Vinkit | Sähkönmyynti 10.09.2020

Sähkömarkkinakatsaus syyskuu 2020

Elokuussa sähkönhinta kääntyi nousuun

Elokuun aikana sähkönhinta nousi sekä spot-hinnan että johdannaisten osalta. Sateita saatiin normaalia vähemmän ja tarjontaa leikkasivat Ruotsissa ja Suomessa käynnissä olleet ydinvoimaloiden huollot. Nousua tuki lisäksi päästöoikeuden ja kaasun hintojen nousu.

Suomen aluehintaerotuotteiden (EPAD) hinnat laskivat selvästi lähiajan tuotteiden osalta. Tähän vaikutti ennen kaikkea systeemihinnan nousu. Vuosituotteiden hinnat laskivat myös elokuun puolivälin jälkeen. Perjantaina 28.8. saatiin ilmoitus Olkiluoto 3 -ydinvoimalan viivästymisestä ja ilmoituksen jälkeen sekä vuosituotteiden että pidempien kvartaalituotteiden hinnat kääntyivät nousuun. Uuden aikataulun mukaan laitoksen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Tarkasteltaessa sähköjohdannaisten hintoja Suomen aluehintaisina (sys+EPAD), voidaan todeta hintojen nousseen selvästi elokuussa. Nousu tuli systeemihinnan nousun kautta ja aivan kuun lopussa myös EPAD-tuotteiden nousun kautta.

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Päästöoikeuden hinta pysyi elokuun alkupuolen suhteellisen pienessä vaihteluvälissä. Markkina oli normaalia hiljaisempi Euroopan lomakauden vuoksi. Elokuun viimeisellä viikolla hinta lähti voimakkaaseen nousuun kaasun hinnan ja osakemarkkinoiden nousun perässä.

Kivihiilen hinta kääntyi laskuun elokuun ensimmäisen viikon jälkeen. Laskun taustalla oli huoli kysyntänäkymien heikentymisestä koronatilanteen takia. Elokuun viimeisen viikon aikana hinta jälleen nousi. Hiilikaivosyhtiöt ovat pyrkineet sopeuttamaan kesän aikana tuotantoaan ja kivihiilen tarjontapuolella on viimeisten viikkojen aikana tapahtunut muutoksia markkinahintaa nostavaan suuntaan. Nousua tuki myös se, että markkinalla huolestuttiin tarjonnan mahdollisesta häiriintymisestä Kolumbian suurimman hiilen viejän työtaistelu-uhan vuoksi.

Maakaasun hinta nousi elokuun aikana. Elokuun aikana koetut lämpöaallot sekä USA:ssa että Euroopassa kasvattivat kysyntää. Myös Aasiassa nähtiin kysynnän piristymistä. Nykyinen maakaasun matala hintataso on pienentänyt LNG-tuontia Eurooppaan ja maakaasuvarastot ovat lähestyneet normaalitasojaan kesän aikana. Varastot ovat yhä normaalia täydempiä, mutta LNG:n heikentynyt tarjonta ja Euroopan putkikaasuntoimittajien (Venäjä ja Norja) joustot auttanevat varastotasoja lähestymään normaalitasoja. Kesällä Euroopan hintataso kävi hetkellisesti jopa Venäjän ja Norjan tuotantokustannuksia alhaisempana. Myös maakaasun kulutus on ollut Euroopassa kesällä viime vuotta korkeampaa johtuen lisääntyneistä ydinvoimahuolloista ja vähentyneestä hiililauhdesähköntuotannosta. Ranskan ydinvoimatuotanto on kesän aikana muutenkin vähäistä, koska koronaviruksesta johtuen tälle kesälle suunniteltuja polttoaineenlatauksia on peruttu.

SPOT-hinta kehitys

Elokuussa sähkön spot-hinta nousi verrattuna aikaisempiin kuukausiin. Elokuun keskihinnaksi muodostui systeemihinnan osalta 8,79 €/MWh ja Suomen hinta-alueen osalta 40,55 €/MWh. Suomen hinta-alueella on kyseessä vuoden 2020 korkein kuukausihinta. Systeemihinta nousi selvästi maltillisemmin kuin Suomen aluehinta. Elokuussa systeemihinnan ja Suomen aluehinnan välinen aluehintaero toteutuikin erittäin suurena (31,76 €/MWh). Näin suurena aluehintaero ei kuukausikeskiarvojen kautta tarkasteltuna ole toteutunut ainakaan 16 vuoteen.

Elokuussa Ruotsin ydinvoimatuotanto oli huomattavan alhainen ja myös Suomessa Loviisan ydinvoimaloita huollettiin. Lisäksi päättyneen kuukauden sateet jäivät alle normaalitason ja tuulituotanto oli kokonaisuutena vähäistä. Suomen osalta nousseen spot-hinnan taustalla vaikutti myös Ruotsin ja Suomen välisen siirtoyhteyskaapelin huolto elokuun jälkipuoliskolla, jolloin Ruotsista ei voitu tuoda sähköä normaalisti Suomeen.

Suomen hinta-alueen spot-hinta nousi huomattavan korkealle tiistaina 18.8. ja tällöin spot-hinta kipusi kuuden tunnin ajaksi 130-150 €/MWh välille. Myös keskiviikkona 19.8. hinnat nousivat viiden tunnin ajaksi 100 €/MWh tuntumaan. Molempien päivien korkeat tuntihinnat johtuivat huomattavan vähäisestä tuulituotannosta yhdistettynä ydinvoimalahuoltoihin, mataliin virtaamiin ja siirtoyhteyksien huoltoon Ruotsin ja Suomen välillä. Elokuun jälkipuoliskolla arkipäivien tuntihinnat nousivat Suomessa yleisesti yli 60 €/MWh tason.

Alla olevassa kuvaajassa näkyvät spot-hinnan päiväkeskiarvot viimeisimmän vuoden ajalta.

Parhaat hyödyt pörssisähköstä irti Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista ja esimerkiksi negatiivisista sähkön tuntihinnoista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö