Tiedotteet 01.10.2012

Hiilidioksidivapaata kaukolämpöä Joutsenoon

Leppäkosken Sähkön tytäryhtiö FC Power Oy aloittaa hiilidioksidivapaan kaukolämmön kaupallisen toimittamisen Lappeenrannan Energia Oy:n Joutsenon kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpö tuotetaan jatkossa FC Powerin voimalaitoksella Kemira Chemicals Oy:n tehtaan prosesseissa syntyvän ylijäämälämmön talteenotolla ja polttamalla prosessin sivutuotteena vapautuvaa vetyä. Lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt vähentyvät Joutsenossa 4 000 tonnilla vuodessa

Leppäkosken Sähkön ja Kemira Chemicalsin yhteisyritys FC Power Oy ja Lappeenrannan Energia solmivat vuoden 2011 lopulla sopimuksen kaukolämmön toimituksesta Lappeenrannan Energian Joutsenon kaukolämpöverkkoon.

Lokakuusta alkaen Joutsenon kaukolämmön tuotanto perustuu Kemira Chemicalsin tehdasprosessista vapautuvan jäähdytyslämmön talteenottoon ja prosessissa sivutuotteena syntyvän vedyn polttoon. Vedyn polttamisen lopputuotteena syntyy puhdasta vesihöyryä.

FC Powerin voimalaitokselle on kesän aikana asennettu lämmöntuotantoon tarvittavat laitteistot. Hiilidioksidivapaan lämmön arvioidaan kattavan 90 % Joutsenon kaukolämpöverkon tarpeesta. Lämpöä kaukolämpöverkkoon siirretään vuodessa noin 20 000 000 kWh. Hiilidioksidipäästöt alueella pienenevät yli 4 000 tonnilla vuodessa fossiiliseen maakaasuun verrattuna.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy on rakennuttanut kaukolämmön siirtolinjan tehdasalueelta Joutsenon keskustan verkkoon sekä yhdistänyt Joutsenon keskustan ja Lampikankaan verkostot. Verkostoinvestoinnit mahdollistavat hiilidioksidivapaan kaukolämmön jakelun koko Joutsenon keskustaajaman alueelle.

Vedyn laajamittainen hyödyntäminen kaukolämmön tuottamisessa on hyvin harvinaista koko Euroopan tasolla. Leppäkosken Sähkö -konserni tuottaa puhtaalla vedyllä kaukolämpöä Joutsenon lisäksi myös Sastamalan Äetsässä.