Tiedotteet 14.12.2016

Biojätteet ja lietteet energiaksi ja liikennepolttoaineeksi

Pirkanmaan Jätehuolto Oy rakentaa Nokian Koukkujärvelle uuden biolaitoksen, jossa tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet sekä Nokian jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet. Mädätysprosessissa syntyy biokaasua, jota voidaan hyödyntää energiana ja liikennepolttoaineena.

Pirkanmaan Jätehuolto ja Leppäkosken Sähkö ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka perusteella osapuolet sopivat biokaasun hyötykäytöstä. Leppäkosken Sähkö ostaa ja jatkojalostaa biokaasun käytettäväksi energiantuotannossa ja liikennepolttoaineena.

– Tavoitteenamme on edistää biokaasun käyttöä omissa liiketoiminnoissamme ja tulevaisuudessa fokus on myös biokaasun liikennekäytön edistämisessä. Kaasun tankkaukseen on kaavailtu kahta sijoituspaikkaa, kertoo Leppäkosken Sähkön toimitusjohtaja Juha Koskinen.

– Jatkossa on mahdollista, että kun jäteauto tuo kuormansa biokaasulaitokselle, se voi tankata samalla omenankaroista ja muista biojätteistä tuotettua biokaasua, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio.

Biokaasulaitoksella tullaan tuottamaan myös maanparannusainetta, jota voidaan jatkojalostaa erilaisiksi lannoitevalmisteiksi.

– Lannoitetuotanto varmistaa typen ja fosforin korkeatasoista ravinnekiertoa. Kartoitamme muun muassa luomulannoitetuotannon mahdollisuuksia, kertoo Harri Kallio.

Laitoksessa tullaan käsittelemään vuosittain 60 000 tonnia biojätteitä ja lietteitä. Tavoitteena on tuotannollisen toiminnan käynnistäminen syksyllä 2018. Laitos ja biokaasun hyötykäyttö kytkeytyvät osaksi Kolmenkulman alueelle kehittyvää bio- ja kiertotalouskeskusta.

Käynnissä on parhaillaan Koukkujärven bioratkaisun yva-prosessi, joka koostuu biokaasulaitoksen lisäksi Nokian Veden jätevedenpuhdistamosta.

www.ymparisto.fi/KoukkujarvenbioratkaisuYVA
www.pjhoy.fi/yva

Tällä hetkellä biojätteet käsitellään Tarastenjärvellä kompostointilaitoksessa ja lietteet kompostoidaan Koukkujärvellä.

Lisätietoja:
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
toimitusjohtaja Harri Kallio, puh. 040 842 2600
www.pjhoy.fi

Leppäkosken Sähkö
toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 7503 315
www.leppakoski.fi