Tiedotteet 18.11.2014

Energia-alan ehdot päivittyvät ja sähköveroa korotetaan vuodenvaihteessa

Uudistetut energia-alan ehdot käyttöön Leppäkoskella vuodenvaihteessa

Energia-alalla toimitaan yleisesti tiettyjä viranomaisen laatimia ohjeita noudattaen. Energiateollisuus ry on uudistanut energiayhtiöillä käytössä olevat sopimusehdot tämän päivän tarpeisiin. Leppäkosken Sähkö -konserni toimii alalla yleisesti vallitsevan käytännön tapaan ja ottaa ehdot käyttöön Energiateollisuuden suosituksen mukaisesti sellaisinaan. Asiakkaille toimitetaan listaukset ehtomuutoksista ja tarkemmat tiedot muutoksen voimaantulosta marraskuun aikana. Asiakkaan ei tarvitse reagoida muutoksiin vaan ehdot astuvat voimaan automaattisesti vuoden vaihteessa.

Ehtomuutoksen perusteina ovat lainsäädännön muuttuminen, olosuhteiden olennainen muuttuminen, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistaminen ja energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttaminen. Edelliset ehdot ovat pääosin vuodelta 2010 ja ehtoihin on tullut joitakin muutoksia sähkömarkkinalakiin ja kuluttajia koskeviin lakeihin pohjautuen.

Kovin merkittäviä muutoksia ei ole tehty, mutta esimerkiksi sähkönmyyntisopimuksen tekemistä ja kiinteistökaupan yhteydessä myytävän liittymän siirtoa koskevat muutokset on hyvä huomioida. Jatkossa etäviestimen eli esimerkiksi puhelimen välityksellä tehtävän sopimuksen 14 vrk perumisaika alkaa puhelusta, eikä vahvistuksen vastaanottamisesta, kuten aiemmin. Liittymän siirron yhteydessä verkkoyhtiön ei tarvitse aloittaa sähkön toimittamista, ellei liittymän siirtoa ole hoidettu asianmukaisesti.

Lisätietoja ehtomuutoksista ja niiden soveltamisesta voi kysyä paikalliselta verkkoyhtiöltä ja omalta sähkönmyyjältä. Ehtomuutokset eivät edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä.

Sähköveroa korotetaan 1.1.2015

Hallitus päätti kevään 2014 kehysriihessä kerätä valtiolle 120 miljoonaa euroa korottamalla sähköveroa. Päätetty sähköverokertymän lisäys toteutetaan korottamalla veroluokan I sähköä 0,3 senttiä kilowattitunnilta. Kun korotuksen päälle lisätään arvonlisävero, on korotus yhteensä 0,37 snt/kWh. Veroluokan I sähköä käyttävät kotitaloudet ja elinkeinoelämä pois lukien energiaintensiivinen teollisuus.

Sähköveron korotukset tarkoittavat kotitalouksille ALV-vaikutuksineen yli 85 miljoonan ja maataloudelle sekä rakennus- ja palveluelinkeinoille yhteensä lähes 60 miljoonan euron lisärasitusta. Veronkorotuksen vaikutukset vuositasolla eri tyyppikäyttäjien kohdalla menevät seuraavasti:
Kerrostalohuoneisto, 2000 kWh, n. 7 €/vuosi
Pientalo, ei sähkölämmitystä, 5000 kWh, n. 18 €/vuosi
Pientalo, sähkölämmitys, 18 000 kWh, n. 70 €/vuosi