Tiedotteet | Sähkö 19.01.2023

Ikaalisiin rakennetaan teollisen kokoluokan sähkövarasto

MW-Storage Nordic Oy rakentaa Ikaalisiin, Leppäkosken Sähkön sähköaseman viereiselle tontille 15 megawatin sähkövaraston, joka liitetään Leppäkosken Sähkö Oy:n jakeluverkkoon. Kokonaisinvestointi on suuruudeltaan yli 10 M€.

Ikaalisiin vuoden 2023 aikana rakennettava akkuteknologiaan perustuva energiavarasto on MW-Storagen toinen teollisen kokoluokan sähkövarasto Suomessa. Hankkeen esisuunnitteluvaihe kesti noin 1,5 vuotta ja yhteistyöhön liittyvät sopimukset allekirjoitettiin viime vuoden lopulla.

Tuulivoiman ja muun uusiutuvan sähkön tuotannon sääriippuvuus lisää sähköverkon jouston tarvetta. Sähkövarastot (BESS, Battery Energy Storage System) soveltuvat sähköverkon taajuus- ja jännitevaihteluiden tasapainottamiseen. Sähkövarasto toimii sekä sähkökapasiteettina että sähkökuormana. Akustot soveltuvat hyvin sähköverkon nopeiden tehovaihteluiden stabilointiin.

Osa sähköverkon säätötarpeesta on erittäin nopeaa ja vain osa kapasiteetista kuten sähkövarastot ovat tähän soveltuvia. Säätökapasiteetille on oma erillinen markkina, jota kutsutaan reservi- ja säätösähkömarkkinaksi säädön nopeudesta riippuen.  Reserveillä tarkoitetaan voimalaitoksia, kulutuskohteita ja energiavarastoja, jotka muuttavat tehoaan tarpeen mukaan.

Havainnekuva sähkövarastosta.

Leppäkoski Group Oy:lla mittavia jatkosuunnitelmia sähkövarastoihin liittyen

Leppäkoski on selvittämässä parhaillaan teollisen kokoluokan sähkövaraston sijoittamista Nokian voimalaitokselle. Hankekehityksen tavoitteena on selvittää voimalaitoksella sijaitsevan kaasuturbiinin sekä siihen yhdistetyn sähkövaraston hyödyntämistä säätösähkö- ja reservitehomarkkinoilla. Toteutuessaan hybridi-akkuhanke edistäisi välillisesti käynnissä olevaa vihreää siirtymää tuomalla markkinoille lyhyt- ja pitkäaikaisesti säätyvää kapasiteettia – kertoo Leppäkoski Group Oy:n toimitusjohtaja Juha Koskinen.

MW Storage tukee energiamurrosta Suomessa

MW Storage on sitoutunut investoimaan edelleen Suomeen ja tukemaan sähköntuotannon siirtymistä kohti uusiutuvia energialähteitä. MW Storage on myös avoin tutkimaan tuuli- ja aurinkopuistoja sekä yhdistämään niitä suuriin sähkövarastoihin. ”Tarve tasapainottaa sääriippuvaista tuulivoimaa sähkövarastoilla on Suomessa paljon suurempi kuin Sveitsissä”, sanoo MW Storage Nordic Oy:n Marco Rüegg.

 

MW Storage Nordic Oy on sveitsiläisen, Zugissa sijaitsevan MW Storage Suomi ONE AG:n tytäryhtiö. MW Storage on ketterä sveitsiläinen yritys, joka suunnittelee, rahoittaa ja operoi suuria sähkövarastoja eri puolilla Eurooppaa. Yhtiö luottaa yhteistyökumppaneidensa tunnettuihin ja hyväksi havaittuihin teknologioihin. MW Storage keskittyy kannattaviin hankkeisiin ja tarjoaa sijoittajille mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia. MW Storage tähtää johtavaksi sähkövarastojärjestelmien integraattoriksi ja operaattoriksi Euroopassa.

Lisätietoja MW Storagesta: https://www.mwstorage.ch/en/