Leppäkoski Group Oy:n saavutettavuusselosteet

Leppäkoski Group Oy:n tällä sivulla mainittuja palveluita koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että energiahuollon verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palveluiden saavutettavuusselosteet kuvaavat, mitä puutteita palveluiden saavutettavuudessa on, ja miten voit antaa palveluiden saavutettavuudesta palautetta.

www.leppakoski.fi -palvelun seloste

Oma Energia -palvelun seloste

www.leppakoski.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.leppakoski.fi ja on laadittu / päivitetty 17.03.2022. Palvelun saavutettavuuden tilan on arvioinut ulkopuolinen organisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset – digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskevan lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1) – suurelta osin.

Ei saavutettava sisältö

1. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

  • käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
  • karttoja, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön (esim. sää- tai maastokarttoja)
  • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

2. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

2.1. Sivujen otsikkohierarkia

Sivustolta löytyy otsikkotasoja ilman tekstiä ja otsikkotasojen järjestys on paikoittain virheellinen.

2.2. Kuvat ja kuvien tekstivastineet

Sivustolta löytyy kuvia, joissa on tekstiä. Kaikilta kuvilta ei löydy kuvaavia tekstivastineita ja tekstivastineita on käytetty koristeellisilla kuvilla.

2.3. Linkit ja painikkeet

Sivustolta löytyy linkkejä, joista ei ilmene niiden kohdetta, ja linkkejä, jotka eivät toimi irrallisena asiayhteydestä. Esimerkiksi ”Lue lisää”-linkityksiä on käytetty.

2.4. Sivustolla käytettävät iframe-upotukset

YouTube- ja HubSpot-upotuksilta puuttuvat selitteet ja HubSpot-upotusten lomakkeilla ilmenee kohdistuksen näkyvyyden ja painikkeiden kontrastin suhteen puutteita.

2.5. PDF-tiedostot ja muut dokumentit

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja dokumentteja, joista löytyy saavutettavuuspuutteita.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Verkkolomakkeella

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella

Sähköpostilla

viestinta@leppakoski.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Oma Energia -palvelu

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Oma Energia -palvelu, www.energiaraportit.fi/leppakoski/fi ja on laadittu / päivitetty 19.05.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Verkkolomakkeella

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella

Sähköpostilla

viestinta@leppakoski.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000