Huomioimme valinnoissamme luonnon ja ilmaston sekä kannustamme
asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja.

 

Vastuullisuusmittarit

Matkalla kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa

Investoinnit kaukolämmön tuotannon CO2-päästöjen vähentämiseksi viimeisten 13 vuoden aikana ovat lähes 60 miljoonaa euroa ja kotimaisten polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannosta on jo 96 %. Kotimaisuusastetta kasvattavat entisestään mm. hukkalämmön talteenotto ja oma energiapuun hankinta, joka tukee kilpailukyvyn lisäksi myös konsernin huoltovarmuustoimia. Paikallinen puunhankinta tukee alueellista hyvinvointia työllistämällä toimialueen yrittäjiä ja tarjoamalla lisätuloa metsänomistajille.

Leppäkosken Lämmön tuotevalikoimaan kuuluva Vihreä kaukolämpö tuotetaan kokonaan uusiutuvilla ja päästöttömillä energialähteillä, bioenergialla ja hukkalämmöllä.

Aurinkoenergian suosio on kasvussa

Leppäkosken alueella otettiin viime vuonna käyttöön 351 uutta pientuotantolaitteistoa, joka on 251 % enemmän kuin edellisvuonna. Tuntinetotus ja energiayhteisöjen hyvityslaskentapalvelu parantavat asiakkaiden päästöttömien energiaratkaisujen kannattavuutta entisestään.

Panostamme sähköiseen liikenteeseen

Sähköautojen latauspalveluiden tarve kasvaa täyssähköautojen ja ladattavien hybridien yleistyessä. Panostaminen sähköisen liikenteen kaupallisiin ratkaisuihin on osa Leppäkosken vastuullisuustoimia ja kasvutavoitteita.