Tiedotteet 20.12.2013

Energiaratkaisuja Nokialla tuottaa jatkossa Leppäkosken Sähkö

Leppäkosken Sähkö- konserni ostaa Fortum Power & Heatilta Nokialla sijaitsevan voimalaitoksen siihen liittyvine höyry-, maakaasu ja kaukolämpöliiketoimintoineen. Kauppa on Leppäkosken historian suurin ja sen myötä yhtiö etenee suunnitellusti ydinliiketoimintojensa kasvustrategian toteutuksessa.

Fortumin Nokian energialiiketoiminta on tarkoitus siirtää uudelle omistajalle
vuodenvaihteessa. Kauppaan sisältyvän tuotantokapasiteetin sähköteho on 72 MW ja
lämpöteho 180 MW. Nokian energian tuotanto perustuu tällä hetkellä maakaasuun.
Höyryn, kaukolämmön ja maakaasun myynti on noin 400 GWh vuodessa.
Maakaasu- ja kaukolämpöliiketoiminnat verkkoineen siirtyvät Leppäkosken Sähkö Oy:n
tytäryhtiö Leppäkosken Lämpö Oy:lle, joka kaupan myötä kaksinkertaistaa liiketoimintansa.
Lämpö- ja maakaasuasiakkaita siirtyy Leppäkoskelle lähes 800 ja yksi työntekijä.
Leppäkosken tulevaisuuden suunnitelmissa on erityisesti kaukolämmön tuotannon
hintavakauden ja kilpailukyvyn turvaaminen Nokialla. Tavoitteena on nopealla
aikataululla muuttaa energian tuotantorakennetta siten, että jo seuraavalla lämmityskaudella
noin puolet kaukolämmöntuotannosta perustuu biopolttoaineisiin.

”Parin viime vuoden aikana olemme panostaneet kaukolämpöverkoissamme hyvin
voimakkaasti kotimaisiin päästöttömiin tuotantoratkaisuihin. Emme enää juurikaan
käytä maakaasua Ikaalisissa ja Hämeenkyrössä. Kaukolämpöverkkojemme alueella
kotimaisilla polttoaineilla tuotetusta kaukolämmöstä on tullut kilpailukykyinen ja
ympäristöystävällinen lämmitysmuoto. Tähän asti tehdyt paikalliset ratkaisut ovat
johtaneet merkittävään kaukolämmön kysynnän kasvuun, toteaa toimitusjohtaja Juha
Koskinen.”

”Pidemmän tähtäimen tuotantoratkaisujen osalta tulemme tekemään tarvittavat suunnitelmat
vuoden 2014 aikana. Ensisijaisena tavoitteenamme on pienentää maakaasun
käyttöä kuten muillakin kaukolämpötoimialueillamme. Tulevaisuudessa maakaasu jää
edelleen vara- ja huippulaitosten polttoaineeksi sekä teollisuuden käyttöön, kertoo Juha
Koskinen”

Leppäkosken Sähkö -konserni on monipuolinen Pirkanmaalla toimiva 1919 perustettu
energia-alan osaaja. Päätuotteita ovat sähkö, kaukolämpö ja maakaasu; asiakkaiden
määrä on lähes 30 000. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli yli 40 M€ ja henkilöstön
määrä 88. Yritysryhmään kuuluvat emoyhtiö Leppäkosken Sähkö Oy ja tytäryhtiöt
Leppäkosken Energia Oy, Leppäkosken Lämpö Oy, FC Energia Oy sekä FC Power Oy.