Tiedotteet 16.06.2021

Kaupunkiyhtiöt alkavat porata syvää geolämpökaivoa Tampereella

Kuva: Kari Koskela

Tampereella on alkanut poraushanke, jossa tutkitaan geolämmön poraamista Suomen maaperästä vesivasaratekniikalla ja yhden kaivon periaatteella. Hankkeessa on mukana 15 energiayhtiötä Suomen eri kaupungeista. Porausteknologia tulee Etelä-Koreasta HanJin D&B:ltä ja operaattorina toimii Thermo Rock Oy.

”Yhden kaivon toimintamallin vahvuus on sen ympäristövaikutusten vähäisyys. Kalliota ei särötetä eikä jätevesiä muodostu porausvesien suljetussa kierrossa”, avaa hanketta vetävä Tampereen Sähkölaitoksen johtaja Jukka Joronen.

Energiayhtiöiden muodostama Kaupunkilämpö-konsortio testaa vesivasaratekniikkaa ensin Tampereen Tarastenjärvellä, Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen kupeessa. Siellä on tarkoitus porata aluksi kolme kilometriä syvä kaivo. Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää Suomen olosuhteisiin sopivaa poraustekniikkaa ja samalla keinoja, joilla syvästä geolämpökaivosta saatavaa lämpöä pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti osana kaukolämmön tuotantoa.

”Jos poraaminen onnistuu ja lämpöä löytyy, keskustelemme jatkostakin”, lupaa Joronen.

Laskelmien mukaan noin seitsemän kilometrin syvyydessä on riittävän lämmintä, jotta geolämmöstä saadaan merkittävä uusi kaukolämmön lähde. Kaukolämpöverkkoon voidaan lämmintä vettä tuottaa monella eri tuotantomuodolla. Kaukolämpöasiakkaalle geolämpö on kiinnostava ja huoleton lisä valikoimaan, sillä asiakas pääsee hyödyntämään maaperän lämpöä ilman teknisiä muutoksia lämmönjakohuoneessa.

Geolämmön etuja ovat mm. sen päästöttömyys, uusiutuvuus, säädettävyys ja vuodenaikariippumattomuus. Se ei aiheuta kuljetuskustannuksia ja sille on valmis asiakaskunta laajojen kaukolämpöverkkojen kaupungeissa.

Hankkeessa ovat mukana Alva-yhtiöt, Etelä-Savon Energia, Kangasalan Lämpö, Kuopion Energia, Lahti Energia, Lappeenrannan Energia, Leppäkoski Group, Napapiirin Energia ja Vesi, Oulun Energia, Pori Energia, Porvoon Energia, Savon Voima, Tampereen Sähkölaitos, Vaasan Sähkö ja Vantaan Energia.

Leppäkosken tavoitteena lähes hiilineutraali lämmöntuotanto

Leppäkoski on laatinut tiekartan energiantuotannon ilmastopäästöjen vähentämiseksi tavoitteena lähes hiilineutraali lämmöntuotanto vuoteen 2030 mennessä.

”Tiekartalla on mm maakaasun ja turpeen korvaaminen muilla päästöttömillä ratkaisuilla. Näemme ns. geolämmön yhtenä potentiaalisena kaukolämpöratkaisuna, joka yhdessä muiden päästöjä vähentävien hankkeiden kanssa mahdollistaa kilpailukykyisen kaukolämmön myös tulevaisuudessa”, kertoo toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Leppäkosken Lämpö Oy:llä on kaukolämpöverkot Nokialla, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Ulvilassa ja Parkanossa. Vuosina 2011-2021 Leppäkosken asiakkaille myydyn kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet lähes 60 % korvaamalla maakaasua ja öljyä kotimaisilla biopolttoaineilla.

”Polttoon perustuvien ratkaisujen rinnalla kaukolämpöverkot voivat tulevaisuudessa toimia kaksisuuntaisina ”lämmitysalustoina”, jolloin kaukolämpöverkoissa asiakkaille siirretään monilla erilaisilla teknologioilla tuotettua kaukolämpöä”, Koskinen jatkaa.