Tiedotteet 05.07.2011

Kaukolämpöä 30 vuotta – suunnitelmissa Ikaalisten ja Hämeenkyrön kaukolämpöputkien yhdistäminen

Leppäkosken Sähkö -konserniin kuuluva Leppäkosken Energia Oy juhlii tänä kesänä kaukolämpötoiminnan 30-vuotista taivaltaan. Leppäkoskella kaukolämpötoimintaa on ollut vuodesta 1991. Kaukolämpötoiminnan katsotaan alkaneen alueellamme Parkanon Lämpö Oy:n perustamisesta vuonna 1981.

Alueen kaukolämpötoiminta on kehittynyt menneiden vuosien aikana merkittävästi ja viimeisin osoitus siitä on maaliskuussa 2011 tehty kauppa Fortum Energiaratkaisuiden kanssa. Tällöin Leppäkosken Energia osti Ikaalisten alueen energialiiketoiminnan. Kauppa tukee hyvin Leppäkosken Sähkö -konsernin tavoitetta nostaa kotimaisten polttoaineiden osuutta kaukolämpötoiminnassa.

Juhlavuoden yksi keskeisimmistä tehtävistä on laatia selvitys Ikaalisten ja Hämeenkyrön kaukolämpöverkkojen yhdistämisestä. Vaihtoehto tälle olisi Ikaalisiin rakennettava kotimaisia polttoaineita käyttävä kattilalaitos. Toteutuessaan kumpikin suunnitelma tukee Leppäkosken Sähkö -konsernin päämäärää tuottaa asiakkailleen kestäviä energiaratkaisuja muuttuviin tarpeisiin.

Kaukolämpöverkkojen yhdistämisellä tavoitellaan mahdollisimman suurta yhtenäistä aluetta, johon saataisiin lämpöä ensi kesänä valmistuvasta Hämeenkyrön Voima Oy:n biovoimalaitoksesta. ”Hämeenkyrön tulevan voimalaitoksen suunnittelussa yhtenä vaihtoehtona on lämmön siirtäminen Hämeenkyröstä Ikaalisiin. Tämä mahdollistaisi mittakaavaetuja ja suuremman vastapainesähköntuotannon, joita tarvitaan nyt kaukolämmön hintakilpailukyvyn parantamiseksi”, kommentoi toimitusjohtaja Juha Koskinen. ”Uuden voimalaitoksen myötä kotimaisten polttoaineiden määrää saadaan nostettua Hämeenkyrön lisäksi myös Ikaalisissa. Näin voimme korvata maakaasun lähes kokonaan”, Koskinen jatkaa.

Hämeenkyrön ja Ikaalisten välisen kaukolämpöputken osalta hankesuunnittelu aloitetaan kesän aikana. Lopullista putkireittiä ei ole päätetty ja se selvinnee kuluvan vuoden aikana. Toteutuessaan pituutta putkelle tulisi noin 14 km. Lisäksi putkireitille on suunniteltu kaksi paineenkorotuspumppaamoa. Suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaisi ensi keväänä ja kestäisi jopa puoli vuotta.

”Kaukolämmön siirtolinjan rakentaminen vaatii maanomistajien luvan. Suunnittelun aikana otamme yhteyttä maanomistajiin putkilinjareitin varmistamiseksi. Nyt putkilinjan lähettyvillä olevien kiinteistöjen on mahdollista liittyä edullisesti kaukolämpöön”, kertoo tuotantojohtaja Kari Kuivala.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315, juha.koskinen@leppakoski.fi
tai tuotantojohtaja Kari Kuivala, puh. 044 750 3306, kari.kuivala@leppakoski.fi