Vinkit | Sähkönmyynti 06.11.2020

Sähkömarkkinakatsaus marraskuu 2020

Koronahuolet ja runsaat sateet painoivat sähkömarkkinaa lokakuussa

Lokakuussa systeemihintaisten sähköjohdannaisten hinnat jatkoivat laskussa. Lasku oli voimakasta ja hinnat laskivat jopa keväällä nähtyjen pohjahintojen alle. Taustalla vaikuttivat runsaat sateet sekä päästöoikeuden ja polttoaineiden hintojen lasku.

Suomen aluehintaerotuotteiden (EPAD) hinnat laskivat hieman lokakuun alussa, sillä sademäärät olivat maltillisia tai normaalimääriä vähäisempiä. Kuukauden loppua kohti mentäessä sademäärät nousivat jälleen korkeiksi ja aluehintaerotuotteiden hinnat kääntyivät hetkellisen laskun jälkeen uudelleen nousuun.

Suomen aluehintaisten johdannaisten hinnat (SYS+EPAD) laskivat lokakuussa. Systeemihintojen lasku oli aluehintaerotuotteiden nousua huomattavasti voimakkaampaa, ja kokonaisuutena Suomen aluehintaiset tuotteet laskivat lokakuussa selvästi.

Vesitilanteen kehitys

Sademäärät olivat lokakuun alkupuolella normaalitasoa alhaisemmat. Sateet kuitenkin lisääntyivät loppukuuta kohti mentäessä ja muutamina viikkoina kuukauden jälkipuoliskolla sademäärät olivat huomattavan suuret. Koska vesialtaat olivat jo valmiiksi täynnä, niin toteutuneet sateet eivät enää nostaneet hydrobalanssia vaan vettä jouduttiin ohijuoksuttamaan. Kokonaisuutena pohjoismainen vesitilanne säilyikin lokakuun ajan suunnilleen samalla tasolla.

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Päästöoikeuden hinta oli laskussa koko lokakuun. Päästöoikeus reagoi yleiseen markkinatunnelmaan, joka oli lokakuussa alavireinen johtuen koronatilanteen huonontumisesta eri puolilla maailmaa. Lisäksi lokakuussa alkaneet lockdown toimet useissa Euroopan maissa heikentävät päästöoikeuksien kysyntää. Myös epävarmuus Brexit-neuvotteluista ja laskevat polttoaineiden hinnat painoivat päästöoikeuden hintaa.

Näkymä päästöoikeuden hinnalle on edelleen nouseva. Lokakuussa EU:n parlamentti äänesti vuodelle 2030 asetettavan päästöjen vähennystavoitteen kiristämistä 60 prosenttiin vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Eurooppaan tuodun kivihiilen hinta laski selvästi lokakuussa. Taustalla vaikuttivat pääosin samat tekijät, jotka olivat päästöoikeudenkin hinnanlaskun takana: huolet koronaepidemian ympärillä, laskevat osakemarkkinat ja myös epävarmuus Yhdysvaltojen presidentinvaaleista Trumpin koronatartuntoineen. Kysyntänäkymät hiilelle ovat Euroopassa heikot, mutta Kiinassa hintataso on elpynyt viime kevään tasoista.

Maakaasun hinta vaihteli voimakkaasti lokakuun aikana. Hinta pysyi pienessä vaihteluvälissä aina kuukauden puoliväliin saakka, jonka jälkeen hinta lähti voimakkaaseen nousuun. Kuukauden viimeisellä viikolla hinta kääntyi voimakkaaseen laskuun, ja päätyi kuukauden päättyessä lopulta suunnilleen samalle tasolle, jolta kuukausi alkoi. Laskun aiheutti Euroopassa vallitseva leuto sää sekä huoli koronan aiheuttamasta kysynnän laskusta.
Euroopan kaasumarkkinalla vallinnut ylitarjontatilanne on syksyn aikana helpottanut ja varastot ovat lähestyneet normaalitasojaan. LNG-tuonti on vähentynyt merkittävästi kevään jälkeen. LNG-vienti suuntautuu tällä hetkellä enemmän Aasian markkinoille, jossa hintataso on Euroopan hintoja korkeampi.

SPOT-hinta kehitys

Lokakuussa spot-hinta laski syyskuuhun verrattuna sekä systeemihinnan että Suomen aluehinnan osalta. Lokakuun systeemihinnan keskiarvoksi muodostui 14,63 €/MWh (syyskuu 15,73 €/MWh), ja Suomen hinta-alueen keskiarvoksi 31,08 €/MWh (syyskuu 37,83 €/MWh). Suomen hinta laski systeemihintaa enemmän, joten aluehintaero kaventui.

Lokakuussa ydinvoimaloiden huollot jatkuivat sekä Suomessa että Ruotsissa. Suomen osalta suunnitellut huollot ovat nyt tältä vuodelta ohi, mutta Ruotsissa huollot jatkuvat.

Lokakuussa tuulivoiman tuotanto oli kokonaisuutena runsasta. Vähätuulisempi jakso nähtiin 11.-13.10.2020. Kuukauden puolivälin jälkeen tuulituotannon määrä vaihteli voimakkaasti ja välillä tuulituotanto painui hetkellisesti hyvin alhaiseksi. Spot-hinta nousi huomattavan korkealle tiistai-iltana 20.10.2020. Kyseisenä ajankohtana spot-hinta kipusi yhden tunnin ajaksi yli tason 170 €/MWh. Tämän aiheutti lähes kokonaan seisahtunut tuulituotanto.
Suomen hinta-alueen tuntihinnat vaihtelivat lokakuussa välillä 1,56-174,91 €/MWh.

Alla olevassa kuvaajassa on spot-hinnan päiväkeskiarvot viimeisimmän vuoden ajalta.

 

Parhaat hyödyt pörssisähköstä irti Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista ja esimerkiksi negatiivisista sähkön tuntihinnoista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö