Tiedotteet 17.03.2011

Hämeenkyrön voimalaitoksesta investointipäätös

Pohjolan Voima Oy, M-real Oyj ja Leppäkosken Sähkö Oy rakentavat uuden biovoimalaitoksen Hämeenkyröön M-real Kyron tehdasalueelle. Hankkeelle on myönnetty tarvittavat ympäristö- ja rakennusluvat, ja voimalaitoksen rakentamisesta on tehty investointipäätös. Voimalaitos valmistuu syksyllä 2012. Hankkeen kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa.

Voimalaitoksen toteuttava Pohjolan Voiman tytäryhtiö Hämeenkyrön Voima on tänään tehnyt investointipäätöksen Hämeenkyrön voimalaitoksen rakentamisesta. Pohjolan Voima, M-real ja Leppäkosken Sähkö sopivat yhteishankkeesta marraskuussa 2010. Hankkeen toteuttamiseen tarvittavat ympäristölupa ja rakennuslupa myönnettiin helmikuussa 2011.

Voimalaitoksen kattilatoimittajaksi on valittu Andritz Oy. Biovoimalaitokseen rakennetaan uusi kerrosleijutekniikkaan perustuva kattilalaitos sekä siihen kuuluvat polttoaineen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmät. Uusi kattilalaitos sijoitetaan nykyisen voimalaitoksen yhteyteen hyödyntäen mahdollisimman paljon olemassa olevaa laitteistoa.

Uuden voimalaitoksen polttoaineita ovat metsähake ja muut puuperäiset polttoaineet sekä täydentävänä polttoaineena turve. Puupolttoaineet toimittaa pääosin Metsäliitto. Hämeenkyrön biovoimalaitos korvaa valmistuttuaan fossiiliseen maakaasuun perustuvaa energian tuotantoa ja lisää kotimaisten energianlähteiden käyttöä alueella.

  • Investointi parantaa M-real Kyron kartonki- ja paperitehtaan kilpailukykyä ja pienentää tuotannon hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, toteaa M-real Kyron tehtaanjohtaja Pertti Hietaniemi.
  • Hankkeen myötä varmistamme Hämeenkyrössä kaukolämmön kilpailukykyisen hinnoittelun muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. Tavoitteenamme on, että nykyisten asiakkaiden lisäksi kaikilla kaukolämpöverkon lähituntumassa olevilla uusilla asiakkailla olisi mahdollisuus nauttia kilpailukykyisestä ja ympäristöystävällisestä kaukolämmöstä syksystä 2012 alkaen, toteaa Leppäkosken Sähkön toimitusjohtaja Juha Koskinen.
  • Hämeenkyrön voimalaitos on jatkoa Pohjolan Voiman laajalle kokemukselle biovoimalaitosrakentamisesta. Tämä on 15. biovoimalaitoshankkeemme, sanoo Hämeenkyrön Voiman toimitusjohtaja Juha Kouki.

Uusi voimalaitos tuottaa sähköä ja prosessilämpöä M-real Kyron paperi- ja kartonkitehtaalle sekä sähköä ja kaukolämpöä Leppäkosken Sähkölle. Valmistuttuaan voimalaitos tuottaa sähköä 12 megawatin ja lämpöä 55 megawatin teholla.

Lisätietoja:
Juha Kouki, toimitusjohtaja, Hämeenkyrön Voima Oy, puh.040 547 0692
Juha Koskinen, toimitusjohtaja, Leppäkosken Sähkö Oy, puh. 044 750 3315
Pertti Hietaniemi, tehtaanjohtaja, M-real, puh. 050 598 8636