Sähkönmyynti 07.05.2020

Sähkömarkkinakatsaus toukokuu 2020

Huhtikuussa sähkönhinta pysyi matalalla

Huhtikuussa sähkömarkkinalla ei nähty yhtä voimakkaita muutoksia kuin maaliskuussa. Koronaepidemian aiheuttaman voimakkaan hintojen laskun jälkeen toistaiseksi alhaisimmat hinnat nähtiin huhtikuun alussa, jonka jälkeen suunta on ollut ylöspäin. Huhtikuun aikana epidemiauutisointi kääntyi vähitellen talouksien varovaisen avaamisen suuntaan ja osakeindeksit olivat nousussa. Tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin edelleen hyvin epävarmat.

Systeemihintaisten kvartaali- ja vuosituotteiden hinnat lähtivät nousuun huhtikuun alussa. Nousu johtui pääasiassa päästöoikeuden hinnan noususta. Vastaavasti hinnat kääntyivät loppukuusta laskuun päästöoikeuden hinnan laskiessa. Hintamuutokset olivat voimakkaampia vuosituotteiden osalta, koska päästöoikeuden hintakehitys vaikuttaa enemmän pidemmän aikavälin tuotteisiin. Lähiaika liikkuu puolestaan enemmän vesitilanteen ohjaamana. Sademäärä oli huhtikuussa lähellä normaalitasoa, mikä piti alkuvuoden aikana korkealle nousseen hydrobalanssin noin +25 TWh tasolla. Lähiajan hinta pysyy paineessa niin kauan kuin hydrobalanssi on huomattavasti normaalitasoa korkeammalla.

Suomen aluehintaerotuotteiden (EPAD) hintojen kehitys oli huhtikuussa nouseva. Hintojen nousu oli lähiajan tuotteiden osalta voimakkaampaa kuin vuosituotteissa. Nousun taustalla vaikutti korkea spot-toteuma aluehintaerossa, josta kerromme lisää spot-osiossa. 

Tarkasteltaessa sähköjohdannaisten hintoja Suomen aluehintaisina (sys+EPAD), voidaan todeta hintojen nousseen selvästi huhtikuun aikana. Lähikvartaalien osalta nousu oli voimakkainta ja johtui ennen kaikkea aluehintaerotuotteiden noususta. Vuosituotteiden osalta hintakehitys seurasi pääasiassa systeemihintaisten tuotteiden hintakehitystä, koska aluehintaerotuotteiden hinnat eivät muuttuneet merkittävästi.

Päästöoikeuden ja polttoaineiden hintakehitys

Päästöoikeuden hinta (DEC-20) liikkui huhtikuun aikana n. 17-22 €/t välissä. Päästöoikeuden hinta reagoi herkästi yleiseen markkinatunnelmaan ja hintaliikkeet eivät aina ole perusteltavissa fundamenttimuutoksilla. Nyt koronaepidemian aikaan voimakkaat hintamuutokset ovat osin tulleetkin vallitsevan markkinatunnelman ajamana. Hinta nousi noin kuukauden puoliväliin saakka, jonka jälkeen se kääntyi laskuun. Nousun takana oli positiivisemman markkinatunnelman lisäksi huhtikuun lopun vuoden 2019 päästöjen palautuksen takaraja. Toiminnanharjoittajien oli 30.4. mennessä palautettava todennettuja päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Toinen tekijä nousun taustalla oli Ranskan ydinvoimayhtiö EDF:n ilmoitus alemmasta ydinvoimatuotannosta 2020. Tämä aiheutti päästöoikeuden hintaan nousupainetta siitä huolimatta, että koronaepidemiasta johtuva päästöjen kysynnän laskun vaikutus on huomattavasti suurempi kuin ydinvoimatuotannon lasku.

Huhtikuun puolivälissä päästöoikeuden hinta kääntyi laskuun. Tällä kertaa käänteen aiheutti fundamenttiperusteinen tieto siitä, että päästöt ja päästöoikeuksien kysyntä vähenevät koronaepidemian myötä. Myös kaasun edullisuus verrattuna hiileen laskee päästöjä ja päästöoikeuksien tarvetta. Lisäksi laskeva Saksan sähkömarkkina ja heikot polttoaineiden hinnat vaikuttivat päästöoikeuden hintaan laskevasti.

