Tiedotteet | Asiakaspalvelu 03.11.2021

Jatkossa paikallinen sähkönmyyjä on Omavoima

Hyvä Leppäkosken Energian sähkönmyyntiasiakas!

Jatkossa paikallinen sähkönmyyjäsi on Omavoima

Kilpailukykynsä varmistamiseksi Leppäkosken Energia Oy yhdistää sähkönmyyntiliiketoimintansa Lännen Omavoimaan (y-tunnus 2209312-1). Muutos astuu voimaan 1.1.2022. Samalla Leppäkosken
Energiasta tulee Omavoiman osakas. Voimassa olevien sähkösopimusten hinnoittelu ja ehdot säilyvät ennallaan, eikä muutos edellytä asiakkaalta mitään toimenpiteitä.

Paikallinen tekee hyvää

Omavoiman osakkaat ovat 1.1.2022 alkaen Leppäkosken Energia Oy, Rauman Energia Oy, Vakka-Suomen Voima Oy ja Valkeakosken Energia Oy. Kaikkia osakkaita yhdistää hyvä paikallinen palvelu, luotettavuus ja vastuullisuus. Omavoima pitää vahvasti kiinni paikallisuudesta ja hakee valtakunnallisesti kasvua sähkönmyynnissä. Yhdistymisen yhtenä tavoitteena on pystyä tarjoamaan entistä kilpailukykyisemmät sähkön myyntihinnat sekä nykyistä laajemmat energiapalvelut. Saat siis jatkossakin paikallista palvelua palvelupisteissä, puhelimitse tai sähköisten kanavien kautta.

Sähkösopimusten hinnoittelu ja ehdot säilyvät ennallaan

Muutoksen myötä Leppäkosken Energian kanssa solmittu sähkönmyyntisopimus säilyy ennallaan. Tammikuussa saapuvan, joulukuun sähkönkulutusta koskevan laskun saat Leppäkoskelta. Jos
sopimuksesi jatkuu vuoden 2022 puolella on helmikuussa saapuva, tammikuun kulutusta koskeva sähkölasku uudistunut ja sen laskuttaa Omavoima.

Tämä asiakastiedote liittyy lakiin eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä. Lain 4.pykälän 1.momentin mukaan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttäjäksi rekisteröidyn vähittäismyyjän, joka lopettaa vähittäismyynnin suunnitellusti käyttöönottojakson aikana, olisi ilmoitettava viikon kuluessa käyttöönottojakson alkamisesta eli viimeistään 8.11.2021 asiakkailleen, asiakkaidensa jakeluverkonhaltijoille, järjestelmävastaavalle kantaverkonhaltijalle ja Energiavirastolle asiakkaidensa sähkönmyyntisopimusten siirtämisestä yhdelle tai useammalle sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttäjäksi
rekisteröidylle vähittäismyyjälle.