Sähkön myynti on kilpailtu ala: tarjontaa on paljon ja yrityksiä kannustetaan jatkuvasti kilpailuttamaan sähkösopimuksiaan. Yritysten perinteiseksi sähkön ostotavaksi onkin muodostunut kysyä aika ajoin sähkötarjousta satunnaiselta joukolta sähköyhtiöitä ja valita saaduista tarjouksista sillä hetkellä halvin. Myös sähkön puhelinmyynti on erittäin aktiivista, ja moni yrityspäättäjä oikaisee tarttumalla tuntemattoman sähkönmyyjän lupauksiin halvasta sähkön hinnasta.

Kuinka sähkömarkkina toimii?

Sähkö on pohjimmiltaan raaka-aine, jonka hinta määräytyy pohjoismaisessa Nord Pool -sähköpörssissä. Pörssissä sähkön tuottajat tarjoavat omaa tuotantoaan myyntiin ja vastaavasti ostajat kokoontuvat ostamaan sitä. Sähköpörssi toimii samalla periaatteella kuin muutkin raaka-ainepörssit, eli kaupankäynnin kohteena olevan hyödykkeen hinta muodostuu puhtaasti kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Nord Poolissa kauppaa käydään seuraavan päivän tuntikohtaisesta sähkön hinnasta. Kauppa syntyy, kun ostajan ja myyjän tarjoukset kohtaavat toisensa. Näin muodostuu sähkön spot-hinta eli kunkin tunnin käypä markkinahinta.

Spot-hinnan ohella pohjoismaisilla sähkön tukkumarkkinoilla käydään kauppaa myös johdannaisilla, jotka perustuvat sähkömarkkinaosapuolten näkemykseen sähkön hintatasosta tulevaisuudessa. Juuri johdannaisilla käyty kauppa avaa mahdollisuuksia uudentyyppisten tuotteiden syntymiselle, mikä näkyy parhaimmillaan kustannussäästöinä sähkönkuluttajien lompakoissa. Parhaan hyödyn sähkömarkkinoista saa hyödyntämällä sekä spot-markkinoita että johdannaismarkkinoita, joiden kanssa asiantunteva sähkönmyyjä osaa auttaa sinua.

Alla olevassa taulukossa olemme vertailleet keskenään määräaikaista sopimusta, spot-sähkösopimusta ja niiden yhdistelmää, Priimaplus-sopimusta. Pidemmät vertailut aiheesta löydät sivun loppuosasta.

Määräaikainen sopimus

Pörssisähkösopimus (SPOT-sähkö)

Pörssisähkön ja kiinteiden jaksojen yhdistelmä

 

   Sähkön hinnan määräytyminen

 

 • Sähkönmyyjä määrittelee hinnan markkinahintojen mukaan, hinta pysyy samana koko sopimuskauden

 

 

 • Hinnat määräytyvät sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan
 

 • Kuten pörssisähkössä. Lisäksi voit hyödyntää hintajohdannaisia ja vakauttaa niillä hintaa tulevaisuuteen.
 

   Riskit

 

 • Asiakas tekee sopimuksen väärään aikaan ja tulee maksaneeksi liikaa koko sopimuskauden ajalla tarkasteltuna.
 

 • Päivähinnat saattavat nousta äkillisesti esimerkiksi markkinahäiriön tai säätilan takia.
 

 • Päivähinnat saattavat nousta.
  Hintakiinnitysten ajoittaminen voi olla vaikeaa (hintakiinnitys voi jäädä tekemättä tai tulee tehtyä tilapäisen korkean hinnan aikaan.)

 

 

   Vaikutusmahdollisuus sähkön hintaan

 

 • Sähkönkäytön vähentäminen.
 

 • Sähkönkäytön vähentäminen.
 • Sähkönkäytön ohjaaminen halvoille tunneille sähkön keskihinnan alentamiseksi.
 

 • Hintakiinnityksillä voi suojata tulevia hintoja.
 • Sähkön keskihintaa voi alentaa ohjaamalla sähkön käyttöä halvoille tunneille.
 • Suojaukset voi tehdä osittain, eli voi yhdistää pörssisähkön ja kiinteän hinnan hyvät puolet.

 

 

   Sopimuksen sitovuus

 

 • Sopimus sitoo asiakasta ja myyjää koko sopimusajan.
 

 • Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Voit helposti kokeilla ja vaihtaa toisenlaiseen sopimukseen, jos et ole tyytyväinen.
 

 • Sopimus on voimassa toistaiseksi. Jos teet hinta kiinnityksiä, sopimus on määräaikainen kiinnitysjakson loppuun asti.

 

 

   Plussat ja miinukset

 

+ Kiinteä hinta tuo ennustettavuutta yrityksen sähkökustannuksiin.

– Hinnan määräytymishetkeen ei voi itse vaikuttaa. Hetki voi olla hyvä tai huono.
– Sopimus pitää kilpailuttaa uudelleen aina määräajan päätyttyä.

 

+ Pörssin tuntikohtaisella hinnalla ostaminen on pitkällä tähtäimellä edullisin tapa ostaa sähköä.
+ Sopimusta ei tarvitse kilpailuttaa, koska sähkön kilpailutus tapahtuu päivittäin pörssissä.

– Pitää varautua siihen, että sähkön hinta vaihtelee kuukaudesta toiseen.

 

+ Pörssin tuntikohtaisella hinnalla ostaminen on pitkällä tähtäimellä edullisin tapa ostaa sähköä.
+ Sähkön hintaa voi vakauttaa hintakiinnityksillä.
+ Hintakiinnitykset voi antaa maksutta asiantuntijan hoidettavaksi.
– Tuotteen monipuolisuus voi aluksi vaikuttaa monimutkaiselta.

 

Määräaikainen sähkösopimus

Kovan hintakilpailun vuoksi monet sähkönmyyjät sitovat asiakkaansa kiinni mahdollisimman pitkillä, määräaikaisilla sopimuksilla. Tekninen ja sopimusperusteinen sidos asiakkaaseen on myyjän edun mukaista, sillä palveluun ei silloin välttämättä tarvitse juurikaan panostaa, eikä asiakas pääse irti sopimuksestaan vaikka haluaisikin.

Monet yrityspäättäjät ovat silti kokeneet tämän tavan tutuksi ja turvalliseksi. Sopimuksen kilpailutus synnyttää sähkön ostajalle mielikuvan huolellisesta vertailusta ja harkinnasta, kun ostohetkellä voi itse vaikuttaa sähkön hintaan. Samalla tulee varmistaneeksi yritykselleen kiinteän sähkön hinnan useaksi vuodeksi eteenpäin.

Yritykselle riskinä on kysyä tarjouksia vääriltä sähkönmyyjiltä väärään aikaan. Huono sopimus paljastuu vasta myöhemmin, jolloin epäedulliseen sähkösopimukseen ja heikosti palvelevaan myyjään voi joutua olemaan sidoksissa vielä pitkään.

Toisaalta parhaassa tapauksessa yritys on ollut hyvällä onnella liikkeellä juuri silloin, kun sähkön hinta markkinoilla on ollut historiallisen alhaalla ja on tullut kysyneeksi tarjousta yritykseltä, joka on tarvinnut uusia asiakkaita kipeämmin kuin katetta kulujensa peitoksi.

Kolmen vuoden määräaikainen VARMA3-sopimus

Pörssisähkösopimus yritykselle

Pörssisähkösopimuksella sähköä ostetaan aina ajantasaisella spot-hinnalla. Pörssisähkösopimukset ovat yleensä voimassa toistaiseksi. Pörssisähkön hinta “kilpailutetaan” pörssissä jokaisena tuntina, eikä satunnaiseen aikaan ja satunnaisten myyjien kesken. Sähkönmyyjän voi joustavasti vaihtaa, jos palvelu ei vastaa odotuksia.

Pörssisähkön hintatiedot ovat julkisia ja jatkuvasti kaikkien nähtävillä, jolloin myyjä ei voi tietoisesti myydä sähköä alle pörssihinnan. Kilpailua käydään lähinnä lisäpalveluilla ja toimitusmarginaalin suuruudella – tai pienuudella. Pörssisähkösopimus on asiakkaalle läpinäkyvä ja sen kaikki hintakomponentit on eritelty laskussa. Hinnoittelu muistuttaa paljon pankkilainojen hinnoittelumallia.

Koska pörssisähkön hinta muodostuu tunti tunnilta todellisen kysyntä- ja tarjontatilanteen mukaan, hinnat vaihtelevat joskus merkittävästikin. Yöaikaan sähkön hinta voi joinakin tunteina olla jopa lähellä nollaa, kun taas päiväaikaan hinta saattaa hetkittäin käydä korkealla. Yksittäiset päivät ja tunnit eivät kuitenkaan vuositasolla vaikuta sähkön keskihintaan merkittävästi.

Pörssisähkösopimuksessa asiakas voi itse vaikuttaa sähkönsä hintaan ajoittamalla sähkönkäytön halvemmille tunneille. Tämän lisäksi pörssisähkön hinnassa ei ole mukana sähkönmyyjän riskimarginaalia, kuten määräaikaisten sopimusten yksikköhinnassa. Siksi pörssisähkö onkin pidemmällä aikavälillä aina edullisin vaihtoehto ostaa sähköä.

Priimaplus-pörssisähkö

 

Priimaplus-pörssisähköllä nappaat rusinat pullasta

Priimaplus-yrityssähköllä saat spot-sähkön edullisuuden, mutta myös halutessasi määräaikaisten sopimusten hintavakauden. Kytke päälle maksuton hinnankiinnityspalvelu ja anna sähkömarkkinoiden ammattilaisten kiinnittää sähkönhinta tuleville kuukausille.

Priimaplus-sopimuksen Live-palvelussa pääset helposti tutustumaan esimerkkiasiakkaiden sähkönkulutukseen niin kotitalousasiakkaan näkökulmasta kuin yritysasiakkaan näkökulmasta.

Tutustu Live-palvelun kotitalousasiakkaisiin

Katsele yrityspuolen esimerkkiasiakkaan tietoja