Vinkit | Sähkönmyynti 04.03.2020

Sähkömarkkinakatsaus maaliskuu 2020

Sähkönhinta laskupaineessa myös helmikuussa

Huomattavasti normaalia runsaammat sateet jatkuivat helmikuussa. Myös tuulivoiman tuotanto pysyi korkealla tasolla ja sää oli edelleen normaalia leudompi. Pohjoismainen vesitilanne jatkoi paranemistaan nousten helmikuun aikana tasolle + 26 TWh. Helmikuussa sähköjohdannaisten hintoihin vaikutti sään ohella myös yleinen hermostunut markkinatunnelma. Koronaviruksen leviäminen sai osake- ja raaka-ainemarkkinat laskuun.

Lähimpien jaksojen systeemihintaiset sähkönjohdannaiset laskivat helmikuussa, mutta lasku oli maltillisempaa tammikuuhun verrattuna. Pidempien jaksojen (vuosituotteet) hinnat liikkuivat helmikuun aikana suhteellisen pienessä vaihteluvälissä.

Systeemihintaisten tuotteiden laskun hidastumisen myötä Suomen aluehintaerotuotteiden (EPAD) hintojen nousu on pysähtynyt ja tuotteiden hinnat kääntyneet hienoiseen laskuun.

Tarkasteltaessa johdannaisten hintoja Suomen aluehintaisina, voidaan todeta hintojen tulleen alaspäin helmikuun aikana. Suomen aluehintaiset tuotteet ovat siis hyötyneet sekä systeemihintaisten että aluehintaerotuotteiden hintojen laskusta.

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Sekä päästöoikeuden että polttoaineiden hinnat olivat helmikuussa laskussa. Pääsyy raaka-aineiden hintojen laskulle kuukauden puolivälin jälkeen oli koronaviruksen leviäminen. Huolet viruksen vaikutuksesta talouskasvuun ja raaka-aineiden kysyntään ovat nousseet yleiseen keskusteluun.

Päästöoikeuden hinta oli kuukauden alussa tasolla 23,50 €/t, samalla tasolla hinta oli myös kuukauden lopussa. Kuukauden aikana hinta kuitenkin kävi yli 25,50 €/t tasolla. Päästöoikeuden hintaa painoi helmikuun aikana virushuolten lisäksi Euroopassa vallinnut normaalia leudompi ja tuulisempi sää. Painetta päästöoikeuden hintaan saatiin myös Britannian ilmoituksesta käynnistää huutokauppa pitkän Brexit epäselvyyksiin liittyneen tauon jälkeen. Huutokaupoissa kaupataan kahden vuoden päästöoikeudet 4. maaliskuuta alkaen.

Kivihiilen ja maakaasun hinnat noudattivat samaa kaavaa päästöoikeuden kanssa. Euroopan leuto ja tuulinen sää pitivät helmikuussakin kysynnän vaimeana.

SPOT-hinta kehitys

Helmikuussa sähkön spot-hinta toteutui tammikuun tapaan erittäin alhaisena. Helmikuun keskihinnaksi muodostui Suomessa 24,43 €/MWh systeemihinnan keskiarvon ollessa 13,08 €/MWh. Spot-hinnan piti alhaisena poikkeuksellisen leuto, sateinen ja tuulinen sää. Helmikuun loppupuolella säätyyppi kääntyi pitkään jatkuneen normaalia leudomman ja sateisemman jakson jälkeen hetkellisesti kohti vuodenajan normaalia.

Kokonaisuutena tuulivoiman tuotanto oli helmikuussa tammikuun tavoin runsasta, mutta tuotanto vaihteli voimakkaasti kuukauden aikana. Helmikuun 10. päivä Suomen spot-hinta painui ensimmäistä kertaa historiassa miinuksen puolelle. Tunnit ajoittuivat yölle, jolloin kulutus on tyypillisesti vuorokauden sisällä matalimmillaan. Kyseisenä ajankohtana kulutusta leikkasi leudon sään ohella myös paperiteollisuuden lakko, mutta samaan aikaan sähköä voitiin tuottaa tuulivoimalla erittäin runsaasti.

Helmikuun 12.-14. päivinä tuulituotantoa oli hyvin vähän, ja samanaikaisesti paperiteollisuuden sähkönkäyttö nousi lakon päätyttyä normaalitasolle. Nämä tekijät yhdessä saivat spot-hinnan nousemaan hetkittäin 60-70 €/MWh tasoon. Tuulet olivat heikkoja myös helmikuun viimeisellä viikolla, jolloin hinta kipusi tyypillisillä arkipäivän kulutushuipputunneilla lähelle 60 €/MWh tasoa, hetkellisesti jopa yli 70 €/MWh.

Suomen hinta-alueen tuntihinnat vaihtelivat helmikuussa välillä -0,20-77,28 €/MWh.

Alla olevassa kuvaajassa on spot-hinnan päiväkeskiarvot viimeisimmän vuoden ajalta. Kuten kuvaajasta on nähtävissä, Suomen hinta toteutui helmikuussa huomattavasti systeemihintaa korkeampana. Ajankohtina, jolloin tuulivoiman tuotanto oli Suomessa heikkoa, Suomen spot-hinta erkani selvästi systeemihinnasta ja asettui maakaasulauhteen muuttuvien kustannusten tasolle.

Parhaat hyödyt pörssisähköstä irti Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista ja esimerkiksi negatiivisista sähkön tuntihinnoista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö