Tiedotteet 22.12.2017

Gerako Oy:n ostotarjous: Leppäkoski suosittelee osakkeenomistajille malttia

Leppäkosken Sähkö on hyvän menestyksen ja useiden historiallisesti parhaiden tulosvuosien johdosta herättänyt voimakkaita intohimoja erilaisten pääomasijoittajien piireissä.

Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeista on tehty ehdollinen ostotarjous 20.12.2017 Gerako Oy:n toimesta. Suosittelemme osakkeenomistajille tässä vaiheessa malttia. Yhtiö on hyvässä tuloskunnossa, sen arvo on noussut merkittävästi, yhtiö maksaa osinkoa ja osinkotasoa on suunnitelmallisesti nostettu vuosittain.

Emme voi tietää millaisia suunnitelmia espoolaisella pääomasijoittajalla yhtiön varalle on ja ovatko ne linjassa yhtiön hyvin toimineen strategian kanssa. Gerako Oy ilmoittaa myös haluavansa muuttaa yhtiöjärjestystä, vaikka nykyinen yhtiöjärjestys on palvellut hyvää tuloskuntoa, yhtiön kehitystä sekä elinvoiman lisäämistä alueella.

Leppäkosken Sähkö on pitkälti asiakkaiden omistama, kohta 100-vuotias energiayhtiö, joka on alueen merkittävä työllistäjä ja elinvoiman tuoja. Olemme investoineet paikallisesti kymmeniä miljoonia euroja ja työllistämme suoraan tai välillisesti seutukunnalla satoja henkilöitä.

Tavoitteenamme on varmistaa se, että paikalliset asiakkaamme, henkilöstömme ja omistajamme pystyvät hyötymään yhtiön arvonnoususta. Uskomme, että se onnistuu parhaiten tekemällä päätökset paikallisesti, huolella ja yhtiön nykyistä suuntaa tukien.

Tulemme kertomaan asiasta lisää suoraan osakkeenomistajille erilliselle asiaa koskevalla omalla tiedotteella.