Tiedotteet | Sähkönjakelu 10.05.2022

Anna palautetta ja vaikuta sähköverkon kehittämiseen

Leppäkosken Sähkö Oy on avannut nettisivuilleen palvelun, jonka tarkoituksena on kuulla asiakkaiden ja sidosryhmien ajatuksia sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Palvelussa kerromme, miten kehitämme tulevaisuuden sähkönjakeluverkkoa vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön ja entistä sähköriippuvaisemman yhteiskunnan tarpeisiin.

Uusiutuvan energiantuotannon kasvu ja sähkönkäytön lisääntyminen vaativat tehokkaan ja älykkään sähköverkon. Lisäksi ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat säänvaihtelut kuten voimakkaat myrskyt ja lumikuormat aiheuttavat haasteita sähkönjakelulle. Hajautetun sähköntuotannon myötä on huolehdittava sähköverkon kyvystä siirtää paikallisesti tuotettua sähköä.

Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti, jotta sinä voit luottaa meihin

Leppäkosken Sähkö Oy toimittaa sähköä kuuden kunnan alueelle Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Jakeluverkonhaltijan tärkein tehtävä on taata toimitusvarma ja turvallinen sähkönjakelu kaikille verkon käyttäjille. Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä on jakeluverkon jatkuva kehittäminen. Toimitusvarmuutta parannetaan mm. maakaapeloimalla, lisäämällä automaatioastetta ja rakentamalla varasyöttöyhteyksiä. Investointien ohella toimitusvarmuutta parantaa myös ennaltaehkäisevä kunnossapito. Verkostotarkastukset, -raivaukset ja huoltotyöt tehdään kunnossapito-ohjelman mukaisesti.

Kerro mielipiteesi sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta

Vuodesta 2014 alkaen jakeluverkkoyhtiöt ovat toimittaneet verkon kehittämissuunnitelmansa Energiavirastolle. Tästä vuodesta alkaen myös asiakkaat ja sidosryhmät voivat kertoa mielipiteensä kehittämissuunnitelmasta. Kehittämissuunnitelma on avoinna kommentoitavaksi kuukauden ajan, 11.6.2022 asti. Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua suunnitelmaan ja tuoda esiin ajatuksiasi tulevaisuuden sähköverkon kehittämisestä.

Tutustu Leppäkosken Sähkön sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmaan ja kerro ajatuksistasi meille.

Kommentoimaan pääset tästä.