Kuinka tuotanto liitetään verkkoon?

Pientuotannoksi lasketaan sähköntuotantoyksiköt, joiden nimellisteho on yli 100 kVa, mutta enintään 2 MVA. Yleisimpiä pientuotantolaitoksia ovat tuulivoimalat, aurinkovoimalat ja pienet biopolttolaitokset.

Mikrotuotannolla tarkoitetaan enintään 100 kVA:n tuotantolaitteistoa. Mikrotuotannossa sähkö tulee ensisijaisesti omaan käyttöön ja sähkönsyöttö verkonhaltijan jakeluverkkoon on vähäistä.

Sähköntuotanto liitetään jakeluverkkoon turvallisesti ja luotettavasti. Itse voimalan rakentaminen ja liittymispisteen jälkeiset sähkötyöt kuuluvat asiakkaalle. Asennukset voi suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

 

Sähköliittymä

Tuotanto voidaan liittää asiakkaan nykyiseen sähköliittymään tai tuotantoa varten rakennettavaan uuteen liittymään. Jos tuotantolaitoksen nimellisteho ylittää olemassa olevan sähköliittymän sopimustehon, tulee tehoa kasvattaa.

 

Siirtohinnoittelu

Voimalaitoksen nimellistehon ollessa enintään 50 kVA, ei siirtomaksua laskuteta.

Aurinkopaneelit Tampereelle, Jyväskylään, Helsinkiin tai vaikka Ouluun

Pientuotannon käyttöönotto

Lähtökohtana on varmistaa verkon ja pientuotannon turvallisuus kaikissa tilanteissa. Tuotantolaitteisto voidaan kytkeä verkkoon vasta, kun Leppäkoski on antanut käyttöönottoluvan. Ennen luvan saamista, tulee asiakkaan toimittaa verkonhaltijalle pientuotannon yleistietolomake ja käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

 

Pientuotantolaitoksen ylijäämäenergia

Ennen käyttöönottoa ohjelmoidaan liittymispisteessä oleva sähkömittari mittaamaan energiaa kahteen suuntaan. Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty ylijäämäenergia käsitellään aina erillisinä asioina. Ylijäämäenergian voi syöttää Leppäkosken verkkoon.

 

Yli 100 kVA tuotantolaitokset

Suuremman tuotantolaitoksen liittämistapa sähköverkkoon selvitetään tapauskohtaisesti. Liittymishintaan ja aikatauluun vaikuttavat liittymisteho, liittämistapa ja sijainti. Teemme erillisen sähköntuotannon käyttösopimuksen sähkön tuotantoasiakkaiden kanssa.

Sähköverovelvollisuus

Alle 50 kVA:n tuottajat on vapautettu verovelvollisuudesta. Yli 50 kVA tehoisella generaattorilla sähköä tuottava on sähköverovelvollinen. Tämä tarkoittaa velvollisuutta tehdä sähköverkkoilmoitus ja sähköveron suorittamista omaan kulutukseen tuotetusta sähköstä. Voimalaitoksen omakäyttösähkö on sähköverotonta.

 

Lisätietoja

Motiva Oy:n opas pientuotannosta

Energiateollisuus ry:n ohje sähköntuotantolaitoksen liittämisestä jakeluverkkoon

 

Sähköntuotannon liittymisehdot TLE 2014

 

Liite tuotannon verkkopalveluehdoista