Tiedotteet 28.09.2012

Hiilidioksidipäästöt vähenevät – Uusi pellettilämpökeskus Ikaalisiin

Leppäkosken Energia ottaa loppuvuodesta käyttöön Ikaalisissa uuden pellettilämpökeskuksen. Laitos rakennetaan Ikaalisten kylpylän alueelle olemassa olevan öljyvaralämpökeskuksen yhteyteen. Valmistuttuaan lämpöteholtaan 3 MW pellettilämpökeskus tuottaa lähes puolet Ikaalisten alueen kaukolämmöstä.

Pellettilämpökeskus lisää kotimaisten polttoaineiden osuutta Ikaalisten alueen kaukolämmön tuotannossa. Investoinnilla halutaan parantaa kaukolämmön kilpailukykyä vähentämällä ankarasti verotetun ja kallistuneen maakaasun käyttöä. Uuden laitoksen pääpolttoaineena käytetään puupellettiä ja laitoksen käyttö vähentää merkittävästi kaukolämmön tuotannon CO2 -päästöjä Ikaalisissa.

Lämpökeskukselle on saatu rakennuslupa ja rakennustyöt käynnistyvät lähiviikkoina. Kylpylän alueen varalämpökeskuksen savupiippua ja muita laitteita hyödynnetään pellettilämpökeskuksen rakentamisessa. Uusi lämpökeskus otetaan käyttöön marraskuun aikana ja sen tuotanto tulee kattamaan yli 40 % koko Ikaalisten alueen lämmöntarpeesta. Jos Hämeenkyrön ja Ikaalisten kaukolämpöverkot tulevaisuudessa yhdistetään, toimii laitos huippu- ja varalämpökeskuksena.

Investoinnin myötä Leppäkosken Sähkö -konserni lisää strategiansa mukaisesti kotimaisten polttoaineiden käyttöä. Ikaalisissa on vuodesta 2010 alkaen lisätty puun energiakäyttöä ja vuonna 2013 yli puolet kaukolämmöstä arvioidaan tuotettavan puupolttoaineilla.

Maakaasun käytöstä tullaan luopumaan myös Hämeenkyrössä, jossa Leppäkosken Sähkö on osakkaana tänä syksynä kaupalliseen käyttöön otettavassa Hämeenkyrön Voiman biovoimalaitoksessa. Voimalaitoksen pääasialliset polttoaineet ovat lähimetsien hake ja muut puuperäiset polttoaineet. Näin myös Hämeenkyrön alueen kaukolämmön tuotannon CO2 -päästöt vähenevät merkittävästi.

Parkanon alueella kaukolämpö tuotetaan jo lähes kokonaan kotimaisilla polttoaineilla.

Leppäkosken Sähkö -konsernin tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisuus nauttia kotimaisen, paikallisesti tuotetun, ympäristöystävällisen ja kilpailukykyisen kaukolämmön eduista.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315 ja
tuotantojohtaja Kari Kuivala, puh. 044 750 3306.