Tiedotteet 02.02.2012

Hämeenkyrön biovoimalaitoksella harjannostajaiset

Pohjolan Voima Oy:n, M-real Oyj:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n yhteishankkeena toteutettavan biovoimalaitoksen harjannostajaisia vietetään 2. helmikuuta. Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussaan ja biovoimalaitos käynnistyy syksyllä 2012.

Voimalaitoksen rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2011.Kattilarakennuksen perustustyöt saatiin valmiiksi syyskuussa, jonka jälkeen alkoi teräsrungon pystyttäminen. Voimalaitoksen 80-metrinen piippu nostettiin paikalleen joulukuussa. Kattilarakennuksen teräsrunko nousi harjakorkeuteensa vuoden lopulla.

Parhaillaan ovat käynnissä kattilan paineosienasennus- ja hitsaustyöt sekä laiteasennukset. Kiinteän polttoaineen vastaanotto- ja käsittelyalueen perustus- ja rakennustyöt ovat valmistumassa. Laitteiston asennustyöt alkavat vielä helmikuussa. Voimalaitoksen koekäyttö alkaa kesällä.

Rakennusvaiheen aikana hankkeen työllisyysvaikutus on noin 200 henkilötyövuotta. Lisäksi biovoimalaitoksen polttoaineen tuotanto ja toimitus luovat pysyviä työpaikkoja.

Biovoimalaitokseen rakennetaan uusi kerrosleijutekniikkaan perustuva kattilalaitos ja siihen kuuluvat polttoaineen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmät sekä laitosautomaatio. Uusi kattilalaitos korvaa aiemman maakaasukäyttöisen tehtaan voimalaitoksen. Hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon olemassa olevaa laitteistoa.

Biovoimalaitos lisää kotimaisten energianlähteiden käyttöä alueen energiantuotannossa.Voimalaitoksen polttoaineita ovat metsähake ja muut puuperäiset polttoaineet sekä täydentävänä polttoaineena turve.Hiilidioksidipäästöt vähenevätmaakaasua korvaavien uusiutuvien polttoaineiden käytön ansiosta noin 100 000 tonnilla vuodessa.

Hämeenkyrön uusi biovoimalaitos tuottaa sähköä 12 megawatin ja lämpöä 55 megawatin teholla M-real Kyron kartonki- ja paperitehtaalle sekä Leppäkosken Sähkölle.

Hämeenkyrön biovoimalaitos on Pohjolan Voiman 15. biovoimalaitoshanke.Voimalaitoksen toteuttaa Pohjolan Voiman tytäryhtiö Hämeenkyrön Voima Oy.