Yhtiökokous

Leppäkoski Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.4.2024. Voit lukea tiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä alla olevasta linkistä.

Tiedote yhtiökokouksen päätöksistä

 

Yhtiökokous 18.4.2024 ja hallituksen kirjalliset vastaukset

Yhtiökokouksessa 18.4.2024 sovittiin, että hallitus vastaa kirjallisesti alla oleviin kysymyksiin.

1. Osakeannin ehdoissa on mainittu, että osakkeiden merkintähinnat perustuvat arvioon Yhtiön osakkeiden käyvästä arvosta. Mihin arvioon se perustuu ja kuka sen arvion tehty?

Yhtiön osakkeen käyvästä arvosta on laatinut erikseen kirjallisen arvion Grannenfelt Finance Oy.

2. Milloin hallitus teki päätöksen jatkaa alkuperäistä merkintäaikaa 12.12.2023 päätetyn osakeannin osalta?

Osakkeenomistajien (mm. Ikaalisten kaupungin ja Parkanon kaupungin) pyynnöstä Leppäkoski Group Oy:n hallitus teki antiehtojen mukaisen päätöksen pidentää merkintäaikaa 8.1.2024.

3. Yhtiön tilinpäätöksestä käy ilmi, että yhtiö on vuonna 2023 hankkinut omia osakkeita noin 97.000 eurolla, missä on kysymys varojenjaosta. Yhtiö on ilmoittamansa mukaisesti joutunut järjestämään 12.12.2023 päätetyn osakeannin mm. rahoitusasemansa parantamiseksi. Miten hallitus selittää tämän ristiriitaisen toimintansa – samalla toteuttanut suunnattua varojenjakoa ostamalla osakkailta omia osakkeita ja toisaalta kerännyt osakkeenomistajilta suunnatulla osakeannilla varoja?

Leppäkoski Group Oy on tilikauden 2023 aikana tehnyt yksittäisiä omien osakkeiden hankintoja. Loppuvuonna 2023 Leppäkoski Group Oy:n maksuvalmius on ollut toisaalta huono, kun Leppäkoski Group Oy on ollut mm. käynnistämässä uutta polttoainehankintaliiketoimintaa vuodenvaihteessa 2023/2024. Näistä syistä hallitus on katsonut tarpeelliseksi loppuvuonna 2023 käyttää omien osakkeiden luovutusvaltuutustaan, jotta Leppäkoski Group Oy:n maksuvalmius ja taloudellinen tila vahvistuu alkuvuonna 2024.

4. Onko ja jos on, niin missä määrin yhtiö on hankkinut omia osakkeita tilinpäätöshetken 31.12.2023 jälkeen?

Leppäkoski Group Oy on hankkinut tilinpäätöshetken jälkeisen ja yhtiökokouksen täsmäytyspäivän välisenä aikana omia osakkeitaan yhteensä 64 kappaletta, joista A-sarjan osakkeita 31 ja K-sarjan osakkeita 33.

Omistaja­politiikka

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Leppäkoski Group Oy:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajien tavoitteena on pitkäjänteinen Yhtiön kehittäminen ja hallittu kasvu. Yhtenä tärkeänä keinona näiden tavoitteiden toteuttamiseksi on Yhtiön omistajien päättämä omistajapolitiikka.

Yhtiön omistajapolitiikka edellyttää omistuksen kontrolloitavuutta, jota Yhtiössä on noudatettu vuodesta 1995 lähtien. Omistaja-arvon kasvattaminen edellyttää jatkossakin, että Yhtiön hallituksella on mahdollisuus kontrolloida yhtiöjärjestyksen mukaisesti omistuksen jakaantumista sekä äänivallan siirtymistä. Omistajapolitiikan lähtökohtana on hallituksen laaja harkintavalta niiden keinojen käyttämiseksi, jotka Yhtiön yhtiöjärjestys mahdollistaa.

Yhteystiedot

Autamme sinua kaikissa osakkeisiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelemme puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-16.

Asiakaspalvelu puh. 03 4503 400
Sähköpostiosoite osakaspalvelut(at) leppakoski.fi

Voit asioida myös henkilökohtaisesti Ikaalisten toimistollamme ma-pe klo 9-16. Varaathan ajan tapaamiseen etukäteen yllä olevan sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron kautta.

Ikaalisten toimipaikan osoite:
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen.

Ajankohtaista

Hakemus hallitukselle

Hakemus suostumuksesta K-osakkeiden siirtoon ja ilmoitus A-sarjan osakkeiden kauppahinnasta lunastuspäätöstä varten.

