Henkilöstön hyvinvoinnista, osaamisesta ja työturvallisuudesta
huolehtiminen luo edellytykset kestävälle toiminnalle.

 

Vastuullisuusmittarit

Henkilöstön hyvinvointi on meille tärkeää

Henkilöstön terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet ovat olennainen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Leppäkoskella huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista mm. kattavilla henkilöstöeduilla ja aktiivisella tykytoiminnalla. Esimerkiksi lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi konserni tarjoaa työntekijöilleen sairaskuluvakuutuksen, joka kattaa erikoissairaanhoidon kustannukset. Myös henkilöstörahasto kuuluu henkilöstöetuihin. Tykytoimikunta järjestää ympäri vuoden virkistystapahtumia ja mm. omaehtoiseen liikuntaan aktivoivia tempauksia.

Yhteistyössä Työeläkeyhtiö Elon kanssa toteutettu henkilöstötyytyväisyystutkimus auttaa kohdistamaan työhyvinvointitoimet oikeisiin kehittämiskohteisiin.

 

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Strategiamme yksi merkittävä tavoite on tapaturmaton toiminta. Läheltä piti -tapausten ja turvallisuushavaintojen jatkuva seuraaminen auttaa hallitsemaan riskejä ja kehittämään toimintaa jatkuvan parantamisen periaatteella kohti nolla tapaturmaa -tavoitetta. Läheltä piti- ja turvallisuushavaintoja ilmoitettiin viime vuonna yhteensä 194 kpl.