tarjonta on ollut normaalia vähäisempää, koska sekä ensi vuoden päästöallokaatio että huutokaupat alkavat myöhemmin kuin aiempina vuosina.

Eurooppaan tuodun kivihiilen hinta pysyi pienessä vaihteluvälissä marraskuun 20. päivään saakka. Tämän jälkeen hinta lähti nousuun. Hiilen globaalia markkinaa on tukenut Aasian kysyntä ja myös normaalia viileämmät säät sekä Itä-Aasiassa että Manner-Euroopassa. Myös Euroopan vähätuulisuus on osaltaan vaikuttanut hiilen kysynnän kasvuun ja sitä kautta hinnannousuun.

Maakaasun hinta vaihteli voimakkaasti marraskuun aikana. Loppukuusta hintaa nostivat samat tekijät kuin hiilen hintaa, eli Manner-Euroopan normaalia viileämpi ja tuulettomampi sää. Yleisesti maakaasumarkkinalla on edelleen runsaasti tarjontaa. Euroopassa varastot ovat edelleen korkealla, mutta varastotasot ovat lähestyneet normaalitasoa. Tällä hetkellä ennusteet näyttävät siltä, että Manner-Euroopassa sää kääntyisi normaalia leudommaksi joulukuun puolivälissä, mikä toteutuessaan jarruttaa kaasun hinnannousua.

SPOT-hinta kehitys

Marraskuun Suomen hinta-alueen keskihinta oli 27,62 €/MWh ja systeemin vastaavasti 6,32 €/MWh. Sekä Suomen hinta että systeemihinta laskivat lokakuun tasosta, mutta aluehintaero kasvoi. Spot-hinta laski lokakuun tasosta runsaiden tuulien, vahvistuneen vesitilanteen ja normaalia leudomman sään myötä.
Sähkön spot-hinnat toteutuivat Suomessa erittäin alhaisina marraskuun ensimmäisellä viikolla. Suomen hinta-alueen keskiarvo viikolle 45 (6.11. alkava viikko) oli 11,35 €/MWh. Maanantaiyönä 2.11. sähkönhinta painui Suomen hinta-alueella negatiiviseksi neljän tunnin ajaksi. Kyseisellä viikolla tuulivoiman tuotanto oli Suomessa erittäin runsasta. Tuulivoiman tuotanto pysytteli sunnuntaihin saakka yli 1000 MW tason. Vasta sunnuntaina tuulet tyyntyivät ja tuulivoiman tuotanto painui alhaisemmalle tasolle.

Vähätuulisempi jakso nähtiin viikolla 46 ja tuolloin Suomen spot-hinnat toteutuivatkin korkeampina kuin muina viikkoina. Kyseisen viikon korkeampiin spot-hintoihin vaikutti myös kuiva sää ja Ruotsin heikompi ydinvoimatuotanto. Suomessa spot-hinta nousi huomattavan korkealle maanantai-iltana 9.11. ja tiistai-iltana 10.11. Kyseisinä ajankohtina spot-hinta kipusi yhden tunnin ajaksi 150-170 €/MWh tuntumaan. Korkeita spot-hintoja nähtiin Suomessa myös perjantai-iltana 20.11. ja tuolloin spot-hinta nousi kahden tunnin ajaksi 200 €/MWh tuntumaan. Tässäkin tilanteessa tuulituotanto ja Ruotsin ydinvoimatuotanto laskivat alhaiselle tasolle.

Suomen hinta-alueen kuukauden korkeimmat piikkitunnit ajoittuivat kuukauden viimeiselle päivälle. Maanantaina 30.11. hinta kipusi aamulla kahdeksi tunniksi 200-250 €/MWh tasoon ja illalla uudestaan kahden tunnin ajaksi lähelle 200 €/MWh tasoa. Syy löytyi jälleen Ruotsin huomattavan alhaisesta ydinvoimatuotannosta. Lisäksi suhteellisen viileä sää, normaalia alhaisempi tuulivoimatuotanto sekä jääkansien teko Ruotsissa nostivat marraskuun viimeisen päivän spot-hinnan korkealle.

Suomen hinta-alueen tuntihinnat vaihtelivat marraskuussa välillä -1,73 – 254,44 €/MWh.

Alla olevassa kuvaajassa on spot-hinnan päiväkeskiarvot viimeisimmän vuoden ajalta.

Parhaat hyödyt pörssisähköstä irti Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista ja esimerkiksi negatiivisista sähkön tuntihinnoista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö