Tiedotteet 04.07.2016

Asiakkaan oikeudet puhelinmyynnissä parantuvat

Kilpailu sähkön myynnissä käy kiivaana ja erityisesti puhelinmyynnissä asiakkaita yritetään hankkia usein kyseenalaisin keinoin.

Hallituksen 31.3. sähkönmyyntiasetuksen myötä asiakkaan asema paranee tilanteissa, joissa asiakkaan mielestä sähkömyyntisopimusta uuden myyjän kanssa ei ole syntynyt. Jatkossa asiakas voi saada vanhan myyntisopimuksensa voimaan ottamalla yhteyttä verkkoyhtiönsä asiakaspalveluun. Esimerkiksi puhelimessa tehdyn myyjänvaihdon peruutukseen riittää siis vain asiakkaan ilmoitus jakeluverkonhaltijalle.

Jakeluverkonhaltija ei ota kantaa siihen, onko uusi sähkönmyyntisopimus tehty oikein. Sopimuksen oikeellisuuteen liittyvät kysymykset ovat sähkönmyyjien ja heidän asiakkaidensa välisiä sopimusriitoja.

Asiakkaan vastuulla on, että hänellä on oikeudellisesti pätevä peruste kiistää sähkönmyyntisopimuksen pätevyys.

Muutoksella pyritään vahvistamaan sähkönkäyttäjien oikeuksia epäasiallisia myyntitoimia kohtaan.
Epäiletkö kokeneesi vääryyttä puhelinmyynnissä? Voit ottaa yhteyttä Leppäkosken Sähkön asiakaspalveluun, niin selvitämme asian yhdessä.

asiakaspalvelu@leppakoski.fi
puh. 03 4503 400