Tiedotteet 17.03.2011

Kaukolämpö kestävä energiaratkaisu Hämeenkyrössä

Leppäkosken Energia on mukana Hämeenkyrön Voiman uudessa voimalaitoshankkeessa, jolla parannetaan merkittävästi kaukolämmön ja teollisuuden kilpailukykyä Hämeenkyrössä. Syksystä 2012 alkaen kaukolämmön tuotantokustannukset ovat myös entistä paremmin hallittavissa ja ennustettavissa. Voimalaitoshanke tukee erinomaisesti yhtiön uutta strategiaa, jossa keskitymme entistä enemmän tarjoamaan asiakkaillemme ”Kestäviä energiaratkaisuja muuttuviin tarpeisiin”.

Tulevaisuudessa kaukolämpöverkon piirissä olevat asiakkaat voivat nauttia kaikilta osin kestävästä energiaratkaisusta. Lämpö tuotetaan lähellä asiakkaita pääosin alueen omilla puuperäisillä polttoaineilla. Voimalaitoksen toteuttaminen yhdessä alueen teollisuuden kanssa vahvistaa teollisuuden kilpailukykyä. Pääosan polttoaineesta ollessa puuta sen työllistävä vaikutus on erittäin merkittävä ja alueen elinkeinoelämää tukeva.

Nykyiseen, maakaasulla tuotettuun lämpöön verrattuna hiilidioksidipäästöt alentuvat huomattavasti puhtaan puuenergian virratessa kaukolämpöputkissa. Kaukolämmön hintakehitys on jatkossa paremmin ennakoitavissa, sillä puun hinta ei heilu niin voimakkaasti kuin öljyn tai maakaasun. Puulla tuotetulle energialle ei ainakaan toistaiseksi ole suunnitteilla veroja, vaikka lähes kaikkien muiden lämmitysmuotojen veroja ennakoidaan korotettavan.

Leppäkosken Sähkö -konsernin tavoitteena on tarjota alueen asiakkaille mahdollisuus nauttia paikallisesti tuotetun, ympäristöystävällisen ja kilpailukykyisen kaukolämmön eduista. Uudessa kaukolämmön tuotantoratkaisussa on huomioitu myös uusien asiakkaiden liittämismahdollisuus tämän kestävän energiaratkaisun piiriin. Kaukolämpö Hämeenkyrössä tulee täyttämään kaikki ne kriteerit, joista asiakkaillemme syntyy lisäarvoa, toteaa toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315 ja tuotantojohtaja Kari Kuivala puh. 044 750 3306