Valtakirjat

Omistajien valtakirjat löydät lomakepankista.

Osakkeiden osto

Mikäli sinulla on rekisteröimättömiä osakkeita, tarjoutuu yhtiö ostamaan tai etsii ostajan osakkeille 340,00 euron hintaan. Näin osakkeenomistajan ei tarvitse itse huolehtia osakkeiden siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään.  Osakkeiden ostotarjous on voimassa toistaiseksi. Tarjous koskee myös rekisteröityjä osakkeita.

Muita hyödyllisiä linkkejä

Tiedotteet

Yhtiö ja osake

Omistusrakenne

Usein kysytyt kysymykset

Kyllä, sinun tulee tehdä Yhtiön hallitukselle osoitettu hakemus, että haluat arvo-osuutesi siirrettäväksi odotusluettelolta osakasluetteloon. Näin siksi, että kaikki arvo-osuuskaupat tulevat aina ensin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämälle Yhtiön odotusluettelolle ja siirtyvät sieltä osakasluettelolle vasta hallituksen hyväksyttyä siirron. Hakemuksen löydät täältä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen sisältämän suostumuslausekkeen mukaan Yhtiön K-sarjan osakkeen hankkimiseksi luovutustoimin (esim. kauppa, vaihto ja lahja) edellytetään Yhtiön suostumusta.

Arvo-osuusjärjestelmä on arvopaperien sähköinen rekisteri, joka mahdollistaa arvopaperien liikkeeseenlaskun, omistuksen rekisteröinnin ja muutokset. Arvo-osuusjärjestelmässä Yhtiön paperiset osakekirjat vaihdetaan arvo-osuuksiksi, jotka kirjataan kunkin osakkeenomistajan henkilökohtaiselle arvo-osuustilille. Muutoksella ei ole vaikutusta osakkeenomistajan osakasoikeuksiin, vaan suurin muutos on osakekirjoista luopuminen.

Ilmoittautumisaika Leppäkoski Group Oy:n osakkeiden siirtämiseksi arvo-osuusjärjestelmään oli 1.8.2014-29.8.2014. Leppäkoski Group Oy:n osakkeet ovat 1.9.2014 lähtien kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään ja ilmoittautumisajan jälkeen alkoi jälkivaihtoaika, joka jatkuu useiden vuosien ajan. On kuitenkin huomattava, että osakeyhtiölain mukaan, kun kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumisajan päättymispäivästä, yhtiökokous voi päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty. Näin ollen kaikkia osakkeenomistajia, jotka eivät ole vielä siirtäneet osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmään kehotetaan tekemään siirto viipymättä.

Vie osakekirjat Nordean konttoriin ja ota mukaan henkilöllisyystodistus sekä arvo-osuustilin numero. Mikäli sinulla ei ole arvo-osuustiliä, voit avata sen samalla käynnillä Nordeaan tai ennakkoon haluamaasi pankkiin.

Arvo-osuustilin voi avata missä tahansa pankissa. Kannattaa selvittää eri palveluntarjoajien arvo-osuustilipalveluiden hintoja.

Voit myydä osakkeesi kenelle haluat tai vaikka lahjoittaa osakkeet. Leppäkoski Group Oy ostaa omia osakkeitaan yhtiökokouksen määräaikaisen valtuutuksen nojalla. Ota siis yhteyttä Yhtiön osakeasiakaspalveluun puh. 03 450 3504 tai osakaspalvelut(at)leppakoski.fi.

Osakekirjojen myyntiä varten tarvitset osakekirjat, mutta Yhtiö ostaa myös kadonneita osakkeita. Arvo-osuuksien myyntiä varten tarvitset arvo-osuustilinumeron sekä tiedon, missä arvo-osuustili on.

Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää suostumuslausekkeen, jonka mukaan Yhtiön K-sarjan osakkeen hankkimiseksi luovutustoimin (esim. kauppa, vaihto ja lahja) edellytetään Yhtiön suostumusta. Suostumuksen antamisesta päättää Yhtiön hallitus.

Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää myös lunastuslausekkeen, jonka perusteella Yhtiöllä ja tietyin edellytyksin muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osakkeenomistajalta muulle siirtyvä osake.

