Tiedotteet | Sähkönmyynti 12.04.2019

Verkkopalvelu-, liittymis- ja sähköntoimitusehtoihin päivityksiä

Energiateollisuus ry on päivittänyt verkkopalvelu-, liittymis- ja sähköntoimitusehdot, joita Leppäkosken Sähkö Oy ja Leppäkosken Energia Oy noudattavat. Uudet ehdot tulevat voimaan 17.5.2019 alkaen. Muutos ei vaadi asiakkaalta mitään toimenpiteitä.

Ehtomuutoksen perusteena ovat lainsäädännön muuttuminen, olosuhteiden olennainen muuttuminen, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistaminen ja energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttaminen. Lisäksi on tehty eräitä sellaisia vähäisiä sopimusehtomuutoksia, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön.

Sähköntoimitusehtojen muutos koskee energianmyynnin ja verkkopalvelun kokonaistoimitusasiakkaita, verkkopalveluehtojen muutos verkkopalvelusopimusasiakkaita ja liittymisehtojen muutos sähköliittymän omistajia.

 

Kooste ehtomuutoksista

 

Ehdot kokonaisuudessaan:

Verkkopalveluehdot VPE 2019
Liittymisehdot LE 2019
Sähköntoimitusehdot STE 2019