Leppäkosken puunhankinta

Leppäkoskelle on perustettu uusi puunhankintayksikkö. Tehostamme uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja laajennamme energiapuun ostoa nyt myös pystykauppaan. Tämän lisäksi energiapuun ostoalue laajenee Pirkanmaalla ja Satakunnassa.

Tavoitteena on ensisijaisesti käyttää ostettava puuaines omaan kaukolämmöntuotantoon. Leppäkosken Lämmöllä on kaukolämpöverkkoja mm. Ikaalisissa, Parkanossa, Hämeenkyrössä ja Nokialla.

Leppäkosken palvelumallilla bioraaka-aineen kerääminen metsänhoidollisilla toimenpiteillä on vaivaton metsänomistajalle, sillä Leppäkoski kerää energiapuuksi kelpaavat ja liian tiheässä kasvavat kulkua haittaavat pikkupuut talteen, hakettaa ne ja kuljettaa tuotantolaitoksilleen, joissa niistä saadaan lämpöä. Esimerkiksi nuoren metsän hoito- tai ensiharvennustoimet auttavat metsää voimaan ja kasvamaan paremmin.

Palvelumalli varmistaa kaukolämmön kilpailukyvyn ja alueellisen toimitusvarmuuden. Biopolttoaineilla tuotettu kaukolämpö on lähes päästötöntä sekä taatusti kotimaista.

Ota yhteyttä metsä­asiantuntijoihimme

Jarkko Peltomäki
(aloittaa 4.3.2024)

Auvo Marttila
puh. 050 357 0234
auvo.marttila(at)­leppakoski.fi

Lauri Juntunen
puh. 050 336 5659
lauri.juntunen(at)­leppakoski.fi

Matti Peltola
puh. 050 357 2678
matti.peltola(at)­leppakoski.fi