Sähkönmyynti 03.03.2021

Vakaa sähkönhinta hinnankiinnityspalvelun avulla

Priimaplus-yritysasiakkaat voivat hyödyntää lisämaksutonta hinnankiinnityspalvelua. Hinnankiinnityspalvelu takaa, että sähkön hintavaihtelut ovat maltillisempia kuin täysin markkinahintaisella, eli spot-hintaan sidotulla sähkösopimuksella. Jos vakaa sähkönhinta on tärkeä sähkösopimuksen valintakriteeri, mutta aikaa sähkömarkkinan seuraamiseen ei ole, kannattaa valita hinnankiinnityspalvelu.

Lisämaksuttoman hinnankiinnityspalvelun saa päälle Priiman Live-palvelussa tai ottamalla yhteyttä yritysasiakaspalveluumme yrityspalvelu(at)leppakoski.fi puh. 03 4503 300. Tässä artikkelissa kerromme seuraavista asioista:

Mitkä tekijät vaikuttavat spot-hintaan?

Miten sähkön johdannaismarkkinat toimivat?

Hintakiinnitysten avulla vakaa sähkönhinta

Miksi valita hinnankiinnityspalvelu?

Kuinka hinnankiinnityspalvelu toimii?

Miksi hinnankiinnityksiä kannattaa tehdä kauas tulevaisuuteen?

Tutustu Priimaplus-sopimukseen

Mitkä tekijät vaikuttavat sähkön spot-hintaan?

Spot-markkinoilla sähkön tuntihinta määräytyy täysin kysynnän ja tarjonnan mukaisesti ja sähkön hinta vaihtelee voimakkaasti tilanteesta riippuen. Spot-sähkön hintaan vaikuttavat sääolosuhteet, kuten sademäärät, tuulisuus ja lämpötila. Muita spot-hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi voimalaitosten tuotantotilanne, fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuden hinnat sekä hinta-alueiden välisten siirtoyhteyksien käytettävyys. Kun tarkastellaan spot-hinnan kannattavuutta pitkällä aikavälillä, on sen todettu olevan edullisin tapa hankkia sähköä.

Yksinkertaistettuna sähkön spot-hintaa voisi verrata pankin viitekorkoihin. Yleisesti ottaen lyhin viitekorko on edullisin, mutta toisaalta se myös vaihtelee voimakkaimmin. Kaikki sähkönkuluttajat eivät halua kantaa riskiä toisinaan voimakkaasti vaihtelevasta sähkönhinnasta, vaikka se olisikin pitkässä juoksussa edullisin vaihtoehto.

Tutustu tarjoamaamme sähkösopimukseen, joka perustuu spot-hintaan.

Miten sähkön johdannaismarkkinat toimivat?

Sähkömarkkinoilla on myös johdannaismarkkina, jossa noteerataan sähkönhintaa tulevaisuuteen. Johdannaismarkkinalla tarjotaan päivä-, viikko-, kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita. Näiden tuotteiden hinnat elävät samansuuntaisesti kuin spot-sähkönhinta, mutta mitä pidemmälle tulevaisuuteen kohdistuvasta tuotteesta on kyse, sitä vähemmän hinta vaihtelee.

Lisäksi pidemmälle tulevaisuuteen kohdistuvien johdannaistuotteiden hintaan vaikuttavat osittain eri tekijät kuin spot-sähkön hintaan. Esimerkiksi hetkellinen tuotantohäiriö tietyssä tuotantolaitoksessa ei vaikuta pidemmälle tulevaisuuteen kohdistuvan sähköjohdannaisen hintaan. Samalla tavalla odotettavissa oleva Olkiluoto 3 ydinvoimalan valmistuminen on otettu huomioon pidemmän aikavälin sähköjohdannaisten hintanoteerauksissa.

Tutustu tarjoamaamme sähkösopimukseen, joka perustuu spot-hintaan.

Priiman hintakiinnityksillä vakaampi sähkönhinta

Priiman Live-palvelun kiinnityshinnat perustuvat johdannaismarkkinan kuukausi- ja kvartaalituotteiden noteerauksiin. Priima Live-palvelussa on mahdollista kiinnittää hintaa aina kahden vuoden päähän nykyhetkestä. Kiinnityksiä on mahdollista tehdä kvartaalituotteilla, eli vuosineljänneksittäin. Jos vuosineljännes on jo alkanut, voi hintakiinnityksiä tehdä myös kuukausituotteilla. Hintaa voi kiinnittää 25 prosentin erissä kullekin ajanjaksolle. Mahdollisuus hajauttaa eri jaksojen hintakiinnitykset eri ajankohtiin ja pilkkoa määrä pieniin osiin, tekee sähkönhintariskin hallinnan tehokkaaksi.

Tutustu tarjoamaamme sähkösopimukseen, joka perustuu spot-hintaan.

Miksi yritysasiakkaan kannattaa valita hinnankiinnityspalvelu?

Jos hintakiinnityksistä ja Priimaplus-sopimuksesta haluaa saada kaiken hyödyn irti, voi sähkömarkkinan seuraamiseen kulua paljon aikaa. Kiinnityshinnat elävät jatkuvasti, myös päivänsisäisesti. Yritysasiakkaiden arki on usein kiireistä, joten sähkönhinnan seuraamiseen ei ole mahdollisuutta käyttää juurikaan omaa aikaa. Priimaplus-asiakkaiden kannattaa tällöin valita lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu.  Palvelun avulla sähkömarkkinan seuraaminen ja hinnankiinnitysten tekeminen  siirtyy Leppäkosken  sähkömarkkina-asiantuntijoille.  Seuraamme sähkömarkkinaa jatkuvasti ja etsimme edullisia kiinnityshetkiä sähkömarkkinalta.

Tutustu tarjoamaamme sähkösopimukseen, joka perustuu spot-hintaan.

Kuinka hinnankiinnityspalvelu toimii?

Palvelun tavoitteena on, että talvikuukausien osalta hintakiinnityksiä on tehty vähintään 50 prosenttisesti. Muiden jaksojen osalta kiinnityksiä toteutetaan markkinatilanteen mukaisesti. Yleensä kiinnitysmäärä on ollut talvikauden ulkopuolella 25-75%. Hinnankiinnityspalvelun tekemien kiinnitysten lisäksi hintakiinnityksiä voi tehdä myös itse. Jos esimerkiksi haluat kiinnittää tietyn jakson hinnan kokonaan, voit tehdä sen omatoimisesti vaikka hinnankiinnityspalvelu olisikin käytössä. Osuus, jota ei ole kiinnitetty, laskutetaan toteutuneen spot-hinnan mukaisesti.

Tutustu tarjoamaamme sähkösopimukseen, joka perustuu spot-hintaan.

Miksi hintakiinnityksiä kannattaa tehdä tuleville vuosille?

Hintakiinnitysten osalta merkittävimmät hyödyt saadaan pidemmällä aikajänteellä. Jos Priimaplus-sopimus alkaa juuri kun sähkönhinnat ovat korkealla, on edullista hinnankiinnityshetkeä mahdoton löytää. Tällaisessa markkinatilanteessa hinnankiinnittäminen ei ole järkevää, jolloin uusien asiakkaiden hintaa ei ole välttämättä kiinnitetty lainkaan lähimmän kuukauden tai vuosineljänneksen osalta. Tällaisessa tilanteessa asiakkaalla on edelleen mahdollisuus itse kiinnittää hintaa haluamilleen jaksoille.

Priimaplussan hinnankiinnityspalvelun hyöty konkretisoituu pidemmällä aikajänteellä. Alla esimerkki asiakkaan kiinnityksistä jaksolle Q4-2021:

Priimaplus_hinnankiinnityspalvelu_vakaa_sähkönhinta

Kyseinen asiakas on ollut jo pidempään hinnankiinnityspalvelun piirissä ja näin ollen mahdollisuus löytää edullisia kiinnityshetkiä jaksolle Q4-21 on ollut ajallisesti pitkä. Hinnankiinnityspalvelun tekemät hintakiinnitykset on merkitty hintakäyrälle ympyröinä.

Kuvaajassa näkyy hyvin myös päivänsisäinen hintavaihtelu. Hintakäyrä on muodostettu sähköjohdannaisten kyseisen päivän päätöskurssihintojen perusteella. Jälkimmäinen hintakiinnitys on osunut erinomaiseen hetkeen eli se on tehty edullisemmin kuin kyseisen päivän päätöskurssihinta.

Hyöty irti pörssisähköstä Priima-sopimuksilla

Parhaat hyödyt pörssisähköhintojen muutoksista saat pörssisähkösopimuksella. Tarjoamme kotitalouksiin Priima-pörssisähköä ja yrityksille Priimaplus-sähköä. Menneiden kuukausien keskimääräisiin spot-hintoihin verollisina ja verottomina voit perehtyä sivuillamme.

Yritysasiakkaiden toistaiseksi voimassa olevaan Priimaplus-sopimukseen kuuluu lisämaksuton hinnankiinnityspalvelu, jossa asiantuntijamme kiinnittävät sähkönhinnan puolestasi tuleville vuosineljänneksille. Saat vakaammat sähkönhinnat ja veloituksetta suurasiakastason salkunhallintapalvelun.

Priimaplus-yrityssähkö

Tai pyydä oma sähkötarjous sitoumuksetta täällä