Leppäkosken arvot

Luonnonläheinen

Kannamme vastuuta ympäristöstä ja toimimme yhdessä asiakkaan kanssa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Osaava

Kehitämme osaamistamme ja olemme edelläkävijöitä luomalla asiakkaille ainutlaatuisia energiaratkaisuja.


Luotettava

Pidämme lupauksemme, olemme helposti asiakkaiden tavoitettavissa ja viestimme avoimesti.

Menestyvä

Kasvamme kannattavasti ja menestymme yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Toimimme päättäväisesti ja ketterästi.

Toimintajärjestelmä

Yhteiskuntavastuu, joka kattaa taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä vastuun ympäristöstä, otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Vastuullisen toiminnan tavoitteena on korkea asiakasuskollisuus, kannattava kasvu sekä kilpailukykyä tukeva vakavaraisuus. Haluamme olla vahva osa paikallista yritystoimintaa, vuorovaikutusta ja hyvinvointia ja näin edistää koko seutukunnan taloutta ja kehitystä.

Toimintaamme ohjaa jatkuvan parantamisen periaate laadun, ympäristöasioiden ja turvallisuuden kehittämisessä. Energiayhtiön organisaation ilmapiiri ja palaute sekä johdon sitoutuminen tukevat toimintaa, joka mahdollistaa jokaisen henkilön osallistumisen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tehokkaan toiminnan turvaamiseksi henkilöstön osaaminen varmistetaan jatkuvalla ja systemaattisella koulutuksella.

Leppäkoskella on käytössään Kiwa Inspectan sertifioitu toimintajärjestelmä, joka perustuu seuraaviin standardeihin:

Toimintajärjestelmän toimivuutta seurataan säännöllisesti ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla.

Viranomaisten, toimialan yhteistyötahojen, toimittajien yms. sidosryhmien suhteen toimitaan edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti sekä lakia, asetuksia ja muita alaa koskevia ohjeita noudattaen ja kehittyneimpiä tekniikoita käyttäen.

Katso myös

Vuosikertomus