Tiedotteet 02.09.2011

Esa Härmälä muurasi Hämeenkyrön biovoimalaitoksen peruskiven

Pohjolan Voima Oy:n, M-real Oyj:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n yhteishankkeena toteutettavan biovoimalaitoksen peruskivi muurattiin Hämeenkyrön Kyröskoskella 2.9.2011. Peruskiven muurasi työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Esa Härmälä. Voimalaitoksen rakennustyöt alkoivat huhtikuussa ja biovoimalaitos käynnistyy syksyllä 2012.

Hämeenkyrön uusi biovoimalaitos tuottaa sähköä ja prosessilämpöä M-real Kyron paperi- ja kartonkitehtaalle sekä sähköä ja kaukolämpöä Leppäkosken Sähkölle. Biovoimalaitos korvaa fossiiliseen maakaasuun perustuvaa energian tuotantoa ja lisää kotimaisten energianlähteiden käyttöä alueella. Voimalaitoksen polttoaineita ovat metsähake ja muut puuperäiset polttoaineet sekä täydentävänä polttoaineena turve.

Rakennusvaiheen aikana hankkeen työllisyysvaikutus on noin 200 henkilötyövuotta. Rakennustyöt alkoivat maanrakennus- ja paalutustöillä M-real Kyron tehdasalueella huhtikuussa. Kattilarakennuksen perustustyöt ovat edenneet loppuvaiheeseen ja teräsrungon pystytys alkaa syyskuussa. Biovoimalaitokseen rakennetaan uusi kerrosleijutekniikkaan perustuva kattilalaitos sekä siihen kuuluvat polttoaineen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmät.

Peruskiven muuraustilaisuudessa puhunut Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Lauri Virkkunen totesi: ”Voimalaitosprojektissa yhdistyivät Hämeenkyrön kunnan ja M-realin tehtaiden tarpeet sekä yhteistyö Leppäkosken Sähkön, M-realin sekä Pohjolan Voiman kanssa hedelmällisellä tavalla. Uskon, että lopputuloksena syntyy paikallisiin tarpeisiin sopiva, luotettava, kustannustehokas ja ympäristöä säästävä voimalaitos.”

M-realin Consumer Packaging -toimialan johtaja Mika Joukio sanoi: ”Biovoimala parantaa merkittävästi kartonki- ja paperitehtaan kilpailukykyä ja se luo hyvän perustan tehtaan jatkokehittämiselle tulevina vuosina.”

”Hämeenkyrön Voiman yhteistyöhanke mahdollistaa yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon lähes kokonaan biopolttoaineilla, joka on paikallisesti tarkasteltuna erittäin merkittävä asia,” totesi Leppäkosken Sähkön toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Valmistuttuaan biovoimalaitos tuottaa sähköä 12 megawatin ja lämpöä 55 megawatin teholla. Hankkeen kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa. Voima-laitoksen toteuttaa Pohjolan Voiman tytäryhtiö Hämeenkyrön Voima Oy.

Lisätietoja:
Juha Kouki, toimitusjohtaja, Hämeenkyrön Voima Oy, puh.040 547 0692
Mika Joukio, toimialajohtaja, M-real Oyj Consumer Packaging, puh. 010 463 4190
Juha Koskinen, toimitusjohtaja, Leppäkosken Sähkö -konserni, puh. 044 750 3315