Vinkit | Sähkönmyynti 20.01.2021

Sähkömarkkinakatsaus tammikuu 2021

Talventulo sai sähkönhinnan nousuun

Systeemihintaisten sähköjohdannaisten hinnat liikkuivat pienessä vaihteluvälissä joulukuun alkupuoliskolta aina jouluviikolle saakka. Sademäärät laskivat, mutta sää pysyi vuoden aikaan nähden leutona. Vuoden viimeisellä viikolla säätyypin muutos talvisempaan suuntaan varmistui ja hinnat lähtivät nousuun. Hintojen nousua tukivat nousuaan jatkaneet päästöoikeuden ja hiilen hinnat sekä nousuun lähtenyt kaasun hinta. Vuoden lopulla yleinen markkinatunnelma heikkeni, kun tieto koronaviruksen muuntautumisesta levisi. Vuoden 2021 puolella systeemihintaisten sähköjohdannaisten nousu onkin rauhoittunut.

systeemihintakuvaaja

Suomen aluehintaerotuotteiden (EPAD) hinnat kehittyivät päinvastaisesti verrattuna systeemihintaisiin johdannaisiin. Hinnat nousivat joulukuun kolme ensimmäistä viikkoa. Tämän jälkeen suunta kääntyi ja hinnat lähtivät voimakkaaseen laskuun. Vuodenvaihteessa hinnat olivat palautuneet marraskuun alun tasolle ja hintojen lasku on jatkunut myös alkuvuonna. Taustalla vaikuttaa systeemihinnan nousu ja sitä kautta kaventunut aluehintaerototeuma.

epad-hintakuvaaja

Suomen aluehintaisten johdannaisten hinnat (SYS+EPAD) jatkoivat nousuaan joulukuussa. Vuoden 2021 alussa nousu on pysähtynyt johtuen systeemihintaisten tuotteiden nousun pysähtymisestä ja aluehintaerotuotteiden selvästä laskusta.

Suomen aluehintajohdannaiset

Vesitilanteen kehitys

Sademäärät olivat joulukuussa kokonaisuutena suunnilleen normaalitasolla ja hydrobalanssi pysytteli entisellä tasollaan. Tämän vuoden puolella sademäärät ja lämpötilat ovat olleet selvästi normaalitason alapuolella, minkä seurauksena hydrologinen tilanne on jonkin verran heikentynyt, mutta se on edelleen normaalitason yläpuolella.

hydrologisen balanssin kehitys

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Päästöoikeuden hinta oli nousussa koko joulukuun. Eurooppa-neuvosto päätti joulukuun kokouksessa 55 prosentin päästövähennystavoitteesta vuodelle 2030. Tämä on selvä kiristys aiempaan tavoitteeseen ja viittaa siihen, että päästöoikeuden hinnassa voisi olla nousupainetta tulevina vuosina. Joulukuun hinnannousuun vaikutti myös Manner-Euroopan normaalia kylmempi ja vähätuulisempi sää. Lisäksi tämän vuoden huutokauppojen alkamisen sekä allokaatioiden jaon siirtymiset selvästi aikaisempaa myöhemmäksi ovat tuoneet tukea hintatasoon.

Viimeisen viikon aikana hintataso on hieman korjaantunut alaspäin, kun sää näyttäisi muuttuvan Manner-Euroopassa normaalia leudommaksi ja tuulisemmaksi. Lisäksi huoli koronaviruksen muuntautumisesta on aiheuttanut uusia rajoituksia Manner-Euroopassa painaen osaltaan hintaa alaspäin.

päästöoikeuden hinnan kehitys

Eurooppaan tuodun kivihiilen hinta jatkoi marraskuussa alkanutta nousuaan koko joulukuun. Hiilen globaalia markkinaa ovat tukeneet Aasian kysyntä ja myös normaalia viileämmät säät sekä Itä-Aasiassa että Manner-Euroopassa. Myös Euroopan vähätuulisuus on osaltaan vaikuttanut hiilen kysynnän kasvuun ja sitä kautta hinnannousuun. Viimeisen viikon aikana sääennusteet ovat muuttuneet aikaisempaa leudommaksi, minkä seurauksena hinnat ovat tulleet hieman alaspäin.

