Sähkönmyynti 08.06.2020

Sähkömarkkinakatsaus kesäkuu 2020

Sähkönhinta elpyi hieman toukokuussa

Systeemihintaisten sähköjohdannaisten hinnat nousivat hieman toukokuun aikana. Taustalla vaikuttivat piristyneet osake- ja öljy- sekä päästöoikeusmarkkinat. Nämä tekijät vaikuttavat ennen kaikkea vuosituotteiden hintakehitykseen, kun taas lähimpien kvartaalituotteiden hintoihin vaikuttavat enemmän muutokset vesitilanteessa. Toukokuun aikana pohjoismainen vesitilanne heikkeni, mutta on edelleen huomattavasti normaalitason yläpuolella. Jos tarkastellaan sähköjohdannaisten hintatasoa pidemmällä aikavälillä, ovat hinnat edelleen huomattavan alhaiset.

Systeemihinnan kehitys

Suomen aluehintaerotuotteiden (EPAD) hinnat laskivat hieman toukokuussa. Lasku johtui pienemmästä toteumasta aluehintaerossa.

epadhki kehitys

Tarkasteltaessa sähköjohdannaisten hintoja Suomen aluehintaisina (sys+EPAD), voidaan todeta hintojen pysyneen suhteellisen vakaina toukokuun aikana. Käytännössä systeemihintaisten tuotteiden nousu  kompensoitui osittain aluehintaerotuotteiden laskun kautta.

Hel-hinta

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Päästöoikeuden hinta (DEC-20) nousi toukokuun aikana alle 19 €/t hinnasta noin 21,50 €/t tasolle. EU:n mittava elvytyspaketti, jossa vihreät teknologiat ovat oleellisessa roolissa, tuki päästöoikeuden hintaa. Saksa ja Ranska ovat ilmaisseet selkeästi ”Green Dealin” olevan osa Euroopan pitkän aikavälin suunnitelmaa toipua koronaviruksen aiheuttamasta talouden pysähdyksestä. Myös koronarajoitusten lievennykset ja yleinen positiivinen markkinatunnelma nostivat päästöoikeuden hintaa.

päästöoikeuden hinta

Eurooppaan rahdatun kivihiilen hinta pysyi alhaisena myös toukokuussa.

kivihiilen hinta

Myös maakaasun hinnat pysyivät erittäin alhaisina toukokuussa ja varastot ovat edelleen täynnä. Lisäksi on uutisoitu, että kesän LNG-toimituksia Eurooppaan olisi peruttu alhaisen hintatason vuoksi.

maakaasun hinta

Öljyn hinta nousi toukokuun aikana. Suurten öljyntuottajamaiden (OPEC+) sopimat tuotannon rajoitukset alkoivat. Lisäksi useiden maiden talouksia avattiin koronan vuoksi asetettujen lockdownien jälkeen, mikä indikoi edelleen öljyn kysynnän kasvua. Lisäksi öljyntuottajilla on harkinnassa tuotannon rajoitusten lisääminen.

öljyn hinta

SPOT-hinta kehitys

Toukokuussa sähkön spot-hinta toteutui aiempien kuukausien tapaan edullisena. Toukokuun keskihinnaksi muodostui systeemihinnan osalta 8,34 €/MWh ja Suomen hinta-alueella 19,46 €/MWh. Huhtikuuhun verrattuna systeemihinta nousi, aluehintaero kaventui ja Suomen hinta oli hieman alhaisempi. Toukokuussa sademäärät olivat hieman alle normaalitason ja pohjoismainen hydrobalanssi (vesitilanne) laski toukokuun aikana tasolle +20 TWh, kun se toukokuun alussa oli tasolla noin +25 TWh. Edelleen vesitilanne on huomattavan korkea. Toukokuu oli hieman viileämpi verrattuna ajankohdan normaaliin, mikä taas edelleen viivästytti jään ja lumen sulamista Norjan ja Ruotsin vuoristoissa. Tuulivoiman tuotanto oli toukokuussa huhtikuuta vähäisempää. Suomen spot-hintaa nostivat toukokuussa Olkiluodon ydinvoimaloiden huollot, jotka alkoivat 10.5. ja jatkuvat kesäkuun puolelle (7.6. saakka).

Toukokuu alkoi Suomessa erittäin tuulisena, ja kuukauden ensimmäisinä päivinä kulutus oli vappupäivän ja viikonlopun vuoksi arkipäiviä alhaisempaa. Näistä syistä johtuen Suomen spot-hinta painui 1.-3.5. huomattavan edulliseksi. Toinen Suomen spot-hintaa alaspäin painanut tuulinen jakso koettiin 6.-7.5., jolloin hinta painui useilla tunneilla alle 10 €/MWh. Tuulet tyyntyivät 16.-19.5., mutta spot-hinta pysyi kuitenkin maltillisena viikonlopun matalamman kysynnän johdosta. Maanantaina 18.5. ja tiistaina 19.5. Suomen hinta sen sijaan kipusi pääosalla tunneista yli 40 €/MWh tason, ollen korkeimmillaan yli 120 €/MWh tason.

Suomen hinta-alueen tuntihinnat vaihtelivat toukokuussa välillä 0,94-126,43 snt/kWh. Alla olevassa kuvaajassa näkyvät spot-hinnan päiväkeskiarvot viimeisimmän vuoden ajalta.

spot-hinta

Parhaat hyödyt pörssisähköstä irti Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista ja esimerkiksi negatiivisista sähkön tuntihinnoista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö