19.02.2020

Mitä tarkoittaa profiilivaikutus?

Profiilivaikutus on sähkönkäyttösi tuntikohtaisen jakauman vaikutus sähkönhintaan.  Toisin sanoen, profiilivaikutus on vaikuttaa sähkönhintaasi joko nostavasti tai laskevasti riippuen siitä, kuinka sähkönkäyttösi on jakaantunut halvimpien ja kalliimpien tuntihintojen kesken. Jos sähkön käyttö painottuu niille tunneille, jolloin spot-hinnat ovat matalia, profiilivaikutus alentaa sähkön hintaa. Käytön painottuminen kalliiden spot-tuntien ajalle vastaavasti nostaa hintaa.

Profiilivaikutus lasketaan esim. Priima-sopimuksella seuraavasti:  yhden tunnin kulutus kerrotaan kyseisen tunnin hinnalla, johon lisätään päälle Priiman marginaali.

Priima-palvelussa Käytöt ja kustannukset -välilehdellä näkyy eriteltynä ns. profiilivaikutus eli miten sähkönkustannus painottuu yön ja päivän välille. Jos profiilivaikutus on negatiivinen niin kulutus on pääosin yöpainotteista. Negatiivisia profiilivaikutuksia nähdään usein sähkölämmittäjillä, koska mm. lämminvesivaraajia lämmitetään öisin. Jos profiilivaikutus taas on positiivinen, on kulutus päiväpainotteista, kuten vaikkapa tyypillisellä kerrostaloasukkaalla tai öljylämmittäjällä usein on.

Lue seuraavaksi