Perikuntien kohdalla ei voida aivan täsmällisesti sanoa, mitä dokumentteja tarvitaan, koska perikuntien rakenteet eroavat toisistaan. Pääasiallisesti riittää, että toimitetaan Nordean konttoriin osakekirjat, osakkeenomistajan perukirja (sekä muut mahdolliset perintökaaren perukirjat) ja muilta perikunnan osakkailta tarvitaan valtakirjat, mikäli yksi osakas hoitaa asiaa. Perikunnalla tulee olla arvo-osuustili, mihin arvo-osuudet kirjataan.

Ota yhteyttä Yhtiön osakeasiakaspalveluun puh. 03 450 3504 tai osakaspalvelut(at)leppakoski.fi, niin voimme käydä yhdessä läpi tarvittavat asiakirjat.

Leppäkoski Group Oy ostaa omia osakkeitaan, joten voit olla yhteydessä Yhtiöön. Kauppakirjan tekemistä varten tarvitaan osakekirjat ja perukirjat. Mikäli kaikki perikunnan jäsenet eivät ole paikalla kauppaa tehtäessä, tarvitaan silloin kaikkien osakkaiden suostumus myyntiin ja tieto mille tilille kauppasumma tilitetään (valtakirjat).

Arvo-osuuksien myyntiin tarvitaan lisäksi arvo-osuustilin numero ja tieto, missä arvo-osuustili on avattuna.

Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää suostumuslausekkeen, jonka mukaan Yhtiön K-sarjan osakkeen hankkimiseksi luovutustoimin (esim. kauppa, vaihto ja lahja) edellytetään Yhtiön suostumusta. Suostumuksen antamisesta päättää Yhtiön hallitus.

Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää myös lunastuslausekkeen, jonka perusteella Yhtiöllä ja tietyin edellytyksin muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osakkeenomistajalta muulle siirtyvä osake.

Ei vaikuta.

Eivät siirry, ellei siitä erikseen kauppakirjassa mainita.

Leppäkoski Group Oy:n yhtiökokous päätti 15.4.2014 liittää Yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. Osakas voi käyttää osakkeenomistajalle Yhtiössä kuuluvia oikeuksia vasta, kun hänet on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpidettämään Yhtiön osakasluetteloon.

Mahdollisesti jaettavat osingot maksetaan vain arvo-osuusjärjestelmään siirretyille osakkeille. Osinko maksetaan suoraan osakkeenomistajan rahatilille, joka on liitetty arvo-osuustilin hoitotiliksi.

Lisäksi osakeyhtiölain mukaan, kun kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumisajan päättymispäivästä, yhtiökokous voi päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty.

Mikäli osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään ei osinkoa ole maksettu, koska osingot vuodelta 2013 (maksettu syyskuussa 2014) ja 2014 (maksettu kesäkuussa 2015) on maksettu vain arvo-osuusjärjestelmään rekisteröidyille osakkeille. Kun osakkeet siirretään arvo-osuusjärjestelmään, maksamattomat osingot maksetaan osakkaalle rekisteröinnin jälkeen.

On kuitenkin hyvä huomioida, että rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmään on hyvä tehdä viipymättä sillä Osakas menettää oikeutensa osinkoon, jos oikeus osinkoon ennättää vanhentua. Pääsääntöisesti osinko, joka on päätetty jakaa, vanhenee lain mukaan kolmen vuoden kuluttua eräpäivästä eli ensimmäisestä päivästä, jona osinko on nostettavissa.

Jos osakekirjat ovat kadonneet, ne voi kuolettaa käräjäoikeudessa. Saat Leppäkoski Group Oy:ltä todistuksen omistamistasi osakekirjoista, joka pitää toimittaa käräjäoikeuteen yhdessä vapaamuotoisen hakemuksen kanssa.

Käsittelyaika käräjäoikeudessa kestää useamman kuukauden ja kannattaa huomioida, että osakkeiden kuoletuksesta aiheutuu käräjäoikeuden käsittelymaksu. Kuoletuspäätös tulee toimittaa Yhtiöön toimenpiteitä varten. Tämän jälkeen voit tallettaa osakkeesi arvo-osuusjärjestelmään, koska Yhtiön leimaama kuoletuspäätös tulee toimittaa Nordeaan alkuperäisenä.

Ota yhteyttä Leppäkoski Group Oy:öön, sillä Yhtiö voi yhtiökokousten mahdollisesti myöntämien valtuutusten puitteissa ostaa myös osakkeita, joita koskevat osakekirjat ovat kadonneet.

Tilaa uutiskirje

Tilaa Leppäkosken ajankohtaiset uutiset, edut ja arjen vinkit suoraan sähköpostiisi.