Ota yhteys metsä­asiantuntijoihimme

VIRRAT

Paranna metsäsi arvoa myymällä energiapuuta

Ostamme energiapuuta sekä muun metsänhoidon mukana tulevaa kuitu- ja tukkipuuta hankinta- ja pystykauppana. Toteutamme energiapuun korjuun metsänhoidollisin toimenpitein. Metsän hoito- tai ensiharvennustoimet auttavat metsää voimaan ja kasvamaan paremmin. Energiapuun korjuu edistää myös metsän monimuotoisuutta ja lisää metsäsi taloudellista arvoa.

Hyödynnämme puun potentiaalin uusiutuvana energianlähteenä. Käytämme ostamamme energiapuun kaukolämmön tuotantoon Leppäkoski-konsernin omilla lämpölaitoksilla Pirkanmaalla ja Satakunnassa.

Tarjoamme sinulle

Helppoa
puukauppaa

Huolehdimme puolestasi koko prosessista aina puunkorjuusta kuljetukseen.

Kestävää
metsänhoitoa

Varmistamme, että puu korjataan vastuullisesti metsän monimuotoisuudesta huolehtien.

Pitkäaikainen
kumppanuus

Yhteistyö mahdollistaa metsällesi vakaan tuoton Leppäkosken asiantuntijuutta hyödyntäen.

Usein kysyttyä energiapuusta

Energiapuulla tarkoitetaan raaka-aineita, jotka korjataan metsästä ensisijaisesti energiantuotantoa varten. Energiapuuta ovat esimerkiksi nuoren metsän pienpuu sekä muu metsänhoitotöissä syntyvä puuaines, joka ei sovellu muuhun puunjalostukseen. Suoritamme hoitohakkuita nuoren metsän ensiharvennuskohteissa. Siistimme myös viljelyalueiden ja metsäautoteiden vierimetsiä.

Harvennushakkuilla voidaan edistää metsän kasvua ja terveyttä. Oikein toteutettuna energiapuun korjuu lisää metsän monimuotoisuutta ja tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden lisätuloihin. Myymällä energiapuuta tuet myös ympäristöystävällistä kaukolämmöntuotantoa ja alueellista työllistymistä.