Vakiokorvaukset

Asiakkaille maksetaan lakisääteistä vakiokorvausta sähkökatkon pituuden mukaisesti. Vakiokorvaukseen oikeuttavan keskeytyksen aika lasketaan alkaneeksi silloin, kun varsinaiset viankorjaustyöt esim. voimakkaan myrskytuulen vuoksi voidaan aloittaa turvallisesti.

Pienjännitevioissa keskeytysaika lasketaan siitä alkaen, kun asiakas on ilmoittanut viasta Leppäkoskelle tai tieto asiasta on saatu automaattisten järjestelmiemme kautta.

Korvaussumma perustuu asiakkaan vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin ja keskeytyksen yhtäjaksoiseen kestoon. Verkkopalvelumaksuihin sisältyvät perusmaksut, energiamaksut ja mittalaitemaksut veroineen (alv. ja sähkövero).

Vakiokorvaus maksetaan automaattisesti verkkopalvelumaksun hyvityksenä tulevissa laskuissa. Hyvityksen ajankohta riippuu asiakkaan laskutusrytmistä, mutta se maksetaan joka tapauksessa 6 kuukauden kuluessa sähkökatkosta.

KeskeytysaikaOsuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
12-24 tuntia10 %
24-72 tuntia25 %
72-120 tuntia50 %
120-192 tuntia100 %
192-288 tuntia150 %
yli 288 tuntia200 %

Sähkönjakelun keskeytymisen vuoksi maksettavan vakiokorvauksen enimmäismäärä on 1000 euroa, jos keskeytys on alkanut ennen 1.1.2016. Korvauksen enimmäismäärä on 1500 euroa, jos keskeytys on alkanut ennen 1.1.2018. Vuoden 2018 alusta alkaen (1.1.2018) vakiokorvauksen enimmäismäärä on 2.000 euroa.

Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa. Jos keskeytys ulottuu kahdelle kalenterivuodelle, jyvitetään maksettava vakiokorvaus kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuvan keskeytysajan mukaisesti.

Näemme suoraan järjestelmistämme vakiokorvauksiin oikeutettujen asiakastiedot. Hyvitämme korvauksen automaattisesti sähkölaskussasi.

Vahingonkorvaukset

Sähkömarkkinalain mukaan asiakkaalla on oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen virheen perusteella riippumatta katkoksen pituudesta

Verkkopalvelulta ei voida kuitenkaan edellyttää keskeytyksettömyyttä. Sähköverkko on alttiina erilaisille keskeytyksiä aiheuttaville luonnon- ja muille ilmiöille.

Sähkölaitteiden tulee kestää sähkökatkon ja niiden mahdollisesti aiheuttamat jännitevaihtelut. Tämän vuoksi sähkökatkojen aikana syntyneet laitevauriot ja muut vahingot eivät yleensä aiheuta korvausvelvoitetta sähköyhtiölle.

Käytännössä sähköntoimituksen virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti ja niiden hinnoitteluun käytetään vastaavia menetelmiä kuin vakuutusyhtiössä. Vahinkotapauksissa on aina hyvä kääntyä ensin oman vakuutusyhtiön puoleen. Voit myös perehtyä sähkömarkkinalakiin ja verkkopalveluehtoihin, joissa kerrotaan tarkemmin vahingonkorvauksista.

 

Hae vahingonkorvausta

Vahingonkorvaus
Asiakasnumero löytyy sähkölaskulta
Käyttöpaikkatunnus löytyy sähkölaskulta.