kivihiilen hinnat

Maakaasun hinta lähti nousuun joulukuussa. Hintaa nostivat Itä-Aasian ja Manner-Euroopan normaalia viileämpi ja tuulettomampi sää. Euroopan maakaasuvarastot ovat laskeneet lähelle normaalitasoa kysynnän ollessa korkea. Myös kaasunhinta on viimeisen viikon aikana laskenut sääennusteiden muututtua leudommiksi ja tuulisemmiksi.

maakaasun hinnan kehitys

SPOT-hinta kehitys

Spot-hinta toteutui joulukuussa systeemihinnan osalta tasolla 20,09 €/MWh ja vastaavasti Suomen hinta-alueella 39,25 €/MWh. Sekä systeemihinta että Suomen aluehinta nousivat selvästi marraskuun tasosta.

Joulukuussa virtaamat vähenivät ja se paransi vesivoiman tuottajien kontrollia Norjassa ja Ruotsissa. Lisäksi uusi siirtoyhteys Norjasta Saksaan lisäsi mahdollisuuksia siirtää edullista vesivoimalla tuotettua sähköä Keski-Eurooppaan. Joulukuussa myös rajoitettiin vesivoimatuotantoa voimaloiden jääkansien teon takia. Joulukuussa tuulivoiman tuotanto oli kokonaisuutena hieman aiempia kuukausia vähäisempää. Lisäksi Ruotsin ydinvoimatuotanto oli joulukuussa heikkoa. Ringhals 1 reaktori suljettiin lopullisesti uudenvuoden aattona. Nämä tekijät saivat sähkönhinnan nousuun.

Yksi Suomen neljästä ydinvoimalayksiköstä suljettiin odottamatta torstaina 10.12.2020. Olkiluoto 2 yksikössä tapahtui häiriötilanne, joka johti laitoksen alasajoon. Laitoksen odottamattomalla sulkemisella oli merkittävä vaikutus Suomen hinta-alueen sähkön spot-hintaan. Laitoksen sulkeminen tapahtui torstai-iltapäivänä, jolloin tieto ei ennättänyt vaikuttaa perjantain spot-hintoihin. Viikonloppuna 12.-13.12. sähkönkulutus tyypilliseen tapaan Suomen tasolla maltillista, joten viikonlopun hinnat pysyivät kurissa. Hinnat olivat silti korkeampia kuin esimerkiksi edeltävänä viikonloppuna.

Suomen hinta-alueen spot-hinta nousi maanantaina 14.12. kalleimpina tunteina lähes 200 euroon megawattitunnilta ja päivän keskiarvohintakin oli yli 107 €/MWh. Hintaa tuki lisäksi huomattavan alhainen tuulituotanto 11.-14.12. välisenä aikana.

Tiistaista 22.12.2020 alkaen spot-hinnat toteutuivat maltillisina vuoden loppuun saakka. Erityisesti teollisuuden sähkönkulutus laski joulupyhien aikaan. Suomen hinta-alueen tuntihinnat vaihtelivat joulukuussa välillä 1,54-199,97 €/MWh.

Alla olevassa kuvaajassa näkyvät spot-hinnan päiväkeskiarvot viimeisimmän vuoden ajalta. Vuosi 2021 on alkanut normaalia kylmempänä ja vähäsateisempana ja spot-hinnat ovat jatkaneet nousuaan. Aluehintaero on kaventunut systeemihinnan noustessa.

spot-hinnan kehitys

Parhaat hyödyt pörssisähköstä irti Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista ja esimerkiksi negatiivisista sähkön tuntihinnoista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö