Vinkit | Sähkönmyynti 09.10.2020

Sähkömarkkinakatsaus lokakuu 2020

Syyskuussa systeemihinta laski, mutta aluehintaerotuotteet jatkoivat nousussa

Syyskuussa systeemihintaisten johdannaisten hinnat kääntyivät laskuun. Hinnat laskivat varsinkin lähiajan hintojen osalta kuukauden keskivaiheilla. Syyskuun kahden viimeisen viikon aikana hinnat lähtivät nousuun, mutta nousu oli hyvin maltillista. Kokonaisuutena syyskuussa päädyttiin laskuun systeemihintaisten johdannaisten hintojen osalta.

Suomen aluehintaerotuotteiden (EPAD) hinnat olivat nousussa koko syyskuun. Tähän vaikutti nouseva hydrobalanssi ja korkeana pysytellyt aluehintaeron spot-toteuma. Myös elokuun lopulla saatu ilmoitus Olkiluoto 3:n viivästyksestä tuki hintojen nousua erityisesti vuosien 2021 ja 2022 osalta.

Tarkasteltaessa sähköjohdannaisten hintoja Suomen aluehintaisina (sys+EPAD), voidaan todeta lähituotteiden hintojen nousseen hieman syyskuussa. Nousua syntyi aluehintaerotuotteiden nousun kautta ja kuukauden puolivälin jälkeen myös systeemihinnan kautta. Pidempien vuosituotteiden osalta Suomen aluehintaisten tuotteiden hinnat jäivät syyskuussa kokonaisuutena pieneen laskuun.

Vesitilanteen kehitys

Sademäärät olivat Pohjoismaissa syyskuussa kokonaisuutena normaalia suuremmat. Loppukuuta kohti sademäärät kasvoivat ja pohjoismainen hydrobalanssi oli syys-lokakuun vaihteessa korkeammalla kuin elo-syyskuun vaihteessa. Runsaat sateet kuukauden keskivaiheilla tukivat systeemihintaisten lähiajan tuotteiden hinnanlaskua.

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Päästöoikeuden hinta vaihteli voimakkaasti syyskuun aikana. Kuukauden puolivälissä hinta kävi korkeimmillaan yli vuoteen, kun hinta rikkoi hetkellisesti 30 €/t tason. Hinta nousi, koski julkisuuteen vuoti luonnos, jonka mukaan Euroopan komission tahtotilana on nostaa vuoden 2030 ilmastotavoitetta vähintään 55 prosenttiyksikköön nykyisestä 40 prosentin päästövähennystavoitteesta. Hinta kuitenkin palautui nopeasti takaisin tasoille 26-28 €/t. Laskun taustalla vaikuttivat laskevat osakemarkkinat.

Kivihiilen hinta päätyi nousuun syyskuussa. Hintaa ovat nostaneet tarjontahuolet, jotka johtuvat mm. lakosta Kolumbian hiilikaivoksilla. Hintatasoa ovat nostaneet myös Kiinasta saadut positiiviset uutiset, sillä Kiinan elokuun sähkön käyttö oli kasvanut 6,8 % verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Myös hiilellä tuotetun sähkön määrä oli noussut 6,2 % samalla aikaperiodilla. Lisäksi hiilen kysyntää Euroopassa tukivat korkeammat kaasun hinnat ja Ranskan ydinvoimaloiden huoltojen pitkittyminen.

Maakaasun hinta pysyi syyskuussa pienessä vaihteluvälissä. Kesän jälkeen alkanut hinnannousu pysähtyi ja hinta pysyi vakaana. Euroopassa maakaasuvarastojen tyhjennyskausi alkaa historiallisesti noin viikoilla 42-44, kun säät viilenevät talvea kohti ja maakaasua aletaan käyttää rakennusten lämmitykseen. Euroopan lokakuun sääennusteet ovat kuitenkin pääsääntöisesti normaalia leudompia.

SPOT-hinta kehitys

Syyskuussa sähkön spot-hinta nousi systeemihinnan osalta ja laski Suomen hinta-alueen osalta verrattuna elokuuhun. Syyskuun systeemihinnan keskiarvoksi muodostui 15,73 €/MWh (elokuu 8,79 €/MWh) ja Suomen hinta-alueen keskiarvoksi 37,83 €/MWh (elokuu 40,55 €/MWh).

Syyskuussa Ruotsin ydinvoimatuotanto nousi elokuun tasosta, kun osa huolloista päättyi. Suomessa Loviisan ykkösyksikön huolto sen sijaan jatkui koko syyskuun. Kuukauden alku oli vähäsateinen ja -tuulinen, mutta sateet ja tuulet lisääntyivät selvästi syyskuun ensimmäisen viikon jälkeen. Aivan kuukauden lopussa oli myös vähätuulisempi jakso. Ruotsin ja Suomen välisten siirtoyhteyskaapeleiden huollot jatkuivat syyskuussa pitäen Suomen hinta-alueen spot-hinnan laskuvaran rajallisena.

Suomen hinta-alueen spot-hinta nousi huomattavan korkealle tiistai-iltoina 15.9. ja 29.9. Kyseisinä ajankohtina spot-hinta kipusi muutamien tuntien ajaksi välille 120-190 €/MWh. Tämän aiheutti huomattavan vähäinen tuulituotanto.

Suomen hinta-alueen tuntihinnat vaihtelivat syyskuussa välillä 1,46-189,25 €/MWh. Lukuun ottamatta kuukauden ensimmäistä viikkoa ja viimeistä kolmea arkipäivää, yö- ja viikonloppuhinnat painuivat usein alle 20 €/MWh tason johtuen mm. runsaista tuulista.

Alla olevassa kuvaajassa näkyvät spot-hinnan päiväkeskiarvot viimeisimmän vuoden ajalta.

Parhaat hyödyt pörssisähköstä irti Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista ja esimerkiksi negatiivisista sähkön tuntihinnoista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö