Sähkön myynti on kilpailtu ala: tarjontaa on paljon ja yrityksiä kannustetaan jatkuvasti kilpailuttamaan sähkösopimuksiaan. Yritysten perinteiseksi sähkön ostotavaksi onkin muodostunut kysyä aika ajoin sähkötarjousta satunnaiselta joukolta sähköyhtiöitä ja valita saaduista tarjouksista sillä hetkellä halvin. Myös sähkön puhelinmyynti on erittäin aktiivista, ja moni yrityspäättäjä oikaisee tarttumalla tuntemattoman sähkönmyyjän lupauksiin halvasta sähkön hinnasta.

Kuinka sähkömarkkina toimii?

Sähkö on pohjimmiltaan raaka-aine, jonka hinta määräytyy pohjoismaisessa Nord Pool -sähköpörssissä. Pörssissä sähkön tuottajat tarjoavat omaa tuotantoaan myyntiin ja vastaavasti ostajat kokoontuvat ostamaan sitä. Sähköpörssi toimii samalla periaatteella kuin muutkin raaka-ainepörssit, eli kaupankäynnin kohteena olevan hyödykkeen hinta muodostuu puhtaasti kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Nord Poolissa kauppaa käydään seuraavan päivän tuntikohtaisesta sähkön hinnasta. Kauppa syntyy, kun ostajan ja myyjän tarjoukset kohtaavat toisensa. Näin muodostuu sähkön spot-hinta eli kunkin tunnin käypä markkinahinta.

Spot-hinnan ohella pohjoismaisilla sähkön tukkumarkkinoilla käydään kauppaa myös johdannaisilla, jotka perustuvat sähkömarkkinaosapuolten näkemykseen sähkön hintatasosta tulevaisuudessa. Juuri johdannaisilla käyty kauppa avaa mahdollisuuksia uudentyyppisten tuotteiden syntymiselle, mikä näkyy parhaimmillaan kustannussäästöinä sähkönkuluttajien lompakoissa. Parhaan hyödyn sähkömarkkinoista saa hyödyntämällä sekä spot-markkinoita että johdannaismarkkinoita, joiden kanssa asiantunteva sähkönmyyjäsi osaa auttaa sinua!

Määräaikainen ja kiinteähintainen sähkösopimus

Kovan hintakilpailun vuoksi monet sähkönmyyjät haluavat sitoa asiakkaansa kiinni mahdollisimman pitkillä, määräaikaisilla sopimuksilla. Tekninen ja sopimusperusteinen sidos asiakkaaseen on myyjän edun mukaista, sillä palveluun ei silloin välttämättä tarvitse juurikaan panostaa, eikä asiakas pääse irti sopimuksestaan vaikka haluaisikin.

Monet yrityspäättäjät ovat silti kokeneet tämän tavan tutuksi ja turvalliseksi. Sopimuksen kilpailutus synnyttää sähkön ostajalle mielikuvan huolellisesta vertailusta ja harkinnasta, kun ostohetkellä voi itse vaikuttaa sähkön hintaan. Samalla tulee varmistaneeksi yritykselleen kiinteän sähkön hinnan useaksi vuodeksi eteenpäin.

Yritykselle riskinä on kysyä tarjouksia vääriltä sähkönmyyjiltä väärään aikaan. Huono sopimus paljastuu vasta myöhemmin, jolloin epäedulliseen sähkösopimukseen ja heikosti palvelevaan myyjään voi joutua olemaan sidoksissa vielä pitkään.

Toisaalta parhaassa tapauksessa yritys on ollut hyvällä onnella liikkeellä juuri silloin, kun sähkön hinta markkinoilla on ollut historiallisen alhaalla ja on tullut kysyneeksi tarjousta yritykseltä, joka on tarvinnut uusia asiakkaita kipeämmin kuin katetta kulujensa peitoksi.

Kolmen vuoden määräaikainen VARMA3-sopimus

Pörssisähkösopimus yritykselle

Toinen vaihtoehto on ostaa sähköä jatkuvasti sähköpörssin hinnalla, toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Tällaisella sopimuksella sähkön hinta on aina ajan tasalla, koska se “kilpailutetaan” pörssissä jokaisena tuntina, eikä satunnaiseen aikaan ja satunnaisten myyjien kesken. Sähkönmyyjän voi joustavasti vaihtaa, jos palvelu ei vastaa odotuksia.

Pörssisähkön hintatiedot ovat julkisia ja jatkuvasti kaikkien nähtävillä, jolloin myyjä ei voi tietoisesti myydä sähköä alle pörssihinnan. Kilpailua käydään lähinnä lisäpalveluilla ja toimitusmarginaalin suuruudella – tai paremminkin pienuudella. Pörssisähkösopimus on sen myötä myös asiakkaalle läpinäkyvä, ja kaikki hintakomponentit on eritelty laskussa. Hinnoittelu muistuttaakin paljon pankkilainojen hinnoittelumallia.

Koska pörssisähkön hinta muodostuu tunti tunnilta todellisen kysyntä- ja tarjontatilanteen mukaan, hinnat vaihtelevat joskus merkittävästikin. Yöaikaan sähkön hinta voi joinakin tunteina olla jopa lähellä nollaa, kun taas päiväaikaan hinta saattaa hetkittäin käydä korkealla. Yksittäiset päivät ja tunnit eivät kuitenkaan vuositasolla vaikuta sähkön keskihintaan merkittävästi.

Pörssisähkösopimuksessa asiakas voi itse vaikuttaa sähkönsä hintaan, esimerkiksi painottamalla sähkön käyttöä halvemmille tunneille. Tämän lisäksi pörssisähkön hinnassa ei ole mukana sähkönmyyjän riskimarginaalia, kuten määräaikaisten sopimusten yksikköhinnassa. Siksi pörssisähkö onkin pidemmällä aikavälillä aina edullisin vaihtoehto ostaa sähköä.

Priimaplus-pörssisähkö

SOPIMUSELEMENTITMÄÄRÄAIKAINEN SÄHKÖSOPIMUSPÖRSSISÄHKÖSOPIMUS
Sähkön hinnan määräytyminenSähkönmyyjä määrittelee hinnanHinnat määräytyvät sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan
RiskitAsiakas tekee sopimuksen väärään aikaan ja tulee maksaneeksi liikaaYksittäiset tuntihinnat voivat hetkittäin nousta korkealle
Vaikutusmahdollisuus sähkön hintaanEi voi vaikuttaaAsiakas voi suojautua korkeimmilta hintapiikeiltä ennalta
Vaikutusmahdollisuus vuosikustannuksiinSähkön säästäminenSähkön säästäminen, energian käytön ajoittaminen, hinnan kiinnittäminen
Sopimuksen pituus/sitovuusSopimus sitoo asiakasta ja myyjää koko sopimusajanSopimus on toistaiseksi voimassa oleva

Priimaplus-sopimuksella nappaat rusinat pullasta

Priimaplus-yrityssähköllä saat spot-sähkön edullisuuden, mutta myös halutessasi määräaikaisten sopimusten hintavakauden. Kytke päälle maksuton hinnankiinnityspalvelu ja anna sähkömarkkinoiden ammattilaisten kiinnittää sähkönhinta tuleville kuukausille.

Priimaplus-sopimuksen Live-palvelussa pääset helposti tutustumaan esimerkkiasiakkaiden sähkönkulutukseen niin kotitalousasiakkaan näkökulmasta kuin yritysasiakkaan näkökulmasta.

Tutustu Live-palvelun kotitalousasiakkaisiin

Katsele yrityspuolen esimerkkiasiakkaan tietoja