Kivihiilen hinta painui edelleen huhtikuussa. Kiinan ja Intian kysyntä pysyi heikkona ja tilanne heijastui myös Euroopan hiilen hintaan. Lisäksi Kiinan kotimainen hiilen hinta on laskenut painaen globaalia hiilimarkkinaa.

Maakaasun hinnat jatkoivat laskussa myös huhtikuun aikana. Huhtikuun alkupuolella hinnat nousivat hetkellisesti normaalia kylmemmän sään myötä, mutta hinta palautui nopeasti alas. Maakaasun hintaa painavat edelleen runsas tarjonta ja huomattavasti normaalia korkeammalla olevat varastot. On kuitenkin huomattava, että tuotantokustannukset tulevat tuottajilla vastaan nykyisellä markkinahinnalla, joten laskuvara on rajallinen.

Huhtikuun 12. päivä OPEC+ teki päätöksen öljyntuotannon leikkauksesta 9,7 miljoonalla barrelilla päivässä alkaen toukokuusta. Tämä on suurin tuotannonleikkaus historiassa ja se sai öljyn hinnan nousemaan. Hyvin pian suunta kääntyi kuitenkin takaisin alaspäin, kun kävi selväksi että leikkaus ei riitä kattamaan koronaepidemian aiheuttamaa kysynnän laskua. Toukokuun alussa hinta kääntyi uudelleen nousuun, kun tuotannonleikkaukset alkoivat käytännössä. Nousun taustalla vaikutti myös yleinen positiivisempi markkinatunnelma, kun valtiot alkoivat purkaa lockdown-rajoituksiaan. Tämän uskotaan nostavan myös öljyn kysyntää.

SPOT-hinta kehitys

Huhtikuussa sähkön spot-hinta toteutui jälleen hieman edelliskuukautta edullisempana. Huhtikuun keskihinnaksi muodostui systeemihinnan osalta 5,26 €/MWh. Huhtikuussa sademäärät olivat lähellä normaalitasoa ja alkuvuoden aikana korkealle noussut Pohjoismainen vesitilanne pysyi ennallaan. Korkea hydrobalanssi pitää systeemihinnan matalana. Lisäksi koronaepidemia laskee sähkönkysyntää ja painaa osaltaan spot-hintaa. Kysynnän lasku on tosin ollut Pohjoismaissa vähäistä, koska kulutus on vähentynyt ennen kaikkea palvelualoilla, joiden sähkönkulutus ei ole kokonaisuuden kannalta merkittävää.

Suomen hinta-alueen spot-hinta toteutui tasolla 19,82 €/MWh. Suomen hinta oli näin ollen 14,56 €/MWh systeemihintaa korkeampi. Syy korkeaan aluehintatoteumaan löytyy Olkiluoto 1:n vikaantumisesta alkukuusta, Ruotsin 3-alueen ja Suomen välisen siirtoyhteyskaapelin huollosta kuukauden puolivälissä ja Olkiluoto 2:n vikaantumisesta 16.4. Lisäksi korkea hydrobalanssi pitää systeemihinnan paineessa aiheuttaen aluehintaeroa.

Suomen tuulivoiman tuotanto vaihteli huhtikuun aikana voimakkaasti, mutta kokonaisuutena tuulivoiman tuotanto väheni verrattuna alkuvuoteen. Huomattavan tyyni jakso koettiin tiistai-illan 14.4. ja torstain 16.4. puolen päivän välisenä aikana. Tuolla jaksolla Suomen alueen tunneittainen spot-hinta nousi korkeimmillaan yli 100 €/MWh tason. Tuolloin myös yöhinnat toteutuivat pääosin 10-20 €/MWh tasossa, kun alkukuun yöhinnat toteutuivat yleisesti alle 10 €/MWh tason. Kokonaisuutena tarkastellen tuulet vähenivät loppukuuta kohti mentäessä ja se näkyy myös Suomen alueen spot-hintojen loppukuun kohoamisena. Suomen hinta-alueen tuntihinnat vaihtelivat huhtikuussa välillä 1,24-109,11 €/MWh.

Alla olevassa kuvaajassa on spot-hinnan päiväkeskiarvot viimeisimmän vuoden ajalta.

Parhaat hyödyt pörssisähköstä irti Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista ja esimerkiksi negatiivisista sähkön tuntihinnoista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö