Vinkit | Sähkönmyynti 04.03.2021

Sähkömarkkinakatsaus maaliskuu 2021

Säätila ja päästöoikeus määrittelivät hintakehitystä helmikuussa

Helmikuun alkupuolella kuiva ja kylmä säätyyppi sekä voimakkaassa nousussa ollut päästöoikeuden hinta pitivät systeemihintaisten sähköjohdannaisten hinnat vahvana. Hintoja tukivat myös kysynnän kasvun vuoksi nousseet maakaasun ja hiilen hinnat. Helmikuun ensimmäisen viikon jälkeen polttoaineiden hinnat kääntyivät laskuun ja kuukauden puolessa välissä myös päästöoikeuden hinta rauhoittui. Nämä tekijät saivat sähköjohdannaisten nousun taittumaan.

Helmikuun lopulla systeemihintaisten sähköjohdannaisten hinnat laskivat lähimpien kvartaalien osalta. Helmikuun loppupuolella sää lauhtui, sademäärät nousivat ja tuulivoiman tuotanto lisääntyi. Muutos näkyi maltillisempana myös lähivuosituotteen hinnassa. Pidempien vuosituotteiden hinnat sen sijaan nousivat koko helmikuun.

Suomen aluehintaerotuotteiden (EPAD) hinnat kehittyivät helmikuussa pääosin päinvastaisesti verrattuna systeemihintaisiin johdannaisiin. Lähikvartaalin hinta liikkui pienessä vaihteluvälissä kuukauden puoliväliin saakka, suunnan ollessa alaspäin. Tämä jälkeen hinta lähti selvään nousuun. Lähivuosituotteen osalta hintavaihtelut olivat maltillisempia. Hinta jatkoi tammikuussa alkanutta laskua helmikuun ensimmäisen viikon, jonka jälkeen hinta kääntyi maltilliseen nousuun.

Suomen aluehintaisten johdannaisten hinnat (SYS+EPAD) liikkuivat suhteellisen pienessä vaihteluvälissä helmikuussa, suunnan ollessa alkukuun jälkeen alaspäin.

Vesitilanteen kehitys

Sademäärät jäivät helmikuussa selvästi alle normaalitason. Erityisesti kuukauden kaksi ensimmäistä viikkoa olivat huomattavan vähäsateiset. Hydrologinen tilanne jatkoikin helmikuussa heikentymistään painuen lähelle normaalitasoa. Tämän hetken (4.3.2021) sääennusteiden mukaan tulevina viikkoina sademäärät toteutuvat vuodenajan normaalisademäärää runsaampina.

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Helmikuun ensimmäisellä viikolla päästöoikeuden hinta lähti voimakkaaseen nousuun ja saavutti ennen kuukauden puoliväliä uuden huipputason, yli 40 €/CO2t. Hinnannousun taustalla vaikuttivat korkeat päästöhuutokauppahinnat sekä velvoitemarkkinan ulkopuolisten sijoittajien aktivoituminen markkinalla. Nousua vauhditti myös nousevat polttoaineiden hinnat sekä Euroopan kylmä ja vähätuulinen sää. Tämän lisäksi hintaa tukivat päästöoikeuksien palautuksien lähenevät määräajat. Kuukauden puolivälin jälkeen hintaliikkeet olivat maltillisia, suunnan ollessa pikemminkin alaspäin.

Kivihiilen hinta nousi helmikuun alkupuolella kylmän sään tuoman kysynnän kasvun kautta. Tämän jälkeen hinnat ovat pysytelleet samoilla hintatasoilla. Odotuksissa ei ole merkittävää nousua, koska hiilen käytöstä pyritään eroon ja nykyinen hintataso on kannattava tuottajille.

Euroopan maakaasuvarastot ovat laskeneet alle normaalitason kylmän sään nostaessa kysyntää. Kysyntää on nostanut myös korkea päästöoikeuden hinta, koska sähköntuotantoa on ohjautunut maakaasulauhteeseen hiililauhteen sijasta. Talven kylmimmät jaksot alkavat olla ohi ja kaasun hinta onkin hieman laskenut viime viikkoina.

SPOT-hinta kehitys

Helmikuun keskihinta oli systeemihinnan osalta 46,84 €/MWh ja Suomen hinta-alueella 57,13 €/MWh. Helmikuun spot-hinnassa nähtiin useita hetkellisiä korkeita piikkihintoja, erityisesti Suomen hinta-alueella. Piikkihinnat johtuivat kireästä pakkassäästä yhdistettynä heikkoon vesi- ja tuulivoimatuotantoon.

Tuulivoiman tuotanto oli helmikuussa kokonaisuutena kohtalaista. Kahtena ajanjaksona (1.-2.2. ja 8.-12.2.) tuotanto laski huomattavan alhaiselle tasolle. Kuukauden kahtena ensimmäisenä päivänä hinnat nousivat Suomen hinta-alueella 100-200 €/MWh hintoihin yhteensä 11 tunnin ajaksi. Helmikuun 11.-12. päivät olivat heikon tuulivoimatuotannon lisäksi huomattavan kylmiä pakkaspäiviä ja tuolloin hinta kipusi yhteensä 11 tunnin ajaksi yli 100 €/MWh tason. Korkeimmillaan hinta kävi lähes 250 €/MWh tasolla.

Helmikuun viimeinen viikko oli alkukuuhun verrattuna selvästi leudompi ja toteutui lämpötilojen osalta lähellä vuodenajan normaalia ja jopa lämpimämpänä. Myös tuulivoiman tuotanto lisääntyi ja sademäärät nousivat yli normaalitason. Spot-hinnat laskivatkin selvästi ja viimeisen viikon spot-hinnan keskiarvoksi muodostui Suomen hinta-alueella 36,3 snt/kWh. Alla olevassa kuvaajassa näkyvät spot-hinnan päiväkeskiarvot viimeisimmän vuoden ajalta.

 

 Lue muut sähkömarkkinakatsaukset

Parhaat hyödyt pörssisähköstä irti Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin verollisina ja verottomina voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö