Investointimme ja kehityshankkeemme parantavat
toimialueemme elinvoimaisuutta ja ihmisten hyvinvointia.

 

Vastuullisuusmittarit

Investoinnit parantavat alueellista hyvinvointia

Ikaalisiin rakennettu uusi biolämpölaitos on merkittävä yhteiskuntavastuu- ja huoltovarmuusteko alueelle. Laitoksen käyttöönoton jälkeen maakaasun tarve Ikaalisten lämmöntuotannossa talviaikana loppuu käytännössä kokonaan. Investoinnilla on lisäksi merkittäviä työllisyysvaikutuksia lähialueella.

Laitokselle rakennetun lämmöntalteenottojärjestelmän myötä Ikaalisten lämmöntuotannon päästöt vähenevät entisestään ja Ikaalisten Luomu saa hyödynnettyä savukaasujen tuoman lämmön kasvihuoneissaan.

Teemme yhteistyötä paikallisten seurojen kanssa

Tukemalla paikallista harrastustoimintaa Leppäkoski kantaa osaltaan vastuuta alueellisesta elinvoimaisuudesta arvojensa luonnonläheinen, osaava, luotettava ja menestyvä mukaisesti. Kertomusvuonna tuimme alueemme harrastustoimintaa ja hyväntekeväisyyttä yhteensä lähes 20 000 eurolla.

Leppäkoski-konserni veronmaksajana

Leppäkoski-konserni maksoi vuonna 2022 yhteisöveroa yhteensä 252 000 euroa Ikaalisissa. Konsernin verojalanjälki oli 15,3 miljoonaa euroa.